Do not fill this:
uporabniško ime    geslo    
  
  Ste pozabili svoje geslo?
  Registracija
Portali  |   Vestniki  |   On-line priročniki  |   On-line tečaji  |   Seminarji  |   E-gradiva  |   Strokovna gradiva  |   Pogodbe po izbiri  |   E-časopisi  |   O nas
 

Brezplačna brošuraNaročite brezplačno e-knjigo:
Do not fill this:
 
Aktualna številkaTop Firma
E-mail noviny
Arhiv   
13/2014 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014
Natisni Natisni
Pošlji po elektronski pošti Pošlji po elektronski pošti
  
17.4.2013, Polona Kresnik, Baza dela d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
Nizke pokojnine in visoki stroški, čedalje večje število upokojencev sili v iskanje dodatnega dela in prihodkov. Doslej so upokojenci lahko svoje delo opravljali preko avtorske ali podjemne pogodbe (v zakonsko določenih primerih) ali pa so iskali celo druge možnosti za dodaten zaslužek, ki so bili lahko tudi nelegalni.

Z reformo trga dela je vlada zakonsko uredila tudi področje dodatnega dela za upokojence, kar bo povečalo fleksibilnost dela tudi delodajalcem. Način sklepanja pogodb za začasno ali občasno delo z upokojenci ter omejitve ureja Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010 in 21/2013) od 27. a do 27. g. člena.

Določbe, ki govorijo o občasnem ali začasnem delu bodo stopile v veljavo s 1. 7. 2013. Torej od tega datuma dalje bosta delodajalec in upokojenec lahko sklenila posebno pogodbo o občasnem delu.

Naj pojasnimo, da gre tukaj izključno le za začasno ali občasno delo oseb, ki imajo status upokojenca v RS! Prav tako ne gre za delovno razmerje, ampak za posebno obliko pogodbe, katere vsebina je definirana z zakonom.

Vsebina pogodbe o občasnem ali začasnem delu

Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • —  naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca
 • —  ime in priimek upravičenca, rojstni datum, matična in davčna št.
 • —  vrsta dela, ki ga bo upravičenec opravljal
 • —  obdobje opravljanja dela
 • —  predvideno število ur dela (max. 60 ur na mesec)
 • —  datum sklenitve pogodbe
 • —  urna postavka za opravljeno delo (ki ne sme biti nižja od 4,20 EUR)
 • —  predviden skupni znesek dohodka.

Delodajalec mora ob sklenitvi pogodbe o občasnem ali začasnem delu delavca prijaviti tudi v obvezno zavarovanje! Postopek prijave še ni čisto znan, saj te določbe zakona še niso v uporabi. Vsekakor pa bo to potrebno storiti z ustreznim obrazcem, bodisi M-1 ali z obrazcem M1-2/B za prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Omejitve dela za upokojence

Da pri sklepanju pogodb o začasnem ali občasnem delu ne bi prihajalo do zlorab, je vlada z Zakonom o urejanju trga dela določila nekaj omejitev tako za upokojence kot za delodajalce. Omejitve, ki jih je potrebno pri tem upoštevati, so predvsem:

 • upokojenec lahko opravi največ 60 ur v mesecu (ur ni mogoče prenašati v naslednji mesec)
 • urna postavka za delo ne sme biti nižja od 4,20 EUR
 • dohodek v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 EUR
 • znesek se usklajuje z rastjo minimalne plače RS.

Upokojenec lahko opravlja delo pri več delodajalcih hkrati z upoštevanjem zgornjih omejitev.

Omejitve za delodajalce

Opravljanje začasnega ali občasnega dela pri delodajalcu je omejeno glede na št. zaposlenih, in sicer če ima delodajalec:

 • 0 zaposlenih – 60 ur / mesec
 • od 1 do 10 delavcev – 100 ur / mesec
 • od 11 do 30 delavcev – 150 ur / mesec
 • od 31 do 50 delavcev – 400 ur / mesec
 • od 51 do 100 delavcev – 750 ur / mesec
 • več kot 100 delavcev – 1.050 ur / mesec.

V število zaposlenih se štejejo vse pogodbe sklenjene za polni delovni čas pri delodajalcu, v času podpisa pogodbe z uporabnikom. Delodajalec je za upokojenca dolžan voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter število dejansko opravljenih ur.

Izplačilo dohodka za opravljanje dela

Delodajalec je dolžan dohodek od začasnega ali občasnega dela upokojencu nakazati na njegov tekoči račun do 18. v mesecu za pretekli mesec. V kolikor je upokojenec opravil manj kot 10 ur v mesecu in z delom pri delodajalcu nadaljuje, pa se lahko plačilo izvede za dva meseca skupaj.  

Od prejemkov, izplačanih za opravljanje takšnega dela, je delodajalec dolžan obračunati dajatev v višini 25 %. Zavezanec za plačilo teh dajatev je delodajalec, dajatev pa je potrebno plačati na dan izplačila dohodka.

Omenjene dajatve bo potrebno nakazovati na proračunski sklad iz 129. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ. Nakazilo prejemkov iz naslova začasnega ali občasnega dela bo potrebno oddati poseben obračun, ki ga bo moral delodajalec predložiti davčnemu organu najpozneje na dan izplačila. Podrobnejša navodila glede zbiranja in odvajanja sredstev iz teh dajatev v proračunski sklad bo izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Obveznost objave prostega dela

Še vedno je obstaja nerešeno vprašanje glede objave prostega dela, v kolikor delodajalec »zaposli« upokojenca. Novi Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013), sicer pravi, da je objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela obvezna, razen v točno določenih primerih (26. člen istega zakona). Torej delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delo javno objaviti. Za javno objavo se šteje objava v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh delodajalca ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca, lahko pa tudi pri Zavodu RS za zaposlovanje. Prijava prostega mesta pri zavodu ni več obvezna.

Na podlagi te obrazložitve bi lahko rekla, da objava prostega začasnega ali občasnega dela ne bo potrebna, saj ne gre za zaposlitev oz. delovno razmerje. Vsekakor pa bo potrebno počakati na pričetek uporabe opisanih določb ter dodatna pojasnila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve oz. drugih uradnih institucij. 
Pokličite me
Social Dashöfer FacebookDashöfer Twitter
Vodja evropskih projektov
 
www.www.b2.euwww.minimax.si www.unicreditbank.si www.m-hotel.si Racunalniške novice Opal.si www.geonep.si Agencija Poti
Za točnost podatkov in prispevkov odgovarjajo avtorji.
Copyright © 2003-2015 by Dashöfer Holding, Ltd. in Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 01 - 43 45 590, Fax: 01 - 43 45 594, E-mail: info@dashofer.si

www.dara.si    www.topfirma.si    www.seja.si    www.kado.si    www.zakonodaja-online.si    www.ddvasistenca.si    www.dashoferslo.si

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih