Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih

On-line priročnik Gostinstvo in turizem

On-line priročnik Gostinstvo in turizem

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbgt.dashofer.si

On-line priročnik  Gostinstvo in turizem je praktični vodič po urejenem poslovanju v gostinski in turistični dejavnosti. Vsebuje navodila, opozorila in razlago pravne podlage, z že pripravljenimi vzorci pa vam omogoča urejeno dokumentacijo v primeru inšpekcijskega nadzora.

On-line priročnik - letna naročnina

258,00 EUR + DDV

1 Zakonodaja   

1.1 Opredelitev gostinske in turistične dejavnosti          

1.2 Pregled zakonodaje in relevantni predpisi  

1.3 Zakon o gostinstvu (ZGos)  

1.4 Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)             

1.5 Delovnopravna zakonodaja                               

1.5.1 Pogodba delovnega prava in pogodba civilnega prava       

1.5.2 Elementi delovnega razmerja       

1.5.2.1 Narava razmerja med pogodbenima strankama               

1.5.3 Ekonomsko odvisne osebe            

2 Dokumentacija            

2.1 Seznam obvezne in priporočene dokumentacije     

3 Opravljanje gostinske in turistične dejavnosti

3.1 Samostojni podjetnik (s.p.)

3.1.1 Vpis v Poslovni register Slovenije (AJPES)

3.1.2 Vpis dejavnosti s.p. v davčni register (FURS)          

3.1.3 Davek od dohodka iz dejavnosti  

3.1.4 Davek na dodano vrednost (DDV)              

3.1.5 Odprtje poslovnega računa            

3.1.6 Vodenje poslovnih knjig za s.p                     

3.1.7 Prijava v obvezna socialna zavarovanja     

3.2 Pravna oseba (d.o.o.)           

3.2.1 Vpis podjetja v poslovni/sodni register (AJPES)    

3.2.2 Vpis podjetja v davčni register (FURS)      

3.2.3 Davek od dohodka pravnih oseb

3.2.4 Davek na dodano vrednost (DDV)

3.2.5 Odprtje poslovnega računa za podjetje

3.2.6 Prijava v obvezna socialna zavarovanja

3.3 Društvo

3.3.1 Registracija društva

3.3.2 Vpis društva v poslovni register    

3.3.3 Vpis društva v davčni register (FURS)

3.3.4 Davek od dohodka pravnih oseb in davek na dodano vrednost (DDV)

3.3.5 Odprtje poslovnega računa za društvo     

3.3.6 Opravljanje pridobitne dejavnosti društva             

3.4 Turistični delavec

3.4.1 Javno pooblastilo na področju turizma      

3.5 Opravljanje gostinske dejavnosti pri sobodajalcih in na kmetijah    

3.5.1 Sobodajalec           

3.5.1.1 Vpis sobodajalca v poslovni register (AJPES)

3.5.1.2 Druge obveznosti sobodajalca

3.5.2 Kmetije

3.5.2.1 Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

3.5.2.2 Uporabno dovoljenje

3.5.2.3 Druge obveznosti kmetije

4 Pogoji za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti

4.1 Uporabno dovoljenje

4.2 Register nastanitvenih objektov

4.2.1 Vpis nastanitvenega obrata

4.2.2 Nov način posredovanja podatkov (e-poročanje)

4.2.3 Koga nov način posredovanja podatkov ne bo zavezoval?

4.3 Kategorizacija nastanitvenih objektov

4.4 Obratovalni čas

4.5 Prodaja tobačnih in povezanih izdelkov

4.6 Turistična taksa

5 Inšpekcijski nadzor in sankcije

5.1 Inšpekcijski postopek

5.2 Ukrepi inšpektorjev

5.3 Zdravstvena inšpekcija ter Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

5.3.1 Nadzor nad ustreznostjo živil

5.3.2 Analiza pitne vode

5.3.3 Kontrola termičnih postopkov in hlajenja

5.3.4 Nadzor nad sledljivostjo živil

5.3.5 Nadzor nad umaknjenimi živili

5.3.6 Pregled higiensko-tehničnega stanja obrata

5.3.7 Nadzor nad DDD ukrepi

5.3.8 Nadzor nad kuhinjskimi odpadki in odpadnimi olji

5.3.9 Nadzor nad osebno higieno zaposlenih

5.4 Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija

5.4.1 Nadzor nad gradbenim in uporabnim dovoljenjem

5.5 Tržna inšpekcija

5.5.1 Nadzor nad tehničnimi pogoji in kategorizacijo objektov

5.5.2 Nadzor nad cenami

5.5.3 Nadzor nad obratovalnim časom in hrupom

5.5.4 Nadzor nad opravljanjem turističnih storitev

5.5.5 Nadzor nad turistično takso

5.5.6 Nadzor nad alkoholnimi pijačami

5.5.7 Nadzor nad oglaševanjem ter prodajo tobačnih in povezanih izdelkov

5.5.8 Nadzor nad delom na črno

5.6 Finančna inšpekcija

5.6.1 Nadzor nad vpisom v davčni register

5.6.2 Nadzor nad davkom na dodano vrednost (DDV)

5.6.3 Nadzor nad davkom od dohodka pravnih oseb

5.6.4 Nadzor nad delom na črno

5.6.5 Nadzor nad plačilno nedisciplino

5.6.6 Nadzor nad igrami na srečo

5.7 Inšpekcija za delo

5.7.1 Nadzor nad zaposlovanjem in prenehanjem delovnih razmerij

5.7.2 Nadzor nad plačilom za delo

5.7.3 Nadzor nad delovnim časom in odsotnostmi

5.7.4 Nadzor nad varovanimi kategorijami delavcev

5.7.5 Nadzor nad delom na črno

5.7.6 Nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu

5.7.7 Nadzor nad napotenimi delavci in občasnimi deli

5.8 Pravice v primeru inšpekcijskega nadzora

6 Odškodninska odgovornost v gostinstvu in turizmu

6.1 Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki nastane delavcem

6.2 Odškodninska odgovornost pri poškodbi gostov

6.3 Odškodninska odgovornost pri poškodbah otrok na igralih

6.4 Odškodninska odgovornost za gostove stvari

6.4.1 Splošna gostinska hramba

7 Reklamacije v gostinstvu in turizmu

8 Sodna praksa

8.1 Delovna razmerja

8.1.1 Delo na podlagi podjemne pogodbe

8.1.2 Delo na podlagi študentske napotnice

8.1.3 Delo na podlagi pogodbe o avtorskem delu

8.1.4 Sodno varstvo

8.1.5 Posledice za delodajalce

8.2 Inšpekcijski nadzor

8.2.1 Razmejitev trgovinske in gostinske dejavnosti

8.2.2 Gostinska dejavnost v okviru društva

8.2.3 Registracija dejavnosti pri zdravstvenem inšpektoratu

8.2.4 Tekoče spremljanje trenutnega števila obiskovalcev

8.2.5 Odmera davka v posebnih primerih

8.2.6 Uporabno dovoljenje

8.2.7 Odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti

  • mag. Boštjan Turk
  • Katja Klobas, univ. dipl. prav.
  • in drugi slovenski strokovnjaki
  • On-line priročnik vsebuje navodila, opozorila in razlago pravne podlage pri opravljanju gostinske in turistične dejavnosti glede na vrsto opravljanja dejavnosti (s.p., d.o.o, društvo) in vam omogoča urejeno dokumentacijo v primeru inšpekcijskega nadzora (zdravstvena inšpekcija, gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, tržna inšpekcija, finančna inšpekcija in inšpekcija za delo).

    Osredotoča se na pogoje, ki jih morate izpolnjevati pri opravljanju gostinske in turistične dejavnosti, na odškodninsko odgovornost in reklamacije v gostinstvu in turizmu. Posebej je izpostavljena aktualna sodna praksa.

    On-line priročnik obsega tudi različne vzorce dokumentacije, ki se odpirajo v Wordu in so pravno preverjeni, širok nabor pravnih predpisov in aktualno sodno prakso.