Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih

Primerjava novega ZJN-3 s prejšnjim ZJN-2 z vključenim strokovnim komentarjem

Primerjava novega ZJN-3 s prejšnjim ZJN-2 z vključenim strokovnim komentarjem

Tip produkta: Strokovno gradivo

V strokovnem gradivu je predstavljena primerjava novega ZJN-3 s preteklima ZJN-2 in ZJNVETPS. Pregledna struktura besedil vam učinkovito prikaže, kaj velja po ZJN-2 in ZJNVETPS ter kaj po novem Zakonu o javnem naročanju.

Strokovno gradivo Primerjava novega ZJN-3 s prejšnjim ZJN-2 z vključenim strokovnim komentarjem

39,00 EUR + DDV

Podrobna vsebina

 1. Uvod k rabi komentarja
 2. Kazalo Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)
 3. Kazalo novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
 4. Primerjava novega ZJN-3 s prejšnjim ZJN-2 z vključenim strokovnim komentarjem (komentar k členom od 1 do 120)
  • Komentar k 1. členu
  • Komentar k 2. členu
  • Komentar k 3. členu
  • ...
  • Komentar k 120. členu
mag. Nataša Jeršič

Z reformo javnega naročanja sta bili na ravni Evropske unije sprejeti Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 2. 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (Ur. l. št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 65) in Direktiva 2014/254/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 2. 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnost v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (Ur. l. št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 243), ki ju je treba v slovenski pravni red prenesti do 18. 4. 2016.

Ker direktivi vsebujeta podobne rešitve, se je slovenski zakonodajalec odločil, da se direktivi v slovenski pravni red preneseta z enim zakonom, Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).


V gradivu je predstavljena primerjava prejšnjih ZJN-2 in ZJNVETPS z novim ZJN-3. Kaj velja po prejšnjih zakonih in kaj po novem?

Iz prečrtanega besedila starega člena ZJN-2 je razvidno, da je vsebina, ki se je nanašala na
posamezno določbo člena, spremenjena, iz odebeljenega besedila novega člena pa je razvidno, da je vsebina, ki se nanaša na posamezno določbo člena, spremenjena ali nova.

Vsak nov oziroma dopolnjen člen je obogaten s komentarjem, v komentarju vsakega člena pa je tudi zapisano, v katerem členu novega zakona so opredeljene določbe starega člena ZJN-2 ali ZJNVETPS in v katerem členu ZJN-2 ali ZJNVETPS so opredeljene določbe novega člena.

mag. Nataša Jeršič, avtorica