Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALOV

 1. Uvodne določbe
 2. Vsebina storitev
 3. Razpoložljivost portala
 4. Komunikacijsko omrežje
 5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic
 6. Uporaba portalov
  1.   Anonimen neregistrirani uporabnik
  2.   Brezplačno registrirani uporabnik
  3.   Naročniški uporabnik
 7. Naročniško razmerje
  1.   Sklenitev naročniškega razmerja
  2.   Naročnina, način obračunavanja in plačevanja
  3.   Pričetek naročniškega razmerja
  4.   Prekinitev naročniškega razmerja
 8. Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom
 9. Svetovanje naročnikom in registriranim uporabnikom
 10. Politika zasebnosti
 11. Tehnična in vsebinska podpora

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse vrste uporabnikov on-line storitev: neregistrirane anonimne uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in za naročniške uporabnike.

2. Vsebina storitev

Storitve družbe Verlag Dashöfer ponujajo produkte s področja davkov in računovodstva, kadrovanja in kadrovskega managementa, financ, vodenja in poslovanja, izobraževanja in seminarjev, in sicer v tiskani in/ali on line obliki.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. uporabnike on-line storitev opozarja, da so informacije in podatki na  spletnih straneh splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. omogoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

3. Razpoložljivost portala

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. vzdržuje spletne portale in druge on-line produkte (v nadaljevanju portali) tako, da so praviloma dostopni 24 ur na dan, vse dni v letu.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekala ponoči in med vikendom. Možni so tudi izpadi dostopa do portalov zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., ali internetnih ponudnikov ali pa opreme na strani uporabnikov, za kar pa družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Odgovornost družbe za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov naročniku oz. uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do portalov, je v celoti izključena.

4. Komunikacijsko omrežje in oprema

Uporabnik je dolžan za dostop do portalov zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet in nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. svetuje uporabnikom, da si za učinkovito in varno uporabo vseh internetnih storitev, kakor tudi v primeru dostopov do portalov, namestijo najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so na trenutno voljo ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila.

Za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi naročniku nastala zaradi težav pri dostopu do portalov, ki izvirajo iz neustrezne opreme naročnika oz. iz neustreznega načina uporabe te opreme s strani naročnika, družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti.

5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd oz. Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ter so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.

Portali vsebujejo elemente kot so blagovna znamka, avtorski prispevki, dokumenti, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, javno dostopni dokumenti in informacije z dodatno obdelavo in dodanimi informacijami, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in EU in določbami Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)(Ur.l. RS, št. 45/2001 do 20/2006) ter Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 21/1995 do 68/2008).

Uporabniki portalov smejo uporabljati informacije in podatke vključene v portalih le za svoje potrebe. Uporabniki lahko v mejah običajne uporabe v svojih objavljenih stvaritvah uporabljajo informacije in podatke iz portalov, pod pogojem, da navedejo vir Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Uporabniki ne smejo uporabljati, kopirati ali posredovati naprej znatne količine podatkov in informacij ali strukture baz, kazala in podobno portalov z namenom kakršnekoli nadaljnje uporabe in na način in v obsegu, ki bi škodoval družbi Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Povezave na spletne strani portalov so dovoljene pod pogojem, da se pred klikom navaja »Vir Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.« ter da se po kliku portalov prikazujejo v samostojnem okviru, z vsemi elementi portalov, še zlasti z oznakami blagovnih znamk (DaRa profi, KaDo profi, TopFirma profi, DDV asistenca …), morebitnimi oglasi in pravnim obvestilom in pod pogojem, da se povezava na zahtevo družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. kadarkoli odstrani.

Uporabniki portalov odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala družbi Verlag Dashöfer, založba, d.o.o zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

6. Uporaba portalov

6.1. Anonimen neregistrirani uporabnik

Anonimen neregistrirani uporabnik portalov postane vsak obiskovalec spletnih strani portala, ki ne opravi brezplačne registracije.

6.2. Brezplačno registrirani uporabnik

Brezplačno registriran uporabnik postane vsak anonimen neregistriran uporabnik portalov, ki opravi postopek registracije, tako da:

 • vnese svoje resnične in pravilne podatke o elektronskem naslovu in/ali ostalih podatkih (ime, priimek, telefon …)
 • si sam določi geslo za vstop v portal oz. uporabi uporabniško ime in geslo, ki ga že ima kot naročnik brezplačnih strokovnih e-novic ali drugih on-line storitev družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.
 • prebere Splošne pogoje uporabe portalov in potrdi, da se z njimi strinja

Po posredovanju podatkov in potrditvi se uporabnik lahko prijavi v sistem kot registriran uporabnik.

Uporabniško ime in geslo mora uporabnik uporabljati hkrati samo na enem računalniku, ga hraniti kot poslovno skrivnost in ga ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru zlorabe lahko družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. poln dostop do portalov brez predhodnega obvestila uporabnika nemudoma ukine. Brezplačno registrirani uporabnik lahko dostopa do nekaterih informacij, ki so praviloma namenjene samo naročniškim uporabnikom. Če brezplačno registriran uporabnik ne želi več prejemati obvestil ali ne želi več biti registriran, se mora odjaviti s portalov na info@dashofer.si.

6.3. Naročniški uporabnik

Naročniški uporabnik ima dostop do vseh vsebin izbranih on-line produktov, ki so namenjeni samo naročniškim uporabnikom, v okviru naročniške pogodbe. Za naročniškega uporabnika veljajo določbe o naročništvu, podane  v 6. točki teh Splošnih pogojev uporabe.

7. Naročniško razmerje

7.1. Sklenitev naročniškega razmerja

Naročniško razmerje za uporabo on-line storitev sklene naročnik z družbo Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. kot nosilcem. Pogodba o naročništvu se glasi na izbrane vrste storitev in se sklepa za nedoločen čas. Na podlagi sklenjene pogodbe o naročništvu nosilec dodeli naročniku uporabniško ime in geslo.

Naročnik je dolžan vse spremembe podatkov posredovati nosilcu v pisni obliki.

7.2. Naročnina, način obračunavanja in plačevanja

Naročnik plačuje naročnino na podlagi izstavljenega računa za dogovorjeno obdobje.

Cene mesečne naročnine za posamezno vrsto paketov so določene v Ceniku.
Računi za vse storitve, ki jih nosilec obračunava naročniku na podlagi pogodbe, se pošiljajo naročniku z navadno pošto. Opomin za plačilo računov pošilja nosilec naročniku z navadno pošto.

Naročnik plačuje mesečno naročnino glede na izbrani paket v skladu z naročniško pogodbo.

Podrobnejše informacije o posameznih storitvah so na voljo na spletnih straneh portalov založbe Verlag Dashöfer

7.3. Pričetek naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se prične, ko naročnik sklene veljavno pogodbo o naročništvu in mu je dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do plačljivih informacij in podatkov v okviru on-line storitev družbe Verlag Dashöfer.

Pričetek naročniškega razmerja je določen z datumom, določenim v pogodbi o naročništvu ali z naročilnico, začetek uporabe naročniških paketov pa lahko odstopa za nekaj dni zaradi zamika pri vklopu gesla. Nosilec bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu pravilno izpolnjene in s strani naročnika podpisane pogodbe oz. naročilnice naročniku dodelil in aktiviral uporabniško ime in geslo in mu oboje, skupaj s svoje strani podpisanimi dokumenti posredoval s priporočeno pošto ali po elektronski pošti. Naročniku bo začetek uporabe naročenega paketa omogočen naslednji delovni dan.

Naročnino do polnega dostopa plačuje naročnik na podlagi izstavljenega e-računa ali računa v tiskani obliki za vsak naslednji mesec v roku, ki je naveden na izstavljenem računu.

Računi za vse storitve, ki jih nosilec obračunava naročniku na podlagi dogovora ali pogodbe, se pošiljajo naročniku v obliki elektronskega računa na e-naslov, ki je naveden v dogovoru ali v tiskani obliki z navadno pošto. Opomin za plačilo računov pošilja nosilec naročniku z navadno pošto.

V primeru, da med trajanjem naročniškega razmerja po tej pogodbi nosilec spremeni Splošne pogoje uporabe in/ali cene storitev in produktov, je le-ta dolžan obvestiti naročnika.

7.4. Prekinitev naročniškega razmerja

Naročnik lahko naročniško razmerje odpove z odpovednim rokom enega meseca.

Naročnik lahko odpove pogodbo o naročništvu tudi v primeru, da nosilec spremeni te splošne pogoje in/ali cenik, naročnik pa se z novimi pogoji in/ali cenikom ne strinja. V tem primeru je določen odpovedni rok en mesec.

Naročnik mora odpoved naročniškega razmerja posredovati pisno, s priporočeno pošto.

Nosilec lahko v primeru, da naročnik ne plačuje redno računov za uporabo naročenih on-line storitev takoj in brez obvestila naročniku razveljavi geslo, naročnik pa se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti nosilcu zaradi ukinitve veljavnosti gesla na podlagi tega člena in je dolžan tudi za čas tovrstne ukinitve veljavnosti gesla plačati nosilcu vse obveznosti iz 7.3. člena teh Splošnih pogojev uporabe.

Pogoj za razveljavitev gesla je izpolnjen, če posamezen naročnik zamuja s plačilom posameznega računa več kot 15 dni od dneva zapadlosti. Nosilec lahko naročniku ponovno omogoči veljavno geslo takrat, ko naročnik v celoti poravna vse zapadle obveznosti. Za obdobje, ko je geslo razveljavljeno, se ne obračunava mesečna naročnina določena v pogodbi o naročništvu.

Nosilec ima pravico, da odpove naročniško razmerje takoj, brez odpovednega roka, v naslednjih primerih:

 • če naročnik ne plača pravočasno in/ali v celoti računov nosilca, ki mu jih ta izstavi za storitve, več kot 15 dni od dneva zapadlosti;
 • če uporabnik pri naročniku oz. naročnik krši pravila obnašanja uporabnikov produktov in storitev nosilca določenih v Splošnih pogojih uporabe;
 • če uporabnik pri naročniku oz. naročnik ne ravna z geslom v skladu s Splošnimi pogoji uporabe;
 • če naročnik krši druge obveznosti, ki jih je prevzel s pogodbo o naročništvu, Splošnimi pogoji uporabe ter Cenikom.

 O odpovedi pogodbe na podlagi tega člena mora nosilec pisno, s priporočeno pošto obvestiti naročnika. 

8. Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom

Naročnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost, ga hkrati uporabljal samo na enem računalniku in ga ne bo posredoval tretjim osebam. Naročnik je v primeru zlorabe gesla odškodninsko odgovoren.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.

9. Svetovanje naročnikom in registriranim uporabnikom

Na vsa vprašanja, ki so povezana z on-line storitvami nosilca, njihovim plačilom ter vsebinsko in tehnično pomočjo, vam je na voljo Oddelek kupcev od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro preko pošte, elektronske pošte, telefona in telefaksa, kjer vam bodo svetovali v najkrajšem možnem času.

10. Politika zasebnosti  

Osebni podatki so informacije, ki jih uporabnik posreduje ob brezplačni registraciji in ob sklenitvi naročništva. Uporabniki imajo na spletnih straneh pravico do vpogleda, dopolnitve in popravka svojih podatkov.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so jih registrirani in naročniški uporabniki posredovali družbi, varovala kot poslovno skrivnost in uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo pravnega reda Republike Slovenije in EU.

Uporabnik se strinja, da družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. lahko:

  1. firmo in naslov naročniškega uporabnika objavi v seznamu svojih referenc,
  2. firmo, naslov in elektronski naslov naročniškega uporabnika in brezplačno registriranega uporabnika uporabi pri izdelavi seznamov za pošiljanje komercialnih in ostalih sporočil v pisni in/ali v elektronski obliki,
  3. uporabijo za marketinško raziskavo in sklepanje poslov za obstoječe proizvode, oz. storitve aliza druge medije v skupini Verlag Dashöfer in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Vaše podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo spremenimo ali blokiramo za pošiljanje reklamnih sporočil.

Naročilnice in računi naročenih on-line storitev so shranjeni na sedežu nosilca in so naročnikom dostopni na vpogled v delovnem času založbe. Vsi posredovani osebni podatki naročnikov, bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 59/1999, 57/2001, 59/2001). Naročniki lahko svoje naročilo dopolnijo, popravijo ali stornirajo preko e-naslova info@dashofer.si ali to sporočijo na Oddelek kupcev na tel.: 01/4345 590.

On-line storitve družbe Verlag Dashöfer uporabljajo piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). 

11. Tehnična in vsebinska podpora

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro prek pošte, elektronske pošte, telefona in telefaksa.

Naročnik lahko družbi Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. v pisni obliki pošlje zahtevo, v kateri na kratko opiše problem oziroma vprašanje in svoje podatke, kamor mu bo družba najkasneje v dveh delovnih dneh posredovala odgovor.

V Ljubljani, 09.05.2018

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.