Seminar:
6. DDV konferenca

Osnovne informacije

Kotizacija: 127 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9:00-14:15

Tema

Nenehne spremembe na DDV področju povzročajo turbulentno in negotovo stanje v praksi. Ker gre za posebno področje obdavčitve, je dogodek kot je DDV konferenca ključnega pomena, saj je posvečen izključno DDV obdavčitvi, tematike pa so skrbno izbrane in so odziv kompleksnejših problemov, s katerimi se davčni zavezanci v praksi srečujejo.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 22.9.2020
Lokacija: V živo prek spleta

Termini in prijava - 6. DDV konferenca

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 22.9.2020
 • mag. Aleksandra Heinzer, Marjan Maček, Andreja Kostelec, mag. Ivan Kranjec, Nataša Todorović
 • 127 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - 6. DDV konferenca

Čeprav so letos začele veljati t. i. štiri hitre spremembe, se je nujno pripraviti že na nov paket sprememb, ki bo začel veljati 1. 1. 2021. Poleg predstavljenih DDV sprememb bo srečanje posvečeno tudi nekaterim zahtevnejšim DDV tematikam.

Da bi bili na tekočem, smo tokrat povabili tudi predstavnika Finančne uprave RS, ki bo predstavil najpogostejše ugotovitve nadzorov na DDV področju.

Vabilo

Iz programa srečanja:

1. SKLOP

9.00 – 9.15

Uvodni pozdrav mag. Aleksandra Heinzer

9.15 – 10.00

Vplivi (ne)zmožnosti plačil na obračun DDV

Predavatelj:
mag. Ivan Kranjec

 • Nezmožnost kupcev za plačilo.
  • Znižanje cene, dobropisi in naknadni popusti na podlagi dogovora,
  • obračunavanje DDV pri odloženih plačilih ali obročnih plačilih, DDV vidik zamudnih obresti,
  • storniranje računov (kaj pomeni »stornacija« in kdaj je sploh dovoljena),
  • aktualni praktični primeri in njihova DDV obravnava (npr. v času epidemije COVID-19 najemnik ne zmore plačati najemnine).
 • Insolventnost kupcev.
  • Kako ravnati, ko se zoper kupca začne stečaj/prisilna poravnava,
  • možnosti za popravek obračunanega DDV na računih, izstavljenih kupcem,
  • praktični prikaz popravka izstopnega DDV zaradi začetka insolvenčnega postopka pri kupcu.
 • Obračun DDV-O.
  • Roki za predlaganje obračunov in za plačilo po obračunih v času epidemije COVID-19,
  • zahteva za odlog in obročno plačilo davka po splošnih predpisih,
  • zahteva za odlog in obročno plačilo davka po posebnih predpisih, povezanih z epidemijo COVID-19,
  • zamudne obresti (v času odloga, ob plačilu obrokov, v primeru zamude).

 

10.00 -10.45

Verižni posli, ki vključujejo uvoze oziroma izvoze blaga.

Predavateljica:
Andreja Kostelec
 • Kdaj govorimo o verižnih poslih – primeri,
 • nova zakonodaja – dokazovanje dobave znotraj EU in ob izvozu blaga,
 • postopek 42 – verižni posel, novosti v letu 2020,
 • uvoz blaga in preprodaja v Sloveniji in EU – različne možnosti.

10.45 – 11.15

ODMOR

 
 

2. SKLOP

11.15 – 13.00

Nov paket DDV sprememb v 2021.

Predavateljica:
mag. Aleksandra Heinzer

 • Razširitev sistema VEM,
 • novosti za spletne prodaje iz tretjih držav v EU,
 • spremembe glede oprostitve plačila DDV za uvoz blaga manjših vrednosti.

13.00 – 13.30

Inšpekcijski nadzor na področju DDV in najpogostejše nepravilnosti.

Predavatelj:
Marjan Maček,
vodja sektorja za finančni nadzor FURS
 • Splošni okvir načrtovanja in določanja prioritet finančnih nadzorov,
 • kratek povzetek rezultatov nadzorov,
 • najpomembnejša tveganja s področja nadzora DDV, ki so del letnega načrtovanja in izvajanja inšpekcijskih nadzorov in najpogostejše nepravilnosti.

13.30 - 14.00

Osnove srbskega DDV sistema in obveznost identifikacije za namene DDV v Srbiji: družba Denex d.o.o.

Predavateljica:
Nataša Todorović
 • Osnove srbskega DDV sistema,
 • registracija slovenskih davčnih zavezancev za namene DDV v Srbiji,
 • vračilo DDV iz Srbije.

 

Kotizacija: 127 EUR + DDV

Kaj vam še prinaša prijava:

 • strokovno e-gradivo v obliki PP prosojnic (pdf),
 • možnost dobiti strokovno mnenje na postavljeno vprašanje ali izpostavljeno dilemo tako pred (na mail:konference@dashofer.si) in med posvetom,
 • potrdilo o udeležbi.

Vaše dileme in vprašanja lahko posredujete vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>>konference@dashofer.si

Dodatne informacije: 01 434 55 29

Opis - 6. DDV konferenca

Čeprav so letos začele veljati t. i. štiri hitre spremembe, se je nujno pripraviti že na nov paket sprememb, ki bo začel veljati 1. 1. 2021, in sicer se nanaša na spletne prodaje, ki so v praksi vse bolj pogoste. Poleg predstavljenih DDV sprememb bo srečanje posvečeno tudi nekaterim zahtevnejšim DDV tematikam. Veliko dilem povzroča odbitek DDV pri vlaganjih v osnovna sredstva, saj pravila v zvezi s tem niso jasno določena, prav tako so vedno aktualni verižni posli, ki vključujejo izvoze in uvoze blaga, saj se administrativne obveznosti po posameznih članicah razlikujejo. Ker raziskave kažejo, da je na področju trgovanja z vozili zaznati več DDV goljufij, morajo biti davčni zavezanci pri nabavah še posebej pozorni, zato vas bomo seznanili tudi z ukrepi, ki jih je v boju proti tem goljufijam sprejela Evropska Unija. Da bi bili na tekočem, smo tokrat povabili tudi predstavnika Finančne uprave RS, ki bo predstavil najpogostejše ugotovitve nadzorov na DDV področju.

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)31 829 101

Predavatelj - 6. DDV konferenca

mag. Aleksandra Heinzer

mag. Aleksandra Heinzer

je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

mag. Ivan Kranjec

mag. Ivan Kranjec

Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007. Trenutno je zaposlen v družbi CMS Reich-Rohrwig Hainz, pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pri svojem delu je nenehno v stiku s pravno tematiko, predvsem na področju mednarodnega, statusnega in delovnega prava. Z omenjenih področij tudi redno objavlja strokovne članke in predava na seminarjih.

Andreja Kostelec

Andreja Kostelec

univ.dipl.ekon. od leta 2008 svetuje na področju posrednih davkov v mednarodni svetovalni družbi KPMG, prej pa je bila več kot 10 let zaposlena na Generalnem carinskem uradu. Dnevno svetuje slovenskim in tujim družbam pri kompleksnih vprašanjih s področja DDV in carin ter drugih posrednih davkov, zastopa družbe v postopkih inšpekcijskih pregledov, opravlja davčne skrbne preglede, pripravlja in vodi postopek samoprijave, pomaga pri implementaciji novih računovodskih programov. Je avtorica številnih člankov, seminarjev in soavtorica Priročnika DDV v praksi.

Nataša Todorović

Nataša Todorović

je diplomirana ekonomistka, pooblaščeni računovodja, davčna svetovalka z licenco, lastnica in direktorica družbe Denex d.o.o. iz Beograda, ki strankam ponuja računovodske storitve in storitve davčnega svetovanja. Je tudi članica Združenja davčnih svetovalcev Srbije in članica Odbora za neposredne davke pri Evropskem združenju davčnih svetovalcev (CFE) v Bruslju. Redno predava na seminarjih z davčno tematiko.

Marjan Maček

Marjan Maček

je vodja sektorja za finančni nadzor na Generalnem finančnem uradu, Upravi za nadzor.