Konferenca:
6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Trajanje konference: -dnevna konferenca

Osnovne informacije

Kotizacija: EUR brez DDV, , vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter kosilo.

Trajanje:

Tema

Konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena »z roko v roki« s tekočimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju.

Vabljeni na 6. jesensko srečanje.

Termin

 Naslednji termin:

Termini in prijava - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program konference - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

 1. Obračun plač in dodatki (Predavateljica: Breda Koren)
 • Priporočila za obračun plač in aktualne spremembe Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS),
 • dodatki k plači, s poudarkom na dodatkih, ki niso povezani z delovnim časom.

 1. Zaključni račun z izbranimi primeri (Predavateljica: Fenja Borštnar)
 • Pripoznavanje prihodkov in odhodkov,
 • ločevanje na javno in tržno dejavnost ter
 • izkazovanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

 1. Časovne razmejitve pri določenih in drugih uporabnikih EKN (Predavateljica: Fenja Borštnar)

 1. Notranja revizija v javnem sektorju (Predavateljica: Evgenija Javornik)
 • Usmeritve za državno notranje revidiranje,
 • najpogostejše ugotovitve pri letnem poročilu,
 • priporočila pri evidentiranju (javna in tržna dejavnost, sredstva v upravljanju, projekti, časovne razmejitve)
 • sredstva in obveznosti – pravilnost postopkov ugotavljanja,
 • ugotovitve za razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki,
 • priporočila s stališča računskega sodišča.

 1. Dohodnina ter prispevki v JS in drugih nepridobitnih subjektih (Predavatelj: mag. Dejan Petkovič)
 • Davki in prispevki pri plačilih tujcem (pravnim in fizičnim osebam),
 • stroški v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu in druge bonitete (novejše pojasnilo FURS),
 • davčni vidik dnevnic v javnem sektorju,
 • davčna tveganja pri sodelovanju z zunanjimi (neodvisnimi) sodelavci,
 • sodna praksa v primeru neizplačila plač.

 1. Kakšne barve si pa ti? Prepoznavanje vedenja po metodi DISK (Predavateljica: Saša Einsiedler)

Udeleženci lahkopredavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanjaiz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Kotizacija:188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

za prijave do 18. 10.: priznamo 10% popusta (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba) - popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

TIS (iz iste organizacije); popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

Kraj konference - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Konferenca bo 23.10.2019 potekala v hotelu Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana, ki se nahaja na Bratislavski cesti v Ljubljani.Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana

Konferenca bo 15.10.2019 potekala v Hotelu Draš, ki se nahaja na Pohorski ulici 57 v Mariboru.Hotel Draš
Pohorska ulica 57
2000 Maribor

Opis - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena »z roko v roki« s tekočimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
+386 (0)40 895 501
+386 (0)1 434 55 29

Ciljna skupina - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Na konferenco vabimo zaposlene v javnem sektorju, predvsem računovodje in finančne delavce, ter računovodske servise, ki se kot zunanji strokovni sodelavci srečujejo z vprašanji poslovanja in vodenja računovodstva v javnem sektorju.

Imate strokovno vprašanje za predavatelje na konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Breda Koren

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je vodja Službe za splošne zadeve v Službi Vlade Republike Slovenije. Opravlja naloge na področju delovnega prava in javnih uslužbencev, finančnega poslovanja, integritete na delovnem mestu, kadrovskega upravljanja, varstva pri delu in druge organizacijske naloge. Pred tem je pregledovala predpise s področja delovnega prava in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Je sodnica porotnica na Delovnem sodišču v Ljubljani, svetovalka za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu in mediatorka z dolgoletnimi izkušnjami na področju družinskih, civilnih in delovnih sporov. Na Pravni fakulteti v Ljubljani opravlja doktorat iz delovnega prava.

Fenja Borštnar

Fenja Borštnar

diplomirana ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 15 let samostojno kot vodja lastnega računovodskega servisa. Redna zunanja sodelavka na Javnem zavodu Cene Štupar. Občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in različnih podjetjih. Vodenje preko 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike.

Evgenija Javornik

Evgenija Javornik

Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, preizkušena računovodkinja, zaposlena v revizijski družbi Revidera d.o.o. Ima več kot 19 let praktičnih izkušenj delovanja s področja javnih financ (MF RS, Občina). Sedaj se poglobljeno ukvarja predvsem z notranjo revizijo proračunov občin in proračunskih uporabnikov (tudi šolstva!), davčnim svetovanjem osebam javnega prava (DDV, DDPO), računovodstvom za javni sektor ter je tudi soavtorica priročnika za Pridobitno in nepridobitno dejavnost ter nekaterih izobraževanj za javni sektor.

Mag. Dejan Petkovič

Mag. Dejan Petkovič

samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo). Redno objavlja avtorske članke in strokovne prispevke na temo davčne problematike ter predava na različnih kongresih,konferencah, posvetih na temo davkov in računovodstva.

Saša Einsiedler

Saša Einsiedler

je soavtorica priročnika Trening komunikacije in javnega nastopanja s Sašo Einsiedler ter avtorica knjige Moja samopodoba je moja odločitev. Je avtorica prvega on-line programa pri nas Prepričljiv javni nastop brez treme, pa dvanajst tedenskega on-line programa za osebno rast Moja samopodoba je moja odločitev ter 30 dnevnega on-line programa Osebna uspešnost-odgovornost je v naših rokah. 

Časovni razpored - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

08:30 – 09:00 | Registracija udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi

09:00 – 09:10 | Pozdrav organizatorja in otvoritev srečanja

09:10 – 10:15 | Obračun plač in dodatki

10:15 – 10:30  | Kratek odmor

10:30 – 10:35  | Podelitev certifikatov »Preizkušeni poznavalec računovodenja v JS«

10:35 – 11:50 | Zaključni račun z izbranimi primeri

                        Časovne razmejitve pri določenih in drugih uporabnikih EKN

11:50 – 12:35  | Notranja revizija in ugotavljanje pravilnosti računovodskih izkazov v JS

12:35 – 13:30  | Odmor s pogostitvijo

13:30 – 14:15  | Dohodnina ter prispevki v JS in drugih nepridobitnih subjektih

14:15 – 14:45  | Kakšne barve si pa ti? Prepoznavanje vedenja po metodi DISK

Partnerji - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju