Konferenca:
Delovna razmerja v teoriji in praksi

Trajanje konference: 1 -dnevna konferenca

Osnovne informacije

Kotizacija: 188 EUR brez DDV, , vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter kosilo.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9:00-15:00

Tema

Termin

 Naslednji termin: 27.3.2019

Program konference - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Izzivi na trgu delovne sile
(Predavateljica: mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na MDDSZ)

Vizija prihodnosti na trgu delovne sile s poudarkom na problematiki mladih in starejših na trgu delovne sile, prekarnosti ter dohodkovne neenakosti.

Pred slovenskimi podjetji je poseben izziv, kako spodbuditi svoje zaposlene, da bi bili bolj učinkoviti in bi več pripomogli k uspehu podjetja

Delovna razmerja in kršitve

Novosti na področju letnega dopusta in dileme pri delovnem času
(Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik)

Določbe Zakona o delovnih razmerjih se glede letnega dopusta niso spremenile že vse od njegove uveljavitve leta 2013. Slovenski zakonodaji pa kroji usodo tudi več novejših sodb Sodišča EU, ki na področju izrabe in izplačila neizrabljenega letnega dopusta prinašajo za prakso pomembne novosti, s katerimi mora biti seznanjena vsaka pravna in kadrovska služba, sicer ji lahko grozijo denarni zahtevki delavcev.

 • Problematika izrabe delovnega časa v praksi in najpogostejše težave.
 • Na praktičnih primerih si bomo pogledali možne načine določanja delovnega časa varovanim kategorijam delavcev (invalidi, starejši, starši).
 • Kateri delavci absolutno ne smejo opravljati nadurnega dela, kateri pa ob določenih pogojih?
 • S katerimi težavami se srečujejo delodajalci pri soočanju pri neenakmernem razporejanju delovnega časa delavcem?
 • Katere ure pomenijo nadure in katere višek ur ter kako je z beleženjem odsotnosti delavcev?

Aktualni razpisi za razvoj kadrov in možnosti pridobitve nepovratnih sredstev v letu 2019
(Predavateljica: Irena Kuntarič Hribar,direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada RS)

Kako s sodelovanjem marketinga in HR izboljšati komunikacijo?
(Predavateljica: Manca Korelc, mag.)

Družbeni mediji so pred leti v podjetja vnesli novo dimenzijo, ki pa se vse bolj spreminja. Dandanes imajo LinkedIn, Instagram, Facebook in druga omrežja pomemben del v strategiji podjetja. Pomembno je, da kadroviki izstopijo iz ozadja in skupaj z marketingom zastavijo strategijo.

Lahko rečemo, da kadrovska služba postaja nov način marketinga, saj je vse pomembnejši del komunikacije podjetja. Ta se najbolj učinkovito vrši na družbenih medijih, ki omogočajo grajenje employer branda. Predstavili bomo konkretne napotke, kako lahko zaposleni v kadrovskih službah izkoristijo sodobne družbene medije za učinkovit strateški komunikacijski načrt.

 • Pomen različnih družbenih medijev.
 • Zadnji social media trendi.
 • Kako prepoznati ustrezno družbeno omrežje.
 • Kako v HR izkoristiti družbena omrežja s poudarkom na FB, IG in LI.
 • Kako usmerjeno komunicirati na družbenih medijih?
 • Kako spodbuditi zaposlene k aktivnosti na družbenih medijih?
 • Konkretni nasveti, kako lahko marketing in HR nastopijo skupaj na družbenih medijih
 • Primeri dobre prakse.

Kotizacija:188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

 • za prijave do 28.2.:kotizacija 127 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)

Imate vprašanja o konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Kraj konference - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Konferenca bo potekala v hotelu Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana, ki se nahaja na Bratislavski cesti v Ljubljani.Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana

Opis - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Namen konference je kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem skupnih služb in drugim vodstvenim delavcem predstaviti tematiko, tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika. Na srečanju bomo izpostavili, kako se čim bolj približati zakonitemu in optimalnemu ravnanju na področju delovnih razmerij. Vljudno vabljeni.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
+386 (0)40 895 501
+386 (0)1 434 55 29

Ciljna skupina - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Konferenca je namenjena kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem splošnih služb, strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje, računovodjem in vodstvenim delavcem, ki jih področje delovnih razmerij zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

Predavatelji - Delovna razmerja v teoriji in praksi

mag. Manca Korelc

mag. Manca Korelc

je specialistka za spletni marketing. Aktivna predavateljica, vodja različnih spletnih projektov in piska člankov o trženju na spletu več kot 7 let deluje kot svetovalka pri učinkovitem trženju na spletu za mala in srednje velika podjetja. Teoretično znanje, ki ga je pridobila s študijem na Fakulteti za turistične vede in magisterijem iz trženja na Ekonomski fakulteti, uspešno združuje z izkušnjami z delom v spletnih agencijah. Ima bogate izkušnje na področju oglaševanja na Googlu, načrtovanja spletnih strani in vodenjem delavnic za stranke.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

je vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig z delovno-pravnega področja.

Irena Kuntarič Hribar

Irena Kuntarič Hribar

vodi Javni štipendijski, razvojni, pokojninski in invalidski sklad Republike Slovenije od junija 2017. Pred tem je bila vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je vodila skupino za pripravo novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) in pripravo Politike štipendiranja (2015–2019). Vodila je tudi medresorsko delovno skupino Jamstva za mlade. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pedagoginja, ki je svojo karierno pot začela v Službi za izobraževanje pri Gospodarski zbornici Slovenije in jo preko Centra za poslovno usposabljanje pri GZS nadaljevala na Univerzi na Primorskem kot vodja Službe za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti. Je članica Strokovnega sveta RS za poklicno izobraževanje in članica Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih ter predsednica strokovne komisije Nacionalne koordinacijske točke slovenskega in evropskega ogrodja kvalifikacij.

mag. Katja Rihar Bajuk

mag. Katja Rihar Bajuk

je generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na MDDSZ.

Časovni razpored - Delovna razmerja v teoriji in praksi

V pripravi.

Termini in prijava - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 27.3.2019
 • mag. Katja Rihar Bajuk, Irena Kuntarič Hribar, mag. Nina Scortegagna Kavčnik, mag. Manca Korelc
 • 188 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.