Dokumentacija po GDPR


Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR – Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) se je v državah članicah Evropske unije začela neposredno uporabljati 25. maja 2018. Uredba je uvedla kar nekaj novih pravil, zato v praktičnem e-gradivu Dokumentacija po GDPR dostopate do pravno preverjenih vzorcev dokumentacije, skladnih z novo uredbo. Vzorci so dostopni v Wordu, zato jih zlahka prilagodite svojim potrebam in uporabite takoj. E-gradivu smo priložili tudi pojasnila o bistvenih novosti in ukrepih, ki jih morate podjetja sprejeti.
Input:

Prodajne različice produktov Dokumentacija po GDPR:

189 € brez DDV

Vsebina

Seznam vzorcev dokumentacije:

 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pogodba o obdelavi osebnih podatkov
 • Pogodba o obdelavi osebnih podatkov v angleškem jeziku
 • Privolitev
 • Izjava o varstvu osebnih podatkov
 • Izjava o varstvu osebnih podatkov v angleškem jeziku
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Izjava o varovanju osebnih podatkov za odgovorne osebe pri upravljavcu
 • Izjava o varovanju osebnih podatkov za odgovorne osebe pri obdelovalcu
 • Izjava delavca o seznanjenosti z načinom varovanja osebnih podatkov pri delodajalcu

Katalog evidenc dejavnosti obdelave

Avtorji

Ela Omersa, univ. dipl. prav., LL.M., Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl
Mojca Fakin, univ. dipl. prav.

Seminar