Dokumentacija po GDPR


Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR – Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) se je v državah članicah Evropske unije začela neposredno uporabljati 25. maja 2018. Uredba je uvedla kar nekaj novih pravil, zato v praktičnem e-gradivu Dokumentacija po GDPR dostopate do pravno preverjenih vzorcev dokumentacije, skladnih z novo uredbo. Vzorci so dostopni v Wordu, zato jih zlahka prilagodite svojim potrebam in uporabite takoj. E-gradivu smo priložili tudi pojasnila o bistvenih novosti in ukrepih, ki jih morate podjetja sprejeti.
Input:

Prodajne različice produktov Dokumentacija po GDPR:

189 € brez DDV

Vsebina

Seznam vzorcev dokumentacije:

 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pogodba o obdelavi osebnih podatkov
 • Pogodba o obdelavi osebnih podatkov v angleškem jeziku
 • Privolitev
 • Izjava o varstvu osebnih podatkov
 • Izjava o varstvu osebnih podatkov v angleškem jeziku
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Izjava o varovanju osebnih podatkov za odgovorne osebe pri upravljavcu
 • Izjava o varovanju osebnih podatkov za odgovorne osebe pri obdelovalcu
 • Izjava delavca o seznanjenosti z načinom varovanja osebnih podatkov pri delodajalcu

Katalog evidenc dejavnosti obdelave

Avtorji

Ela Omersa, univ. dipl. prav., LL.M., Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl
Mojca Fakin, univ. dipl. prav.

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 1
Naslednji termin: 20.4.2020
Lokacija: Ljubljana