E-gradiva

Opis

Zagotovite, da bodo vaši postopki v trenutnih izrednih razmerah pravilni - za vas smo pripravili glavne pravno preverjene vzorce dokumentov za organizacijo dela v času epidemije koronavirusa. Priložili pa smo jim tudi strokovne napotke, kako se spopasti s trenutno situacijo.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 49 € brez DDV

Opis

V tem e-gradivu - pdf smo zbrali odgovore na vaše dileme povezane s pripravo obračuna plač v času epidemije koronavirusa. V 150-ih odgovorih petih strokovnjakinj boste zdaj našli konkretne razlage in primere.

...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 98 € brez DDV

Opis

Gradivo Varstvo osebnih podatkov: vzorci dokumentacije zajema pravno preverjene vzorce internih pravilnikov in drugih aktov ter pogodb za varstvo osebnih podatkov, ki vam bodo v pomoč pri ustreznem urejanju tega področja v vašem podjetju. Da bi bili pravočasno seznanjeni z vso relevantno zakonodajo smo gradivu dodali tudi nekaj napotkov glede prihajajočega ZVOP-2, prav tako pa najdete v gradivu informacije o pravnih podlagah za zbiranje osebnih podatkov in pripravi ocene učinka.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 79 € brez DDV

Opis

Gradivo Dokumentacija za gradbeništvo obsega temeljne vzorce, ki jih potrebujete pri delu v gradbeništvu – v gradivu tako najdete vzorce gradbene pogodbe, pogodbe o izvajanju investicijskih del, dvopartitne podizvajalske pogodbe in pa pogodbe o gradbenem nadzoru. Prav tako smo dodali vzorce za splošno poslovanje podjetij, ki se nanašajo na zavarovanje poslovne skrivnosti, postopke javnega naročanja in pa zaposlovanje tujcev, v priloženem video seminarju pa vas obveščamo o novostih, ki jih je uvedla nova gradbena zakonodaja.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 79 € brez DDV

Opis

Dokumentacija pri javnem naročanju predstavlja celovito informacijo o posameznem postopku javnega naročanja, saj vsebuje vse potrebne podatke glede predmeta naročila, pogojev za udeležbo, meril za izbiro itd. Pri tem je seveda treba biti pozoren na aktualna pravila, sploh če morate kot naročnik dokumentacijo naknadno spreminjati. V ta namen smo pripravili novo gradivo Dokumentacija za naročnike v postopkih javnega naročanja, ki vam bo v pomoč pri pripravi gradiv pri javnem naročanju.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 89 € brez DDV

Opis

Skrajni rok za poročanje o odpadni embalaži je 31. 3. 2019. V pomoč pri seznanitvi s to novo obveznostjo smo za vas pripravili strokovno gradivo Poročanje o odpadni embalaži. Gradivo vsebuje natančne napotke, katere podatke morate vključiti v poročilo o odpadni embalaži, kaj vse morate sporočiti in katerim institucijam. Poleg pravnih razlag in definicij v gradivu najdete tudi pojasnila računovodskih (primeri knjiženj) in davčnih vidikov.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 79 € brez DDV

Opis

Strokovno gradivo na USB ključku Priprava podjetij za vstop na tuje trge je namenjeno vsem družbam, ki razmišljajo o širitvi prodajne mreže v tujino in pa tudi tistim, ki s tujino že sodelujejo, pa si želijo preveriti, ali so se mednarodnih poslov pravilno lotile.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 89 € brez DDV

Opis

Strokovno gradivo na USB ključku Spremembe SRS 2019 predstavlja teoretične podlage in pojme iz novih Slovenskih računovodskih standardov glede prihodkov iz pogodb s kupci in poslovnih najemov. Vsebuje več kot 30 primerov knjiženja in kontrolna seznama za prihodke in najeme z več kot 50 kontrolnimi vprašanji.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 79 € brez DDV

Opis

Strokovno gradivo na USB ključku Varno poslovanje je namenjeno vsem, ki želijo na trgu poslovati po pravilih in biti temeljito pripravljeni na obisk tržnega inšpektorja. V gradivu so zbrane vse najpomembnejše informacije o pripravi na obisk tržnega inšpektorja, varstvu potrošnikov in varnosti proizvodov.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 189 € brez DDV

Opis

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR – Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) se je v državah članicah Evropske unije začela neposredno uporabljati 25. maja 2018. Uredba je uvedla kar nekaj novih pravil, zato v praktičnem e-gradivu Dokumentacija po GDPR dostopate do pravno preverjenih vzorcev dokumentacije, skladnih z novo uredbo. Vzorci so dostopni v Wordu, zato jih zlahka prilagodite svojim potrebam in uporabite takoj. E-gradivu smo priložili tudi pojasnila o bistvenih novosti in ukrepih, ki jih morate podjetja sprejeti.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 49 € brez DDV

Opis

Strokovno gradivo vam pomaga do odličnega poznavanja davčnega nadzora in davčnih prekrškov v Sloveniji. Strokovni komentarji vas napotujejo na konkretne zakonske določbe, pojasnila in sodno prakso. Gradivo obsega 160 strani.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 49 € brez DDV

Opis

Strokovno gradivo vam pomaga do odličnega poznavanja davčne izvršbe v praksi. Strokovni komentarji vas napotujejo na konkretne zakonske določbe, pojasnila in sodno prakso. Gradivo obsega 74 strani.
...

Opis

V e-gradivu je predstavljena primerjava leta 2016 sprejetega ZJN-3 s preteklima ZJN-2 in ZJNVETPS. Pregledna struktura besedil vam učinkovito prikaže, kaj velja po ZJN-2 in ZJNVETPS ter kaj po ZJN-3. Strokovno gradivo ne vsebuje sprememb, ki jih uvaja novela ZJN-3A.
...