E-gradiva

Javni sektor

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 79 € brez DDV

Opis

Dokumentacija pri javnem naročanju predstavlja celovito informacijo o posameznem postopku javnega naročanja, saj vsebuje vse potrebne podatke glede predmeta naročila, pogojev za udeležbo, meril za izbiro itd. Pri tem je seveda treba biti pozoren na aktualna pravila, sploh če morate kot naročnik dokumentacijo naknadno spreminjati. V ta namen smo pripravili novo gradivo Dokumentacija za naročnike v postopkih javnega naročanja, ki vam bo v pomoč pri pripravi gradiv pri javnem naročanju.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 72 € brez DDV

Opis

E-gradivo zajema komentar vseh členov Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), sprejetega leta 2016, ki je nadomestil pretekli Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).

Pregledni in jedrnati komentarji vam bodo v pomoč pri razumevanju ZJN-3 in izvajanju njegovih določb v praksi. Strokovno gradivo še ne vključuje sprememb, sprejetih z novelo zakona ZJN-3A.

...

Opis

V e-gradivu je predstavljena primerjava leta 2016 sprejetega ZJN-3 s preteklima ZJN-2 in ZJNVETPS. Pregledna struktura besedil vam učinkovito prikaže, kaj velja po ZJN-2 in ZJNVETPS ter kaj po ZJN-3. Strokovno gradivo ne vsebuje sprememb, ki jih uvaja novela ZJN-3A.
...