E-gradiva

Javni sektor

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 79 € brez DDV

Opis

Dokumentacija pri javnem naročanju predstavlja celovito informacijo o posameznem postopku javnega naročanja, saj vsebuje vse potrebne podatke glede predmeta naročila, pogojev za udeležbo, meril za izbiro itd. Pri tem je seveda treba biti pozoren na aktualna pravila, sploh če morate kot naročnik dokumentacijo naknadno spreminjati. V ta namen smo pripravili novo gradivo Dokumentacija za naročnike v postopkih javnega naročanja, ki vam bo v pomoč pri pripravi gradiv pri javnem naročanju.
...

Opis

V e-gradivu je predstavljena primerjava leta 2016 sprejetega ZJN-3 s preteklima ZJN-2 in ZJNVETPS. Pregledna struktura besedil vam učinkovito prikaže, kaj velja po ZJN-2 in ZJNVETPS ter kaj po ZJN-3. Strokovno gradivo ne vsebuje sprememb, ki jih uvaja novela ZJN-3A.
...