E-gradiva

Tehnične vsebine

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 79 € brez DDV

Opis

Gradivo Dokumentacija za gradbeništvo obsega temeljne vzorce, ki jih potrebujete pri delu v gradbeništvu – v gradivu tako najdete vzorce gradbene pogodbe, pogodbe o izvajanju investicijskih del, dvopartitne podizvajalske pogodbe in pa pogodbe o gradbenem nadzoru. Prav tako smo dodali vzorce za splošno poslovanje podjetij, ki se nanašajo na zavarovanje poslovne skrivnosti, postopke javnega naročanja in pa zaposlovanje tujcev, v priloženem video seminarju pa vas obveščamo o novostih, ki jih je uvedla nova gradbena zakonodaja.
...