E-gradiva

Varstvo osebnih podatkov

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 98 € brez DDV

Opis

Gradivo Varstvo osebnih podatkov: vzorci dokumentacije zajema pravno preverjene vzorce internih pravilnikov in drugih aktov ter pogodb za varstvo osebnih podatkov, ki vam bodo v pomoč pri ustreznem urejanju tega področja v vašem podjetju. Da bi bili pravočasno seznanjeni z vso relevantno zakonodajo smo gradivu dodali tudi nekaj napotkov glede prihajajočega ZVOP-2, prav tako pa najdete v gradivu informacije o pravnih podlagah za zbiranje osebnih podatkov in pripravi ocene učinka.
...

Oblika: Strokovno gradivo

Cena: 189 € brez DDV

Opis

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR – Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) se je v državah članicah Evropske unije začela neposredno uporabljati 25. maja 2018. Uredba je uvedla kar nekaj novih pravil, zato v praktičnem e-gradivu Dokumentacija po GDPR dostopate do pravno preverjenih vzorcev dokumentacije, skladnih z novo uredbo. Vzorci so dostopni v Wordu, zato jih zlahka prilagodite svojim potrebam in uporabite takoj. E-gradivu smo priložili tudi pojasnila o bistvenih novosti in ukrepih, ki jih morate podjetja sprejeti.
...