Seminarji

Davki in računovodstvo

Osnovne informacije

Kotizacija: 178 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 09.00-11.00

Več informacij in prijava

Tema

Vabljeni na nadaljevalno šolo izvršbe, kjer se boste seznanili s prikazi: vložitve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, podrobnim prikaz postopka izvršbe, vključno s predstavitvijo vseh izvršilnih sredstev. Predstavljeni vam bodo tudi nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka: ugovor tretjega, odlog izvršbe, prekinitev postopka, nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 3
Naslednji termin: 8.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 490 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

V treh dneh boste v okviru DDV šole osvojili osnove in posebnosti davka na dodano vrednost, ki jih mora poznati vsak računovodja in knjigovodja v gospodarstvu in javnem sektorju.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 6
Naslednji termin:
13.4.2021 - 16.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 188 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-13.00

Več informacij in prijava

Tema

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. Zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom ter da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
Naslednji termin: 15.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 188 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

Na seminarju bomo obrazložili in osvežili nujno potrebna osnovna znanja glede metod ugotavljanja pravilnosti transfernih cen, analize primerljivosti in funkcijsko analizo ter ključe za delitev stroškov pri zaračunavanju storitev v skupini ter posledice uporabe nepravilnih transfernih cen, skozi konkretne primere pa v drugem delu seminarja tudi pogoste napake, zmote, težave zavezancev in aktualnosti iz področja davčnih inšpekcijskih pregledov.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 3
Naslednji termin: 16.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 190 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-13.30

Več informacij in prijava

Tema

Vabimo vas na praktično delavnico s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega in pogodbenega razmerja s pravnega, računovodskega in davčnega vidika.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
Naslednji termin: 19.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 188 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin: 20.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 210 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 09.00-11.00

Več informacij in prijava

Tema

Na seminarju boste pridobili osnovno znanje poteka izvršilnega postopka, podrobno bomo pogledali zgradbo izvršilnega postopka. Seznanili vas bomo s posebnostmi izvršbe na podlagi verodostojne listine – s prikazom elektronske vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predstavljeno bo tudi nadaljevanje izvršilnega postopka v primeru pravnomočnosti sklepa o izvršbi in vse možnosti upnikov, da so v izvršilnem postopku vendarle poplačani.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
Naslednji termin: 20.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 188 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 10.00-13.00

Več informacij in prijava

Tema

Naj vaši poslovni uspehi segajo še tako daleč, DDV vas bo spremljal povsod. Njegova prisotnost pa za vaše podjetje ne bo povzročala dodatnih stroškov le, če ga boste dodobra spoznali.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 5
Naslednji termin: 21.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 178 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

Seznanite se z obračunom plač za negospodarstvo, ki ima svoje posebnosti ter zakone, na katere je potrebno paziti. Poleg pridobite tudi znanje o drugih prejemkih in povračilih iz delovnega razmerja. Posvetili pa se bomo tudi zadnjim zakonskim spremembam.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
Naslednji termin: 23.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 178 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin: 30.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 690 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 8.00 - 9.30

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
4.5.2021 - 20.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 950 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 13.15 - 15.45

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
5.5.2021 - 14.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 210 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 10.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

​Udeležencem bo prikazana ureditev evropskega izvršilnega naslova (EIN) in evropskega plačilnega naloga (EPN), pravila postopka in praktičen prikaz vložitve predloga za izvršbo na podlagi EIN in vložitve EPN, ugovora zoper EPN, posledice ugovora oziroma situacijo v primeru pravnomočnosti EPN. Predstavljen pa bo tudi postopek za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (ENZBR), ki se uporablja od 18. januarja 2017.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin: 7.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 210 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-13.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin: 7.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 1350 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00 - 15.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
12.5.2021 - 2.6.2021
Lokacija: Ljubljana

Osnovne informacije

Kotizacija: 220 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-13.00

Več informacij in prijava

Tema

Vabimo vas na našo praktično online delavnico, kjer boste spoznali pomen in uporabo različnih kategorij iz računovodskih izkazov ter uporabe metod, ki imajo vpliv na vsebino izkaza denarnih tokov.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 3
Naslednji termin: 12.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 1100 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 7.30 -9.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
14.5.2021 - 31.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 1350 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00 - 15.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
14.5.2021 - 4.6.2021
Lokacija: Ljubljana

Osnovne informacije

Kotizacija: 700 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00 - 16.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
17.5.2021 - 18.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 490 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

On-line šola obračuna prejemkov zaposlenih je namenjena začetnikom, ki bi želeli pridobiti znanje s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja kot tudi vsem tistim, ki bi želeli znanje na tem področju obnoviti.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
20.5.2021 - 25.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 360 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 10.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
Naslednji termin:
25.5.2021 - 27.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 158 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 09.00-11.00

Več informacij in prijava

Tema

Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, če ne upoštevajo pravilnega vrstnega reda in obsega izvršitve.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
Naslednji termin: 26.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 220 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-15.00

Več informacij in prijava

Tema

Namen seminarja Delovno pravo za računovodje je na praktičnih primerih spoznati najpomembnejše »računovodske« institute delovnega prava in tudi preveriti, kaj njihova uporaba pomeni tako za delodajalca kot za delavca pri obdavčitvi.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin: 26.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 158 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 10.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, če ne upoštevajo pravilnega vrstnega reda in obsega izvršitve.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin: 27.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 1300 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 7.30 - 9.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
4.6.2021 - 30.6.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 1300 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 7.30 - 9.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
25.8.2021 - 17.9.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Osnovne informacije

Kotizacija: 178 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 9.00-12.00

Več informacij in prijava

Tema

Na seminarju boste prejeli vsa potrebna navodila v zvezi s pripravo in izvedbo popisa.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
Naslednji termin: 20.10.2021
Lokacija: V živo prek spleta