Seminarji

Javni sektor

Osnovne informacije

Kotizacija: 210 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00-13.30

Več informacij in prijava

Tema

Priprave in izdelava računovodskih izkazov za javni sektor za leto 2018.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 3
Naslednji termin: 18.1.2019
Lokacija: Maribor
Najbližji potrjeni termin: 18.1.2019 Lokacija: Maribor

Osnovne informacije

Kotizacija: 190 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00-13.00

Več informacij in prijava

Tema

Na seminarju boste pridobili osnovno znanje poteka izvršilnega postopka, podrobno bomo pogledali zgradbo izvršilnega postopka. Seznanili vas bomo s posebnostmi izvršbena izvršbi na podlagi verodostojne listine –s prikazom elektronske vložitvepredloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predstavljeno bo tudi nadaljevanje izvršilnega postopka v primeru pravnomočnosti sklepa o izvršbi invse možnosti upnikov, da so v izvršilnem postopku vendarlepoplačani.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 4
Naslednji termin: 24.1.2019
Lokacija: Ljubljana

Osnovne informacije

Kotizacija: 210 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00-13.00

Več informacij in prijava

Tema

Na seminarju bodo predstavljene vse novosti na področju plač in drugih stroškov dela, in sicer po vsebinskih sklopih

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin: 25.1.2019
Lokacija: Ljubljana

Osnovne informacije

Kotizacija: 600 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 4-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00-14.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
20.3.2019 - 25.3.2019
Lokacija: Ljubljana

Osnovne informacije

Kotizacija: 1200 € brez DDV vključuje gradivo, pogostitev in kosilo.

Trajanje: 16-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00 -15.00

Več informacij in prijava

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
Naslednji termin:
9.5.2019 - 30.5.2019
Lokacija: Ljubljana