Tiskana gradiva

Opis

Nova aktualna številka revije prikazuje situacije – poslovne dogodke, s katerimi se srečujete zaradi spremembe predpisov. Vsebuje konkretne primere novih ter zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritij s komentarji ter razumljivo razlago brez navajanja nepotrebnih paragrafov. Vsebuje tudi kontrolne sezname za preverjanje posameznih postavk računovodskih izkazov. Vsebuje 60 strani A4 formata.
...

Opis

Številka revije 1/2019 je pripravljena za letno poročilo 2019 in prikazuje situacije – poslovne dogodke, s katerimi se srečujete zaradi spremembe predpisov. Vsebuje konkretne primere novih ter zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritij s komentarji ter razumljivo razlago brez navajanja nepotrebnih paragrafov. Vsebuje 60 strani A4 formata.
...

Oblika: Brošure

Cena: 79 € brez DDV

Opis

Tiskana brošura vsebuje primere knjiženja po novih Slovenskih računovodskih standardih (SRS). Slovenski računovodski standardi so se spremenili ob koncu leta 2018 in se uporabljajo v letu 2019. Popolnoma nov je Slovenski računovodski standard 15 Prihodki. Poleg prihodkov se glavnina sprememb nanaša na poslovne najeme. Ker so se standardi spremenili, se določeni poslovni dogodki (na primer najemi) knjižijo po novih (spremenjenih) SRS, zato smo na enem mestu objavili vse nove primere knjiženja v letu 2019.
...