Tiskana gradiva

Davki in računovodstvo

Oblika: Brošure

Cena: 79 € brez DDV

Opis

Tiskana brošura vsebuje primere knjiženja po novih Slovenskih računovodskih standardih (SRS). Slovenski računovodski standardi so se spremenili ob koncu leta 2018 in se uporabljajo v letu 2019. Popolnoma nov je Slovenski računovodski standard 15 Prihodki. Poleg prihodkov se glavnina sprememb nanaša na poslovne najeme. Ker so se standardi spremenili, se določeni poslovni dogodki (na primer najemi) knjižijo po novih (spremenjenih) SRS, zato smo na enem mestu objavili vse nove primere knjiženja v letu 2019.
...