Seminar:
Gradbena zakonodaja v praksi s predstavitvijo predloga novega GZ-1

Osnovne informacije

Kotizacija: 288 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00-15.00

Tema

Od uveljavitve nove gradbene zakonodaje je preteklo že nekaj časa in glede na prakso izvajanja novih pravil, ki se je v tem času že oblikovala, vas vabimo na izjemno predavanje.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 6
 Naslednji termin: 30.9.2020
Lokacija: Maribor

Termini in prijava - Gradbena zakonodaja v praksi s predstavitvijo predloga novega GZ-1

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 30.9.2020
 • Aleksandra Velkovrh
 • 288 EUR + DDV
Input:
 • 8.10.2020
 • Aleksandra Velkovrh
 • 288 EUR + DDV
Input:
 • 5.11.2020
 • Aleksandra Velkovrh
 • 288 EUR + DDV
Input:
 • 25.11.2020
 • Aleksandra Velkovrh
 • 288 EUR + DDV
Input:
 • 10.12.2020
 • Aleksandra Velkovrh
 • 288 EUR + DDV
Input:
 • 17.12.2020
 • Aleksandra Velkovrh
 • 288 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Gradbena zakonodaja v praksi s predstavitvijo predloga novega GZ-1

ZAID

 • Pogoji za opravljanje dejavnosti projektiranja in nadzora;
 • Pogoji za opravljanje poklica projektiranja in nadzora;
 • Preveritev vpisanih oseb v imenik IZS;
 • Zavarovanja po ZAID;
 • Stalno usposabljanje;
 • Disciplinski postopki IZS.

GZ

 • Gradnja, vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja;
 • Nekaj primerov razvrščanja objektov po novem predlogu Uredbe;
 • Rekonstrukcija, novogradnja, dovoljenje spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem;
 • Hranjenje projektov, dokazil, gradbenih in uporabnih dovoljenj pred uvedbo PIS;
 • Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS;
 • Evidentiranje objektov po uradni dolžnosti;
 • Predpisane so bistvene in druge zahteve;
 • Predpisana je uporaba popisov, standardov, predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov;
 • Projektiranje s pogoji za projektante in posameznike po ZAID predpisana projektna dokumentacija –pomembnejše določbe iz novega Pravilnika o dokumentaciji – kratka predstavitev;
 • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje, predodločba, pridobivanje projektnih pogojev, soglasja nadomeščajo mnenja, kakšna je razlika, gradbeno dovoljenje, postopek, pogoji, veljavnost, Integralni postopek – kratka predstavitev;
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja;
 • Poskusno obratovanje;
 • Investitor in njegove obveznosti v povezavi z izvajalcem po GZ in po pogodbi;
 • Prijava pričetka gradnje;
 • Pogoji za izvajalca in vodjo del po GZ del in njihove obveznosti;
 • Obveznosti nadzornika in vodje nadzorav povezavi z izvajalcem;
 • Praktični primeri;
 • ...

Z vidika potreb na gradbišču bodo predstavljeni tudi:

 • Uredba o razvrščanju objektov;
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov;
 • Pravila stroke za projektiranje – v pripravi.

Ob vsebinah veljavnega Gradbenega zakona bodo predstavljene tudi predvidene novosti kot so:

 • poseganje v konstrukcijo kot vzdrževanje,
 • postavitev začasnih objektov tudi za skladiščenje,
 • zaostritve pri odstranjevanju obstoječih objektov,
 • ravnanje z objekti poškodovanimi v nesreči,
 • gradnja po dokončnosti gradbenega dovoljenja, razlika od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja,
 • priprava na elektronsko poslovanje s 1. 1. 2021,
 • novosti za strateške investicije,
 • obveznosti investitorja, izvajalca in vodje del,
 • obveznosti nadzornika in projektanta, določanje vodje projekta,
 • pregled projektne dokumentacije PZI izdelane po sodobnih dognanjih,
 • spremembe v postopku gradbenega dovoljenja glede pravice graditi, upoštevanja mnenj, tudi mnenj občin, plačila komunalnega prispevka in integralnega postopka,
 • spremembe pri zakoličenju objekta,
 • spremembe pri prijavi začetka gradnje
 • ureditev gradbišča,
 • pridobitev uporabnega dovoljenja, z izjemami za enostanovanjske hiše in objekte zgrajene pred letom 1998,
 • posebne prepovedi za upravljalce, notarje in osebe javnega in zasebnega prava
 • spremembe pri legalizacijah, legalizacije tudi za dele objekta
 • fikcija uporabnega dovoljenja.

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Skupinska vloga bo na Inženirsko zbornico Slovenije vložena na podlagi podpisane prezenčne liste in vpisane IZS št. udeleženca, po izvedbi seminarja. Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Cena vključuje:

• gradivo,
• jutranjo kavico,
• pogostitev med odmori in
• potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

Pomembno:

 • Naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje.
 • Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust.
 • V primeru udeležbe na obeh seminarjih s področja Novega gradbenega zakona, vam na skupni znesek kotizacije priznamo 10 % popust.

Ponujeni popusti na ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Opis - Gradbena zakonodaja v praksi s predstavitvijo predloga novega GZ-1

Od uveljavitve nove gradbene zakonodaje je preteklo že nekaj časa, s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) pa je bil 31. 7. podan v javno obravnavo osnutek novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.

Glede na prakso izvajanja novih pravil, ki se je v času nove zakonodaje že oblikovala, vas vabimo na praktično predavanje, katerega namen je seznaniti izvajalce v gradbeništvu, investitorje, nadzornike in vse, ki jih tematika zanima z:

 • Kakšne so nove odgovornosti investitorjev, nadzornikov in izvajalcev?
 • Kdaj je obvezna prijava pričetka gradnje?
 • Kakšne so kazenske odgovornosti nadzornikov in izvajalcev?
 • Ali mora izvajalec pripraviti dokazilo o zanesljivosti tudi pri enostanovanjski hiši?
 • Kakšne so spremembe pri izdelavi projektne dokumentacije?
 • Kako pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje?
 • Kako legalizirati objekt?
 • Kakšna so nova razmerja med državo, nadzorniki in izvajalci razmerja glede na GZ?

Ter s predvidenimi spremembami novega gradbenega zakona, kot so:

 • poseganje v konstrukcijo kot vzdrževanje,
 • postavitev začasnih objektov tudi za skladiščenje,
 • zaostritve pri odstranjevanju obstoječih objektov,
 • ravnanje z objekti poškodovanimi v nesreči,
 • gradnja po dokončnosti gradbenega dovoljenja, razlika od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja,
 • priprava na elektronsko poslovanje s 1. 1. 2021,
 • novosti za strateške investicije,
 • obveznosti investitorja, izvajalca in vodje del,
 • obveznosti nadzornika in projektanta, določanje vodje projekta,
 • pregled projektne dokumentacije PZI izdelane po sodobnih dognanjih,
 • spremembe v postopku gradbenega dovoljenja glede pravice graditi, upoštevanja mnenj, tudi mnenj občin, plačila komunalnega prispevka in integralnega postopka,
 • spremembe pri zakoličenju objekta,
 • spremembe pri prijavi začetka gradnje
 • ureditev gradbišča,
 • pridobitev uporabnega dovoljenja, z izjemami za enostanovanjske hiše in objekte zgrajene pred letom 1998,
 • posebne prepovedi za upravljalce, notarje in osebe javnega in zasebnega prava
 • spremembe pri legalizacijah, legalizacije tudi za dele objekta
 • fikcija uporabnega dovoljenja.

Seminar bo potekal v manjši skupini, kar prinaša veliko prednosti za udeležence:

 • širok nabor vsebine in daljše trajanje predavanja;
 • intenzivnost;
 • praktični primeri;
 • najpogostejše napake;
 • interaktiven vpogled v vsebine, dostopne na internetu;
 • odprta komunikacija s predavateljico.

Pooblaščeni inženirji in arhitekti, (odgovorni) vodje del, čeprav ste že vpisani v imenike IZS ali ZAPS, morate vseeno podati novo vlogo z dokazili. Na izobraževanju bomo po želji za vsakega udeleženca posebej preverjali vpise oz. pogoje za vpis v imenik IZS, ZAPS ali OZS.

Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih uvaja nova gradbena zakonodaja, so:

 • razširjen obseg objektov, za katere je treba upoštevati določbe Gradbenega zakona;
 • razširjene in kazenske odgovornosti nadzornikov;
 • izdelava dokazila o zanesljivosti in navodil za uporabo;
 • obveznosti pri tehničnih pregledih;
 • ukinjeni tehnični pregledi manj zahtevnih objektov.
 • novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja;
 • ukinjeni so tehnični pregledi manj zahtevnih objektov;
 • uvedeno je uporabno dovoljenje za enostanovanjske objekte, ki je pogoj za hišno številko;
 • pogoji za legalizacije objektov starejših od 20 let;
 • pogoji za legalizacije objektov zgrajenih pred 17. 11. 2017;
 • obveznosti investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcev v postopkih pridobivanja dovoljenj.

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)31 829 101

Ciljna skupina - Gradbena zakonodaja v praksi s predstavitvijo predloga novega GZ-1

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer: izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, inštalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu, projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni), lastnikom nelegalnih gradenj, proizvajalcem gradbenih proizvodov in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Gradbena zakonodaja v praksi s predstavitvijo predloga novega GZ-1

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing., spec. javn. uprav. Predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in Zavodih za izvajanje kazenskih sankcij, Je predavateljica, avtorica prispevkov in so/avtorica več knjig in priročnikov s področja gradbeništva.

Reference - Gradbena zakonodaja v praksi s predstavitvijo predloga novega GZ-1

»S seminarjem sem bil zelo zadovoljen. Predavateljica je odlično predstavila problematiko, ki je zelo široka in obsežna. Se veselim naslednjih srečanj.«
(Tomaz Habič)

»Vsebinsko najkoristnejši seminar, od vseh ki sem se jih kadarkoli udeležil. Pohvala predavateljici, ki je odlično povezala zakonodajo in prakso.«
(David Merc, Vzdrževanje in gradnje d.o.o.)

»Eden boljših, verjetno najboljših seminarjev s ciljno vsebino.«
(Aleš Milošič, Belvi Mont d.o.o.)

»Zelo zadovoljen, odlična predavateteljica!«
(dr. Marko Renčelj, UM FGPA)

»Dober kontekst podajanja tematike, dialog s slušatelji in veliko primerov iz prakse.«
(Bojan Lukavečki, Korona d.d.)

»Zanimivo, dinamično, razprava o praktičnih primerih. Prijetno!.«
(Igor Jošt)

»S samim izobraževanjem sem zelo zadovoljen, seznanil sem se z določenimi novimi temami.«
(Sehad Nikočevič, Hidrotehnik d.d. Ljubljana)

»Zelo dobro zajeta bistvena vsebina in primerjava s prejšnjim zakonom. Razumljivo predstavljeno s praktičnimi primeri.«
(Ljudevit Zagmajster, Medicoengineering d.o.o.)

»Zelo pozitivno sem presenečena za tako tekoč potek seminarja. Zanimivo, koristno, strokovno, uporabno!«
(Marija Kastelic, EVROMOJSTER d.o.o.)

»Zelo poglobljeno in praktično predstavljen GZ. Priporočam vsem gradbenim podjetjem.«
(Aleš Raztresen, GVT ŠTRAVS d.o.o.)

»Zelo poučno. Izvedel sem kar nekaj novih stvari.«
(Matjaž Samec, Zidgrad d.d.)

»Super predavanje s praktičnimi primeri za lažje razumevanje«
(Alenka Čufer, GVT ŠTRAUS d.o.o.)

»Izredno poučno in podkrepljeno s primeri iz prakse. Vse pohvale!«
(PINS IN, d.o.o.)

»Strokovnost predavateljice, primeri iz prakse.«

»Kljub dolgemu uvodu, konkretno, podprto s primeri s prakse.«
(Inteleko d.o.o.)

»Z samo organizacijo in izvedbo seminarja sem zelo zadovoljna. Prav tako je predavateljica temeljila na praktičnih primerih, kar da tudi velik pečat. Gradivo je pripravljeno pregledno in se vidi dejanska sprememba med ZGO-1 in novih GZ.«
(MLC Ljubljana in Občina Kamnik)

»Prijetno s koristnim. Fino, da je manjša skupina.«
(XELLA Porobeton SI d.o.o.)

»Super predavanje, z opisanimi veliko primerov iz prakse.«
(Proarhing d.o.o.)

»Zelo zanimiva tematika in kvalitetno predavanje.«
(Gratel d.o.o.)

»Vsebinsko podprto z veliko praktičnimi primeri in razširjeno tudi na drugo zakonodajo.«
(Komunala Novo mesto d.o.o.)

»Vsebinsko podprto z veliko praktičnimi primeri in razširjeno tudi na drugo zakonodajo.«
(Gradbeništvo V.I.P., d.o.o., Vrhnika)

»Vse O.K. - le nadaljujte s tem! Predvsem pa dobrih in izkušenih predavateljev.«
(Ecopagent d.o.o.)

»Veliko praktičnih primerov in poznavanja zakonodaje predavateljice, seminar naredilo zanimiv in zaskrbljujoč za prihodnost.«
(Tesarstvo Mehlin d.o.o.)

»Predavanje je bilo zanimivo in koristno, pohvalna je strokovnost predavateljice in njeno res široko poznavanje obravnavne vsebine.«
(STIPANIČ SKUPINA)

Interno izobraževanje za JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. in mnenja udeleženk in udeležencev:

»Zelo sem zadovoljen s temo in predavanjem.«

»Zelo strnjen pregled zakona.«

»Zelo dobro.«

»Predavanje ima praktično in uporabno vrednost.«

»Zanimivo, koristno in poučno.«

»Odlično.«

»Prijetno.«

»Pozitivni vtisi, dobro predavanje.«

»Dobro predavanje, jasno in jedrnato.«

»Izobraževanje je bilo koristno in ga bom uporabil tako službeno kot v privatnem življenju.«

»Zadovoljen. Vsebina zanimiva, vključno s pestrim podajanjem znanja predavateljice.«

»Predavanje je bilo strokovno, na n jem sem prejela veliko uporabnih informacij. Gradivo je bilo pregledno.«

»Zanimivo, spremembe so bile podane zelo podrobno.«

»Odlična predstavitev.«

»Pogled skozi uporabnika v praksi.«

Interno izobraževanje za SŽ-ŽGP d.d. in mnenja udeleženk in udeležencev:

»Dobro in hitro predstavljeno.«

»Glede na obširno tematika, strokovno in dovolj strjeno predavanje.«

»Dobra obrazložitev zakona s strani predavateljice.«

»Izčrpne informacije.«

»Poučno.«

»Odlično strnjeno predavanje in hiter pregled zakona.«

»V redu :)«

Ostale reference izvedenih predavanj s prilagojenim programom za posameznega naročnika so:

 • Mestna občina Kranj;
 • Občina Žalec;
 • regija občin Vrhnika, Polhov Gradec, Žiri, Medvode;
 • JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.;
 • Pomgrad d.d.;
 • SŽ-ŽGP d.d.;
 • Elektro Primorska d.d.;
 • Kolektor CGP d.o.o.;
 • Kolektor Koling d.o.o.;
 • CBE d.o.o.;
 • 2eF d.o.o.

Časovni razpored - Gradbena zakonodaja v praksi s predstavitvijo predloga novega GZ-1

Seminar se bo izvajal v DOPOLDANSKEM času, glede na spodnji razpored:

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob kavi

09.00 - 11.00 Predavanje I. del z diskusijo

11.00 - 11.30 Odmor s pogostitvijo in čas za druženje

11.30 - 13.00 Predavanje II. del z diskusijo

13.00 - 13.10 Krajši odmor

13.10- 15.00 Predavanje III. del z diskusijo

15.00 - Zaključek srečanja

Drugi sorodni produkti