Seminar:
Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

Osnovne informacije

Kotizacija: 210 EUR brez DDV, vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter prigrizke.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00-13.30

Tema

Leto 2018 je prineslo pomembne spremembe na področju varstva osebnih podatkov za organizacije javnega sektorja. Sprememb je veliko, javni sektor se med drugim sooča z vprašanjem novega obveznega instituta – pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO).

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 3
 Naslednji termin: 28.3.2019
Lokacija: Ljubljana

Vsebina izobraževanja - Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

 1. Uvod o spremembah v informacijski dobi ter cilji in namen nove Uredbe GDPR.
 2. Temeljni pojmi iz Uredbe GDPR – ali veste, kdaj ste upravljavec in kdaj obdelovalec osebnih podatkov?
 3. Konkretno o spremembah, ki se obetajo za organe oz. institucije javnega sektorja – glede na dejavnost in vlogo v procesu obdelave osebnih podatkov.
 4. Kaj je potrebno upoštevati do uveljavitve ZVOP-2?
 5. Kako je z varstvom osebnih podatkov zaposlenih / na delovnem mestu?
 6. Kdo je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)? Ali res ne bo šlo brez DPO?
 7. O novih institutih iz Uredbe GDPR.
 8. Pristojnosti in inšpekcijski pregled Informacijskega pooblaščenca.
 9. Zaključek posveta, odprta vprašanja udeležencev.

Zaželjena je aktivna udeležba s primeri iz prakse.

Udeleženci dobijo vprašalnik Informacijskega pooblaščenca, ki jim bo v pomoč pri uskladitvi področja varstva osebnih podatkov. S pomočjo tega vprašalnika bodo dobili informacije o tem, koliko je njihovo poslovanje in ureditev področja varstva osebnih podatkov skladna z ZVOP-1, za popolno uskladitev poslovanja z uredbo GDPR pa bodo morali dodati še kakšno poglavje in vprašanje več (to bo pojasnjeno na predavanju).

Vaša vprašanja ali dileme lahko predhodno pošljete na mail naslov larisa.berginc@dashofer.si ali jih vključite pod prijavo – OPOMBE. Vsa prejeta vprašanja bodo posredovana predavateljicama, odgovore pa boste prejeli na seminarju.

Cena vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje. Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Opis - Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

Znano dejstvo je, da se je nova evropska uredba o varstvu podatkov (Uredba GDPR) začela neposredno uporabljati že 25. maja 2018. Če ste med tistimi, ki do sedaj še niste uspeli uskladiti svojega poslovanja z novimi pravili, je sedaj skrajni čas, da se temu posvetite.

Trenutno smo namreč v posebnem obdobju 'pravne praznine', ko zaradi odsotnosti pravne podlage v nacionalni zakonodaji naš nadzorni organ – Informacijski pooblaščenec ne more izrekati kazenskih sankcij. To bo tako vse do sprejema ZVOP-2, ki bo izrecno določil Informacijskega pooblaščenca kot prekrškovni organ za zadeve kršitev določb Uredbe GDPR. Kljub temu pa se ne priporoča čakanje na sprejem ZVOP-2, kajti ne glede na navedeno lahko Informacijski pooblaščenec tudi v tem času opravlja nadzore ter izreka sankcije na podlagi ZVOP-1 oz. jih naknadno izreče tudi Uredbi GDPR, ko bo ZVOP-2 uveljavljen.

Kaj se torej spreminja na področju varstva osebnih podatkov v javnem sektorju?

O Uredbi GDPR je bilo že veliko povedanega. Nove obveznosti iz Uredbe GDPR vplivajo na čisto vsako organizacijo javnega sektorja, saj se spreminjajo obstoječi instituti, h katerim ste bili zavezani že do sedaj (npr. nadomestitev katalog zbirk osebnih podatkov z evidencami dejavnosti obdelave) ter hkrati uvajajo povsem novi, obvezni instituti (npr. DPO, ocene učinkov,…):

 • Določeni so strožji pogoji za pravno veljavno privolitev posameznika v obdelavo osebnih podatkov ('opt-in' privolitev).
 • Spremenila se je celo definicija osebnih podatkov.
 • Uvedeni so novi pojmi.
 • Poudarek je na večji odgovornosti upravljavcev osebnih podatkov ter na vgrajenem in privzetem varstvu osebnih podatkov itd.
 • Še poseben poudarek pa je pri organizacijah javnega sektorja, ki obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov (t.i. občutljivi osebni podatki) ali osebne podatke mladoletnih oseb.

Izgovora za posamezne organe oz. institucije javnega sektorja torej ni! Vsebina uredbe je že dolgo znana – nanjo smo se morali vsi pripraviti.

V praksi se zaznava, da največji izziv pri uvajanju novih določil Uredbe GDPR za javni sektor predstavlja institut pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO), ki jo mora imenovati vsaka organizacija javnega sektorja (razen sodišč, kadar delujejo kot sodni organ). Ob odsotnosti konkretnejših določil ter prakse v zvezi s tem, se v tem obdobju do uveljavitve ZVOP-2 organizacije javnega sektorja poslužujejo začasnih rešitev, potrebno pa je razmišljati tudi za naprej. Ker gre za popolnoma nov institut z mnogimi posebnostmi, se je treba usposobitve notranjega ali angažiranja zunanjega DPO lotiti pametno.

Na seminarju boste dobili napotke v zvezi s tem vprašanjem ter še mnoge druge koristne informacije.

Na posvetu, ki ga bo vodila pravnica ter skrbnica osebnih podatkov z bogatimi praktičnimi izkušnjami, bodo predstavljena vsa ključna področja in vprašanja, v katera je Uredba GDPR posegla. Seminar je zastavljen praktično ter na način, da bodo udeleženci dobili jasno sliko o vseh njihovih novih obveznostih s področja varstva osebnih podatkov. S temi informacijami bodo organizacije oz. institucije javnega sektorja lahko uskladile svoje poslovanje z določili Uredbe GDPR.

Implementacija obveznosti iz Uredbe GDPR namreč ni možna v enem koraku, temveč je potrebna sistematična prilagoditev poslovanja posameznega organa.

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)40 895 147

Ciljna skupina - Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

Posvet je namenjen zaposlenim v javnem sektorju (šolah, vrtcih, knjižnicah, občinah, zdravstvenih zavodih, upravnih enotah itd.), ki so v posameznem organu ali instituciji javnega sektorja zadolžene za skladnost delovanja oz. se pri svojem delu srečujejo z osebnimi podatki (npr. pravniki, kadroviki, referenti, računovodje, poslovni sekretarji…).

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

Maja Brajnik

Maja Brajnik

je pravnica, ki se je na začetku svoje kariere ukvarjala s svetovanjem delodajalcem iz delovnopravnega področja in jim pomagala pri izvedbi zahtevnejših delovnopravnih postopkov. Varstvo osebnih podatkov jo je od nekdaj zanimalo, zato se je pričela tej temi v zadnjih nekaj letih aktivno posvečati. Sedaj se ukvarja predvsem z vzpostavljanjem skladnosti procesov poslovanja podjetij s predpisi iz področja varstva osebnih podatkov, kar vključuje pripravo internih aktov, preučevanje podlag za obdelavo osebnih podatkov, pripravo pogodb o obdelavi osebnih podatkov in privolitev posameznikov ter drugih dokumentov. Ukvarja se tudi z izobraževanjem zaposlenih o pomembnosti področja varstva osebnih podatkov. Odkar je bila sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov iz tega področja redno pripravlja strokovne članke ter predava pri različnih založbah in izobraževalnih inštitutih. Aktivno je bila vključena tudi v podajanje pripomb in komentarjev na predlog ZVOP-2.

Reference - Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

»Dobra predstavitev Uredbe in predloga ZVOP-2.«

»Super predavanje«
(Zdravstveni dom Ljubljana)

»Časovno ravno prav, pogostitev odlična, prostor ustrezen, vsebina zanimiva.«
(ZD Ljubljana)

»Konkretni, praktični napotki.«
(CTK Univerze v Ljubljani)

»Vsebinsko dobro in jedrnato.«
(Občina Duplek)

Interno izobraževanje Varstvo osebnih podatkov v izobraževalnih institucijah:

»Bilo je zelo prijetno, predvsem mi je bilo všeč, da je bila strokovna tema predstavljena sistematično, konkretno s poudarkom na naši dejavnosti.«

»Aktualna vsebina je bila posredovana odlično, z velikim posluhom za potrebe slušateljev. Obe predavateljici sta zanimivo, sroščeno in strokovno posredovali vsebino. Odlično!«

»Dobra organizacija, zanimiva tema - novosti.«

»Posredovanje je bilo strokovno in predstavljeno na konkretnih primerih.«

»Predavanje je bilo dinamično, sistematično, podkrepljeno z mnogimi primeri.«

»Suveren nastop in podajanje vsebina obeh predavateljic. Tudi odgovori na vprašanja so bili podani suvereno in strokovno.«

Časovni razpored - Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

08.45 - 09.00 Prihod udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi

09.00 - 11.00 Predavanje I. del

11.00 - 11.30 Odmor s pogostitvijo in priložnost za druženje

​11.30 - 13.30 Predavanje II. del

Termini in prijava - Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 28.3.2019
 • Maja Brajnik
 • 210 EUR + DDV
Input:
 • 28.5.2019
 • Maja Brajnik
 • 210 EUR + DDV
Input:
 • 20.6.2019
 • Maja Brajnik
 • 210 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Pogoji in popusti - Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

Cena vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje. Za vsakega drugega udeleženca iz iste organizacije vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. V primeru udeležbe tretje osebe ali več, se le ti seminarja lahko udeležijo za 99 € + DDV. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi prej omenjeni popusti še niso upoštevani.