Seminar:
Mednarodna - Evropska IZVRŠBA in Evropski plačilni nalog

Osnovne informacije

Kotizacija: 150 EUR brez DDV, vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter prigrizke.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00-12.00

Tema

​Udeležencem bo prikazana ureditev evropskega izvršilnega naslova (EIN) in evropskega plačilnega naloga (EPN), pravila postopka in praktičen prikaz (delavnica) vložitve predloga za izvršbo na podlagi EIN in vložitve EPN, ugovora zoper EPN, posledice ugovora oziroma situacijo v primeru pravnomočnosti EPN.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 3
 Naslednji termin: 13.3.2019
Lokacija: Ljubljana

Vsebina izobraževanja - Mednarodna - Evropska IZVRŠBA in Evropski plačilni nalog

Na seminarju boste podrobneje spoznali naslednjo vsebino:

1. EVROPSKI IZVRŠILNI NASLOV

 • področje uporabe in vrsta odločb ter javnih listin, za katere se uporablja
 • vročanje (načini vročitve, odprta vprašanja različnih ureditev vročanja v državah članicah EU)
 • postopek izvršbe (uporablja se pravo države članice, specialna pravila Uredbe o EIN glede zavrnitve izvršbe, prekinitve in omejitve izvršbe, položitvijo varščine…)
 • aktualna sodna praksa (slovenskih) sodišč

2. EVROPSKI PLAČILNI NALOG

 • področje uporabe in namen EPN
 • predlog za EPN (predpisan obrazec, sodišče oziroma notar…)
 • postopek s predlogom (pregled vloge, dopolnitev in poprava, zavrnitev…)
 • izdaja EPN (rok 30 dni, podroben pravni pouk: plačilo, možnost ugovora, situacija v primeru pravnomočnosti…)
 • vložen ugovor – odstop na civilni oddelek sodišča (v skladu z zakonodajo države članice)
 • posebnosti vročanja (razlika do EIN…)
 • sodna praksa (slovenskih) sodišč

Udeleženci bodo prejeli predpisane obrazce po obeh Uredbah.

Cena vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje. Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Opis - Mednarodna - Evropska IZVRŠBA in Evropski plačilni nalog

V zadnjih letih je bilo v EU sprejetih kar nekaj predpisov, ki državam članicam olajšujejo nekatere postopke – izvršitev odločb in drugih javnih listin ter uveljavitev zahtevkov upnikov v državah članicah.

Dne 21.1.2005 je stopila v veljavo Uredba (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne zahtevke (EIN). Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova. Uredba predpisuje tudi standardne obrazce.

PRIMER: Upnik razpolaga s pravnomočnim sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine, dolžnik pa ima premoženje v tujini, v eni izmed držav članic EU. Za ta sklep o izvršbi je mogoče pridobiti evropski izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik predlaga izvršbo v katerikoli državi članici EU.

Z Uredbo Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (EPN) je upnikom omogočena izterjava nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka. Predpisana je uporaba (sedmih) standardnih obrazcev, kar olajšuje poslovanje vsem: tako strankam, kot sodiščem. V Sloveniji so za odločanje o zahtevku za izdajo evropskega plačilnega naloga pristojna okrajna sodišča, vendar je za tuje upnike primernejši postopek z vložitvijo elektronskega predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

PRIMER: Upnik ima terjatev iz poslovanja do dolžnika v tujini – v eni izmed držav članic EU. Z vložitvijo evropskega plačilnega naloga bo od dolžnika lahko dosegel: ali plačilo, ali ugotovitev pravnomočnosti evropskega plačilnega naloga v obliki evropskega izvršilnega naslova, na podlagi katerega je mogoče predlagati izvršbo. Le v primeru dolžnikovega ugovora se bo postopek nadaljeval pred pravdnim sodiščem.

​Udeležencem bo prikazana ureditev evropskega izvršilnega naslova (EIN) in evropskega plačilnega naloga (EPN), pravila postopka in praktičen prikaz (delavnica) vložitve predloga za izvršbo na podlagi EIN in vložitve EPN, ugovora zoper EPN, posledice ugovora oziroma situacijo v primeru pravnomočnosti EPN.

Udeleženci bodo prejeli predpisane obrazce po obeh Uredbah.

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)40 895 147

Ciljna skupina - Mednarodna - Evropska IZVRŠBA in Evropski plačilni nalog

Seminar je namenjen računovodjem, direktorjem, davčnim svetovalcem in zaposlenim v finančno-računovodskih službah.

Predavatelj - Mednarodna - Evropska IZVRŠBA in Evropski plačilni nalog

Dida Volk univ. dipl. prav.

Dida Volk univ. dipl. prav.

je sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani in avtorica več knjig. Redno objavlja članke v strokovni literaturi in ima bogate izkušnje v izvršilnem pravu in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike.

Časovni razpored - Mednarodna - Evropska IZVRŠBA in Evropski plačilni nalog

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob kavi

09.00 - 10.30 Predavanje I. del

10.30 - 10.45 Odmor s pogostitvijo

10.45 - 12.00 Predavanje II. del

12.00 - Čas za vprašanja in zaključek srečanja

Termini in prijava - Mednarodna - Evropska IZVRŠBA in Evropski plačilni nalog

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 13.3.2019
 • Dida Volk univ. dipl. prav.
 • 150 EUR + DDV
Input:
 • 22.5.2019
 • Dida Volk univ. dipl. prav.
 • 150 EUR + DDV
Input:
 • 10.7.2019
 • Dida Volk univ. dipl. prav.
 • 190 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Pogoji in popusti - Mednarodna - Evropska IZVRŠBA in Evropski plačilni nalog