Seminar:
Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA NADZORNIKE IN IZVAJALCE

Osnovne informacije

Kotizacija: EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje:

Tema

Namen predavanja je seznaniti nadzornike in izvajalce kakšni so pogoji za nadaljevanje opravljanja nalog nadzora in izvedbe ter kakšne so odgovornosti pri gradnji in dokumentaciji izvedenih del in dokazila o zanesljivosti.

Termin

Trenutno ni določenega termina. Če se zanimate za izobraževanje na to temo, nas kontaktirajte s pomočjo kontaktnega obrazca.
 Naslednji termin:
Lokacija:

Termini in prijava - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA NADZORNIKE IN IZVAJALCE

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA NADZORNIKE IN IZVAJALCE

 • novi pojmi;
 • gradnja z in brez gradbenega dovoljenja – tudi prekršek izvajalca, nadzornika;
 • razmejitev med objekti državnega pomena in ostalimi objekti, tudi po uredbi o razvrščanju objektov;
 • udeleženci pri graditvi in naloge, odgovornosti in pooblastila nadzornikov in izvajalcev;
 • bistvene in druge zahteve za objekte;
 • gradbeni proizvodi, certifikati;
 • vsebine in izjave PZI in PID;
 • za rušitev ni več potrebno gradbeno dovoljenje;
 • prijava začetka gradnje bo zagotavljala projektno dokumentacijo, nadzor in zakoličbo;,
 • končano so uzakonjena manjša odstopanja pri gradnji;
 • obveznosti nadzora in izvajalcev pri PID in DOZ;
 • uporabno dovoljenje, ponovno obvezno tudi za stanovanjske stavbe, ampak brez tehničnega pregleda;
 • sodelovanje na tehničnih pregledih;
 • primopredaja objekta.

Predavateljica bo odgovarjala na vsa vaša vprašanja, povezana z novo zakonodajo.

Seminar bo potekal v manjši skupini, kar prinaša veliko prednosti za udeležence:

 • širok nabor vsebine in daljše trajanje predavanja;
 • intenzivnost;
 • praktični primeri;
 • najpogostejše napake;
 • interaktiven vpogled v vsebine, dostopne na internetu;
 • odprta komunikacija s predavateljico.

Pooblaščeni inženirji in arhitekti, (odgovorni) vodje del, čeprav ste že vpisani v imenike IZS ali ZAPS, morate vseeno podati novo vlogo z dokazili. Na delavnici bomo po želji za vsakega udeleženca posebej preverjali vpise oz. pogoje za vpis v imenik IZS, ZAPS ali OZS.

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Glede na Pravilnik o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS, organizatorji izobraževanj izven IZS vložimo skupinsko vlogo za priznanje kreditnih točk za udeležbo na izobraževanjih, ki se jih udeležite zunaj zbornice. Vlogo vložimo za vse udeležence skupaj, na podlagi podpisane prezenčne liste s seminarja. IZS članom dogovorjene točke prizna avtomatsko, po prejemu naše vloge.

Po izvedbi seminarja bomo udeležencem, ki so pooblaščeni in nadzorni inženirji oziroma za katere bomo uveljavljali priznanje kreditnih točk, izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije.

Več preberite tukaj: http://www.izs.si/izobrazevanja/vloga-za-dodelitev-kreditnih-tock/

Cena vključuje:

• gradivo,
• jutranjo kavico,
• pogostitev med odmori in
• potrdilo o udeležbi.

Pomembno:

 • Naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje.
 • Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust.
 • V primeru udeležbe na obeh seminarjih s področja Novega gradbenega zakona, vam na skupni znesek kotizacije priznamo 10 % popust.

Ponujeni popusti na ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Opis - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA NADZORNIKE IN IZVAJALCE

Gradbeni zakon uvaja povsem nova razmerja med državo, nadzorniki in izvajalci. Kakšna so ta razmerja? Kakšne so nove odgovornosti nadzornikov in izvajalcev?

Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih uvaja nova gradbena zakonodaja, so:

 • razširjen obseg objektov, za katere je treba upoštevati določbe Gradbenega zakona;
 • razširjene in kazenske odgovornosti nadzornikov;
 • izdelava dokazila o zanesljivosti in navodil za uporabo;
 • obveznosti pri tehničnih pregledih;
 • ukinjeni tehnični pregledi manj zahtevnih objektov.

Namen predavanja je seznaniti nadzornike in izvajalce, kakšni so pogoji za nadaljevanje opravljanja nalog nadzora in izvedbe ter kakšne so odgovornosti pri gradnji in dokumentaciji izvedenih del ter dokazila o zanesljivosti.

Namen pa je prav tako predstavitev novega Gradbenega zakona s poudarki na novostih in ukinjenih določbah po ZGO-1 ter okvirna predstavitev nove ureditve pooblaščenih arhitektov in inženirjev po ZAID za nadzornike in po GZ za izvajalce.

Na seminarju bodo predstavljene tudi predlagane spremembe gradbeno-prostorske zakonodaje s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Z vidika potreb na gradbišču bodo predstavljeni tudi:

 • Uredba o razvrščanju objektov;
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov;
 • Pravila stroke za projektiranje – v pripravi.

Na seminarju bo z uporabnega vidika predstavljena gradbena in poklicna zakonodaja, ki je pomembna za vse udeležence. Za pooblaščene arhitekte in pooblaščene inženirje bo z uporabnega vidika predstavljen tudi Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)31 829 101

Ciljna skupina - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA NADZORNIKE IN IZVAJALCE

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer: izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, inštalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu, projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni), lastnikom nelegalnih gradenj, proizvajalcem gradbenih proizvodov in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA NADZORNIKE IN IZVAJALCE

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing., spec. javn. uprav. Predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in Zavodih za izvajanje kazenskih sankcij, Je predavateljica, avtorica prispevkov in so/avtorica več knjig in priročnikov s področja gradbeništva.

Reference - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA NADZORNIKE IN IZVAJALCE

»Vsebinsko najkoristnejši seminar, od vseh ki sem se jih kadarkoli udeležil. Pohvala predavateljici, ki je odlično povezala zakonodajo in prakso.«
(David Merc, Vzdrževanje in gradnje d.o.o.)

»Eden boljših, verjetno najboljših seminarjev s ciljno vsebino.«
(Aleš Milošič, Belvi Mont d.o.o.)

»Zelo dobro zajeta bistvena vsebina in primerjava s prejšnjim zakonom. Razumljivo predstavljeno s praktičnimi primeri.«
(Ljudevit Zagmajster, Medicoengineering d.o.o.)

»Zelo pozitivno sem presenečena za tako tekoč potek seminarja. Zanimivo, koristno, strokovno, uporabno!«
(Marija Kastelic, EVROMOJSTER d.o.o.)

»Zelo poglobljeno in praktično predstavljen GZ. Priporočam vsem gradbenim podjetjem.«
(Aleš Raztresen, GVT ŠTRAVS d.o.o.)

»Super predavanje s praktičnimi primeri za lažje razumevanje«
(Alenka Čufer, GVT ŠTRAUS d.o.o.)

»Izredno poučno in podkrepljeno s primeri iz prakse. Vse pohvale!«
(PINS IN, d.o.o.)

»Strokovnost predavateljice, primeri iz prakse.«

»Kljub dolgemu uvodu, konkretno, podprto s primeri s prakse.«
(Inteleko d.o.o.)

»Z samo organizacijo in izvedbo seminarja sem zelo zadovoljna. Prav tako je predavateljica temeljila na praktičnih primerih, kar da tudi velik pečat. Gradivo je pripravljeno pregledno in se vidi dejanska sprememba med ZGO-1 in novih GZ.«
(MLC Ljubljana in Občina Kamnik)

»Prijetno s koristnim. Fino, da je manjša skupina.«
(XELLA Porobeton SI d.o.o.)

»Super predavanje, z opisanimi veliko primerov iz prakse.«
(Proarhing d.o.o.)

»Zelo zanimiva tematika in kvalitetno predavanje.«
(Gratel d.o.o.)

»Vsebinsko podprto z veliko praktičnimi primeri in razširjeno tudi na drugo zakonodajo.«
(Komunala Novo mesto d.o.o.)

»Vsebinsko podprto z veliko praktičnimi primeri in razširjeno tudi na drugo zakonodajo.«
(Gradbeništvo V.I.P., d.o.o., Vrhnika)

»Vse O.K. - le nadaljujte s tem! Predvsem pa dobrih in izkušenih predavateljev.«
(Ecopagent d.o.o.)

»Veliko praktičnih primerov in poznavanja zakonodaje predavateljice, seminar naredilo zanimiv in zaskrbljujoč za prihodnost.«
(Tesarstvo Mehlin d.o.o.)

»Predavanje je bilo zanimivo in koristno, pohvalna je strokovnost predavateljice in njeno res široko poznavanje obravnavne vsebine.«
(STIPANIČ SKUPINA)

Interno izobraževanje za JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. in mnenja udeleženk in udeležencev:

»Zelo sem zadovoljen s temo in predavanjem.«

»Zelo strnjen pregled zakona.«

»Zelo dobro.«

»Predavanje ima praktično in uporabno vrednost.«

»Zanimivo, koristno in poučno.«

»Odlično.«

»Prijetno.«

»Pozitivni vtisi, dobro predavanje.«

»Dobro predavanje, jasno in jedrnato.«

»Izobraževanje je bilo koristno in ga bom uporabil tako službeno kot v privatnem življenju.«

»Zadovoljen. Vsebina zanimiva, vključno s pestrim podajanjem znanja predavateljice.«

»Predavanje je bilo strokovno, na n jem sem prejela veliko uporabnih informacij. Gradivo je bilo pregledno.«

»Zanimivo, spremembe so bile podane zelo podrobno.«

»Odlična predstavitev.«

»Pogled skozi uporabnika v praksi.«

Interno izobraževanje za SŽ-ŽGP d.d. in mnenja udeleženk in udeležencev:

»Dobro in hitro predstavljeno.«

»Glede na obširno tematika, strokovno in dovolj strjeno predavanje.«

»Dobra obrazložitev zakona s strani predavateljice.«

»Izčrpne informacije.«

»Poučno.«

»Odlično strnjeno predavanje in hiter pregled zakona.«

»V redu :)«

Ostale reference izvedenih predavanj s prilagojenim programom za posameznega naročnika so:

 • Mestna občina Kranj;
 • Občina Žalec;
 • regija občin Vrhnika, Polhov Gradec, Žiri, Medvode;
 • JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.;
 • Pomgrad d.d.;
 • SŽ-ŽGP d.d.;
 • Elektro Primorska d.d.;
 • Kolektor CGP d.o.o.;
 • Kolektor Koling d.o.o.;
 • CBE d.o.o.;
 • 2eF d.o.o.

Časovni razpored - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA NADZORNIKE IN IZVAJALCE

13.00 – 13.15 Dobrodošlica ob kavi

13.15 – 14.45 Predavanje I. del s diskusijo

14.45 – 15.15 Odmor s pogostitvijo in čas za druženje

15.15 – 16.45 Predavanje II. del s diskusijo

16.45 – 17.00 Krajši odmor

17.00 - 18.30 Predavanje III. del s diskusijo

18.30 Zaključek srečanja

Drugi sorodni produkti