Seminar:
Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE IN INŽENIRINGE

Osnovne informacije

Kotizacija: EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje:

Tema

Namen našega seminarja, ki bo v obliki delavnice, je seznaniti pooblaščene arhitekte in inženirje kot projektante, investitorje in inženiringe kakšne so spremembe pri izdelavi projektne dokumentacije, kako pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje ali legalizirati objekt.

Termin

Trenutno ni določenega termina. Če se zanimate za izobraževanje na to temo, nas kontaktirajte s pomočjo kontaktnega obrazca.
 Naslednji termin:
Lokacija:

Termini in prijava - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE IN INŽENIRINGE

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE IN INŽENIRINGE

 • novi pojmi;
 • gradnja z in brez gradbenega dovoljenja;
 • razmejitev med objekti državnega pomena in ostalimi objekti, tudi po uredbi o razvrščanju objektov;
 • udeleženci pri graditvi in naloge, odgovornosti in pooblastila pooblaščenih arhitektov in pooblaščenih inženirjev, pridobitev pooblastila;
 • bistvene in druge zahteve za objekte;
 • projektna dokumentacija, pravilnik in pravila stroke;
 • pridobivanje projektnih pogojev in mnenj;
 • svetovanje v informacijskih pisarnah upravnih enot in občin o pogojih za gradnjo;
 • nov dokument predodločba, ki varuje potencialne investitorje;
 • skrajšani in običajni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja bosta krajša;
 • za rušitev ni več potrebno gradbeno dovoljenje;
 • za objekte z vplivi na okolje je določen skupni postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje:
 • postopek legalizacije neproblematičnih objektov;
 • objekti daljšega obstoja nad 20 let ne bodo samodejno legalizirani;
 • prijava začetka gradnje bo zagotavljala projektno dokumentacijo, nadzor in zakoličbo;
 • obveznosti nadzora in izvajalcev pri PID in DOZ;
 • končno so uzakonjena manjša odstopanja pri gradnji;
 • uporabno dovoljenje, ponovno obvezno tudi za stanovanjske stavbe, ampak brez tehničnega pregleda;

Predavateljica bo odgovarjala na vsa vaša vprašanja povezana z novo zakonodajo.

Seminar bo potekal v manjši skupini, kar prinaša veliko prednosti za udeležence:

 • širok nabor vsebine in daljše trajanje predavanja;
 • intenzivnost;
 • praktični primeri;
 • najpogostejše napake;
 • interaktiven vpogled v vsebine dostopne na internetu;
 • odprta komunikacija s predavateljico.

Pooblaščeni inženirji in arhitekti, (odgovorni) vodje del, čeprav ste že vpisani v imenike IZS ali ZAPS, morate vseeno podati novo vlogo z dokazili. Na delavnici bomo po želji za vsakega udeleženca posebej preverjali vpise oz. pogoje za vpis v imenik IZS, ZAPS ali OZS.

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Glede na Pravilnik o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS, organizatorji izobraževanj izven IZS vložimo skupinsko vlogo za priznanje kreditnih točk za udeležbo na izobraževanjih, ki se jih udeležite zunaj zbornice. Vlogo vložimo za vse udeležence skupaj, na podlagi podpisane prezenčne liste s seminarja. IZS vam dogovorjene točke prizna avtomatsko, po prejemu naše vloge.

Po izvedbi seminarja bomo udeležencem, ki so pooblaščeni in nadzorni inženirji oziroma za katere bomo uveljavljali priznanje kreditnih točk, izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije.

Več preberite tukaj: http://www.izs.si/izobrazevanja/vloga-za-dodelitev-kreditnih-tock/

Cena vključuje:

• gradivo,
• jutranjo kavico,
• pogostitev med odmori in
• potrdilo o udeležbi.

Pomembno:

 • Naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje.
 • Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust.
 • V primeru udeležbe na obeh seminarjih s področja Novega gradbenega zakona, vam na skupni znesek kotizacije priznamo 10 % popust.

Ponujeni popusti na ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃tukaj(op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Opis - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE IN INŽENIRINGE

Namen predavanja je seznaniti pooblaščene arhitekte in inženirje ter projektante, investitorje in inženiringe, kakšne so spremembe pri izdelavi projektne dokumentacije, kako pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje ali legalizirati objekt.

Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih prinaša nova gradbena zakonodaja, so:

 • razširjen obseg objektov, za katere je treba upoštevati določbe Gradbenega zakona;
 • novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja;
 • ukinjeni so tehnični pregledi manj zahtevnih objektov;
 • uvedeno je uporabno dovoljenje za enostanovanjske objekte, ki je pogoj za hišno številko;
 • pogoji za legalizacije objektov starejših od 20 let;
 • pogoji za legalizacije objektov zgrajenih pred 17. 11. 2017;
 • obveznosti investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcev v postopkih pridobivanja dovoljenj.

Na seminarju bodo predstavljene tudi predlagane spremembe gradbeno-prostorske zakonodaje s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Cilj seminarja, ki bo izveden v obliki delavnice, je predstavitev novega Gradbenega zakona s poudarki na novostih in tudi ukinjenih določbah po ZGO-1 ter okvirna predstavitev nove ureditve pooblaščenih arhitektov in inženirjev po ZAID.

Predstavljene bodo tudi:

 • Uredba o razvrščanju objektov;
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov;
 • Pravila stroke za projektiranje – v pripravi.

Gradbeni zakon uvaja nekatere povsem nove dokumente in postopke (predodločbe, objekti daljšega obstoja, legalizacije, integralni postopek, gradnja ipd.), ki bodo izboljšali učinkovitost graditve ter uvedli nove možnosti legalizacij.

Na seminarju bo z uporabnega vidika predstavljena gradbena in poklicna zakonodaja, ki je pomembna za vse udeležence. Za pooblaščene arhitekte in pooblaščene inženirje bo iz uporabnega vidika predstavljen tudi Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)31 829 101

Ciljna skupina - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE IN INŽENIRINGE

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni), lastnikom nelegalnih graden, proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, inštalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu ter vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE IN INŽENIRINGE

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dip.ing. gr., spec., je poleg gradbene izobrazbe končala še podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor, zaposlena je kot gradbena inšpektorica svetnica, kjer je vsakodnevno nadzoruje izvajanje gradbenih predpisov. Je tudi avtorica Priročnika za gradbene izvajalce, ki je bila izdana že v 4. izdaji. ​

Reference - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE IN INŽENIRINGE

»Strokovno znanje, predagoško znanje in simpatičnost predavateljice je vsekakor na vrhuncu.«
(Mija Rangus, Zavod RS za blagovne rezerve)

»Potekalo mirno, strokovno in spoštljivo do udeležencev.«
(Marjan Markič, Marjan Markič s.p.)

»Super predavateljica. Odlično tudi, ker je bila majhna skupina in smo se lahko pogovarjali o konkretnih zadevah, kar je zelo uporabno. «
(Vida Uranič, PROVIA d.o.o.)

»Delavnica je bila izpeljana na visokem strokovnem nivoju!«
(Darko Bejek, Istrabenz Plini d.o.o.)

»Zelo dobra organizacija, vse pohvale predavateljici!«
(Aleš Knoll, Krka d.d. Novo mesto)

»Zelo pozitivno sem presenečena za tako tekoč potek seminarja. Zanimivo, koristno, strokovno, uporabno!«
(Marija Kastelic, EVROMOJSTER d.o.o.)

»Zelo poglobljeno in praktično predstavljen GZ. Priporočam vsem gradbenim podjetjem.«
(Aleš Raztresen, GVT ŠTRAVS d.o.o.)

»Super predavanje s praktičnimi primeri za lažje razumevanje«
(Alenka Čufer, GVT ŠTRAUS d.o.o.)

»Izredno poučno in podkrepljeno s primeri iz prakse. Vse pohvale!«
(PINS IN, d.o.o.)

»Strokovnost predavateljice, primeri iz prakse.«

»Kljub dolgemu uvodu, konkretno, podprto s primeri s prakse.«
(Inteleko d.o.o.)

»Z samo organizacijo in izvedbo seminarja sem zelo zadovoljna. Prav tako je predavateljica temeljila na praktičnih primerih, kar da tudi velik pečat. Gradivo je pripravljeno pregledno in se vidi dejanska sprememba med ZGO-1 in novih GZ.«
(MLC Ljubljana in Občina Kamnik)

»Prijetno s koristnim. Fino, da je manjša skupina.«
(XELLA Porobeton SI d.o.o.)

»Super predavanje, z opisanimi veliko primerov iz prakse.«
(Proarhing d.o.o.)

»Zelo zanimiva tematika in kvalitetno predavanje.«
(Gratel d.o.o.)

»Vsebinsko podprto z veliko praktičnimi primeri in razširjeno tudi na drugo zakonodajo.«
(Komunala Novo mesto d.o.o.)

»Vsebinsko podprto z veliko praktičnimi primeri in razširjeno tudi na drugo zakonodajo.«
(Gradbeništvo V.I.P., d.o.o., Vrhnika)

»Vse O.K. - le nadaljujte s tem! Predvsem pa dobrih in izkušenih predavateljev.«
(Ecopagent d.o.o.)

»Veliko praktičnih primerov in poznavanja zakonodaje predavateljice, seminar naredilo zanimiv in zaskrbljujoč za prihodnost.«
(Tesarstvo Mehlin d.o.o.)

»Predavanje je bilo zanimivo in koristno, pohvalna je strokovnost predavateljice in njeno res široko poznavanje obravnavne vsebine.«
(STIPANIČ SKUPINA)

Interno izobraževanje za JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. in mnenja udeleženk in udeležencev:

»Zelo sem zadovoljen s temo in predavanjem.«

»Zelo strnjen pregled zakona.«

»Zelo dobro.«

»Predavanje ima praktično in uporabno vrednost.«

»Zanimivo, koristno in poučno.«

»Pozitivni vtisi, dobro predavanje.«

»Dobro predavanje, jasno in jedrnato.«

»Izobraževanje je bilo koristno in ga bom uporabil tako službeno kot v privatnem življenju.«

»Zadovoljen. Vsebina zanimiva, vključno s pestrim podajanjem znanja predavateljice.«

»Predavanje je bilo strokovno, na n jem sem prejela veliko uporabnih informacij. Gradivo je bilo pregledno.«

»Zanimivo, spremembe so bile podane zelo podrobno.«

Interno izobraževanje za SŽ-ŽGP d.d. in mnenja udeleženk in udeležencev:

»Glede na obširno tematika, strokovno in dovolj strjeno predavanje.«

»Dobra obrazložitev zakona s strani predavateljice.«

»Odlično strnjeno predavanje in hiter pregled zakona.«

Ostale reference izvedenih predavanj s prilagojenim programom za posameznega naročnika so:

 • Mestna občina Kranj;
 • Občina Žalec;
 • regija občin Vrhnika, Polhov Gradec, Žiri, Medvode;
 • JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.;
 • Pomgrad d.d.;
 • SŽ-ŽGP d.d.;
 • Elektro Primorska d.d.;
 • Kolektor CGP d.o.o.;
 • Kolektor Koling d.o.o.;
 • CBE d.o.o.;
 • 2eF d.o.o.

Časovni razpored - Nova gradbena in poklicna zakonodaja v praksi s podzakonskimi akti ZA PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE IN INŽENIRINGE

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob kavi

09.00 - 11.00 Predavanje I. del z diskusijo

11.00 - 11.30 Odmor s pogostitvijo in čas za druženje

11.30 - 13.00 Predavanje II. del z diskusijo

13.00 - 13.10 Krajši odmor

13.10- 14.30 Predavanje III. del z diskusijo

14.30 - Zaključek srečanja