On-line priročnik Računovodstvo po MSRP v praksi

Web: http://onbifrs.dashofer.si/


On-line priročnik  Računovodstvo po MSRP v praksi vam s strokovno, jasno razumljivo in pregledno pripravljeno vsebino zagotavlja, da pravilno razumete določila MSRP in postopate v skladu z njimi.

Input:

On-line priročnik - letna naročnina
(258 € brez DDV)

Vsebina

On-line priročnik Računovodstvo po MSRP v praksi je praktični vodič po mednarodnih računovodskih standardih. Strokovna, jasno razumljiva in pregledno pripravljena vsebina vam zagotavlja, da pravilno razumete določila MSRP in postopate v skladu z njimi. Vsebino v on-line priročniku odlikujejo navedbe posameznih pravnih podlag ter več kot 110 excel tabel za poročanje.

Prilagojen za pripravo konsolidiranega letnega poročila v skladu z MSRP 9 Finančni inštrumenti in MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci.

Vsebuje tudi primere prehoda in pojasnil o prehodu na MSRP 9 in MSRP 15.

V on-line priročniku so predstavljene spremembe posameznih MSRP in novi mednarodni standardi. On-line priročnik razlaga tudi eno od temeljnih zahtev upravljanja podjetja, da podjetje dokumentira svoje politike in postopke, ki jih uporablja pri vzpostavljanju in vzdrževanju notranjih kontrol, računovodske funkcije in računovodskega poročanja. Iz dokumentiranih politik in postopkov mora biti razvidno, da podjetje sledi in ravna v skladu z veljavnimi računovodskimi in regulativnimi standardi in ostalimi zahtevami politike upravljanja podjetja. Vse to vsebuje pravilnik o računovodstvu. On-line priročnik vsebuje tudi primer konsolidiranega letnega poročila po MSRP.

Poleg strokovnih člankov so vam na voljo tudi Pravni predpisi, kjer najdete čistopise Mednarodnih računovodskih standardov in pojasnil, ki jih vsebuje Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta.

Avtorji

 • Ingrid Zadel
 • Seminar

  Termin

  Število razpoložljivih seminarjev : 1
  Naslednji termin: 27.5.2021
  Lokacija: V živo prek spleta

  O produktu

  • dopolnjevanje in posodabljanje vsebin v skladu s spremembami zakonodaje
  • takojšen dostop do strokovnih člankov povsod, kjer imate internetno povezavo
  • o posodobitvah in dopolnitvah on-line priročnika ste obveščeni po elektronski pošti
  • do informacij lahko dostopate preko drevesne strukture kazala
  • s pomočjo iskalnika lahko iščete vsebine po ključnih besedah
  • vedno vam je na voljo napredni filter iskanja 
  • strokovne članke in čistopise pravnih predpisov lahko natisnete
  • ustvarite si lahko arhiv priljubljenih vsebin
  • pravnemu strokovnjaku lahko zastavite vprašanje - strokovni nasvet prejmete na vaš elektronski naslov