On-line priročnik Od projekta do objekta

Web: http://onbvos.dashofer.si/


On-line priročnik Od projekta do objekta je namenjen vsem, ki želijo celovite informacije o organizaciji gradnje. Primeren je za investitorje, izvajalce, projektante in vse ostale, ki jih zanima področje gradbeništva. Vsebuje napotila na aktualno zakonodajo in potrebne napotke za gradnjo ter tako bistveno vpliva na kakovost gradbenih objektov v procesu projektiranja, izgradnje in uporabe.

Input:

On-line priročnik - letna naročnina
(258 € brez DDV)

Vsebina

Pravna podlaga za graditev objektov    

Tehnični predpisi in standardi

Projektni menedžment v gradbeništvu               

Projektna in prostorska dokumentacija              

Pridobivanje dovoljenj

Ponudbeni predračun                 

Gradbene kalkulacije   

Gradbena pogodba       

Gradbeni dokumenti    

Obračun del      

Projekt ureditve gradbišča        

Zaposlovanje v gradbeništvu    

Učinkovita raba energije            

Vzorci izbranih pogodb

Aktualne informacije

Avtorji

 • Emilija Bratož
 • Igor Pšunder
 • Peter Henčič
 • Vesna Rebronja
 • Marjana Šijanec Zavrl
 • in drugi slovenski strokovnjaki
 • Seminar

  O produktu

  On-line priročnik Od projekta do objekta je praktični vodič po gradbeni zakonodaji. Vsebuje napotila na aktualno zakonodajo in potrebne napotke za gradnjo.

  Z on-line priročnikom bodo vsi udeleženci, ki sodelujejo v življenjskem krogu objekta, redno prejemali aktualne informacije s področja zakonodaje, tehničnih predpisov, standardov in drugih dokumentov, ki urejajo graditev objektov, kar lahko bistveno vpliva na kakovost gradbenih objektov v procesu projektiranja, izgradnje in uporabe. Strokovne informacije v on-line priročniku so ponazorjene z uporabnimi primeri. On-line priročnik dopolnjujemo in posodabljamo v skladu s spremembami zakonodaje. O vsaki posodobitvi on-line priročnika ste obveščeni po elektronski pošti

  Strokovne vsebine, objavljene v on-line  priročniku vključujejo strokovne komentarje gradbene zakonodaje, gradbene kalkulacije, primere in vzorce obrazcev ter koristne nasvete, povezane z gradnjo. Poleg strokovnih člankov so vam v rubriki Vzorci vedno na voljo aktualni vzorci dokumentacije, ki so pravno preverjeni in primerni za takojšnjo rabo. Posebnost on-line priročnika so Pravni predpisi, kjer najdete čistopise zakonov in podzakonskih aktov. Učinkovito dopolnitev predstavljajo strokovni video seminarji z obsežnimi študijskimi gradivi, ki vam pomagajo zapletene spremembe zakonodaje razumeti na praktičen način..