On-line priročnik Računovodstvo v stroki in praksi

Web: http://onbppu.dashofer.si/


On-line priročnik Računovodstvo v stroki in praksi je namenjen vodenju poslovnih knjig in vrednotenju za bilančne izkaze gospodarskih družb. Vsebuje aktualno zakonodajo za računovodsko obravnavo ekonomskih kategorij, saj natančno napotuje na točke SRS. Vsako informacijo ponazori na primeru, pri čemer uporablja prikaz na temeljnici in T kontih. 

Input:

On-line priročnik - letna naročnina
(258 € brez DDV)

Vsebina

Aktualne informacije

Računovodstvo po ekonomskih kategorijah

 • Neopredmetena sredstva
 • Opredmetena osnovna sredstva - razvrščanje
 • Naložbene nepremičnine
 • Terjatve
 • Kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe
 • Zaloge
 • Aktivne in pasivne časovne razmejitve
 • Kapital
 • Rezervacije
 • Dolgoročni in kratkoročni dolgovi (obveznosti)
 • Stroški in odhodki
 • Prihodki
 • Odhodki

Pravila skrbnega računovodenja

Priprava Računovodskega pravilnika pri uporabi Mednarodnih računovodskih standardov poročanja (MSRP)

Avtorji

 • Fenja Borštnar
 • Tomaž Glažar
 • Lepa Jovanovska Petrović
 • Aleksandra Adorjan
 • Kristinka Vuković
 • Andreja Schwarzmann
 • Nataša Vehar
 • Ingrid Zadel
 • in drugi slovenski strokovnjaki
 • Seminar

  Termin

  Število razpoložljivih seminarjev : 1
  Naslednji termin: 27.5.2021
  Lokacija: V živo prek spleta

  O produktu

  On-line priročnik Računovodstvo v stroki in praksi je praktični vodič po računovodstvu. Namenjen je vodenju poslovnih knjig in vrednotenju za bilančne izkaze gospodarskih družb. Vsebuje napotila na aktualno zakonodajo in potrebne napotke za vrednotenje ekonomskih kategorij za bilančne izkaze v skladu s SRS, PSR in davčnimi predpisi.

  Strokovne informacije v on-line priročniku so ponazorjene z uporabnimi primeri, s prikazom na temeljnici in T kontih. On-line priročnik dopolnjujemo in posodabljamo v skladu s spremembami zakonodaje. O vsaki posodobitvi on-line priročnika ste obveščeni po elektronski pošti.

  Strokovne vsebine, objavljene v on-line  priročniku obravnavajo vsa računovodska opravila v gospodarstvu: izdaja in knjiženje listin, obračuni, knjiženje, poročanje, izpolnjevanje davčnih obveznosti. Vsebujejo opozorila na najpogostejše napake v praksi, bralca pa napotijo na ustrezno pravno podlago. On-line priročnik je zato učinkovit pripomoček za gospodarske družbe, ki si same vodijo računovodstvo in za računovodske servise.

  Poleg strokovnih člankov so vam v rubriki Pojasnila vedno na voljo aktualna pojasnila FURS. Posebnost on-line priročnika so Pravni predpisi, kjer najdete čistopise pravnih predpisov z označenimi spremembami.