On-line tečaj: Začenjam dvostavno knjigovodstvo za s.p. po SRS (2016)

Web: http://oncspu.dashofer.si/


On-line tečaj Začenjam dvostavno knjigovodstvo za samostojne podjetnike po SRS (2016) je primeren za vse samostojne podjetnike, računovodje, knjigovodje in računovodske servise, ki želijo hitro in kvalitetno osvojiti in utrditi znanje s področja računovodstva za s.p. Pridobljeno znanje lahko preverite in utrdite z zaključnim preverjanjem znanja. Za vodenje poslovnih knjig od 1. 1. 2019.
Input:

On-line tečaj: Začenjam dvostavno knjigovodstvo za s.p. po SRS (2016)
(129 € brez DDV)

Vsebina

1. Poslovni dogodki in osnove knjiženja za s.p.

2. Terjatve, dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami ter DDV za s.p.

3. Denarna sredstva za s.p.

4. Obračuni povračil stroškov zaposlenim ter knjiženje stroškov dela in prispevkov za nosilca dejavnosti

5. Poslovni dogodki in osnove knjiženja osnovnih sredstev za s.p.

6. Finančne naložbe, finančni dolgovi, lizing za s.p.

7. Materialno knjigovodstvo ter knjigovodstvo proizvodov za s.p.

8. Knjigovodstvo trgovskega blaga za s.p.

9. Podjetnikov kapital /terjatve do podjetnika

10. Kratkoročne in dolgoročne časovne razmejitve ter rezervacije za s.p.

11. Priprava na bilanciranje za s.p.

12. Zaključevanje v razredu stroškov (razred 4), prihodkov (razred 7), odhodkov (razred 7) in poslovnega izida (razred 8) ter ugotavljanje poslovnega izida, zaključevanje in otvoritev kontov za s.p.

13. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za s.p.

ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA: Začenjam dvostavno knjigovodstvo za samostojne podjetnike po SRS (2016)

+ Strokovni video seminarji z obsežnimi študijskimi gradivi

+ Zbirka prečiščenih pravnih predpisov

Avtorji

Sonja Kermat

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 1
Naslednji termin: 27.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

O produktu

On-line tečaj Začenjam dvostavno knjigovodstvo za samostojne podjetnike po SRS (2016) je primeren za vse samostojne podjetnike, računovodje, knjigovodje in računovodske servise, ki želijo hitro in kvalitetno osvojiti in utrditi znanje s področja računovodstva za s.p. Obsega 13 strokovnih lekcij, ki vključujejo napotila na pravno podlago in primere iz prakse, prečiščene pravne predpise s področja računovodstva in video seminarje z obsežnimi študijskimi gradivi. Znanje, pridobljeno z on-line tečajem lahko preverite z zaključnim preverjanjem znanja. Po uspešno opravljenem preizkusu znanja prejmete pisno potrdilo.

Informacije, zajete v on-line tečaju so usklajene s stanjem zakonodaje in so ob spremembah zakonodaje posodobljene. O vsaki posodobitvi in dopolnitvi on-line tečaja ste obveščeni po elektronski pošti.