Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih

On-line priročniki

On-line priročnik Pravo in finance za občine

On-line priročnik Pravo in finance za občine

198,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbobc.dashofer.si

Pravo in finance za občine je on-line priročnik, ki vam bo v pomoč pri poslovanju občine. V on-line priročniku boste našli strokovne članke ter odgovore na vprašanja naročnikov. On-line priročnik pripravlja skupina strokovnjakov, ki pokriva finančne in pravne vidike poslovanja občine na področju javnega naročanja, investicij, okolja in prostora, zaposlovanja, pridobivanja sredstev in sodelovanja z drugimi organizacijami.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Napotitev delavcev

On-line priročnik Napotitev delavcev

EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbnap.dashofer.si

V on-line priročniku Napotitev delavcev boste našli strokovne članke in napotila, praktične rešitve ter odgovore na vprašanja naročnikov, ki jih pripravljajo strokovni sodelavci založbe.

Več informacij o produktu >>

Pravilnik o računovodstvu za gospodarstvo premium

Pravilnik o računovodstvu za gospodarstvo premium

144,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbrac.dashofer.si

On-line priročnik Pravilnik o računovodstvu premium je specializiran za pripravo in prilagajanje pravilnika o računovodstvu spremembam ter druge, s pravilnikom povezane dokumentacije. Pripravo pravilnika o računovodstvu pojasnjuje po korakih s sklicevanjem na ustrezno pravno podlago in prikazom na primerih iz prakse.

Več informacij o produktu >>

Odpoved pogodbe o zaposlitvi premium

Odpoved pogodbe o zaposlitvi premium

147,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbpz.dashofer.si

On-line priročnik Odpoved pogodbe o zaposlitvi premium je specializiran za področje prenehanja delovnega razmerja. Proces odpovedi pojasnjuje po korakih s sklicevanjem na ustrezno pravno podlago in prikazom na primerih iz prakse.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Računovodstvo po MSRP v praksi

On-line priročnik Računovodstvo po MSRP v praksi

258,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbifrs.dashofer.si

On-line priročnik  Računovodstvo po MSRP v praksi vam s strokovno, jasno razumljivo in pregledno pripravljeno vsebino zagotavlja, da pravilno razumete določila MSRP in postopate v skladu z njimi.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Komentar Zakona o javnih uslužbencih

On-line priročnik Komentar Zakona o javnih uslužbencih

171,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbzjulex.dashofer.si

On-line priročnik Komentar Zakona o javnih uslužbencih je praktični vodič po spremembah ZJU in njihovi uporabi v praksi. Strokovna vsebina v obliki komentarjev členov in področij zakona vam zagotavlja, da pravilno razumete zahteve zakonodajalca na področju dela javnih uslužbencev in postopate v skladu z njimi ter se tako izognete globam.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Mini pisarna

On-line priročnik Mini pisarna

171,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbsst.dashofer.si

On-line priročnik Mini pisarna je namenjen osebam, ki v okviru vsakdanjih obveznosti skrbijo za urejeno poslovanje za podjetja. Uporabne informacije bodo v njem našli poslovni sekretarji, komercialisti, lastniki podjetja, samostojni podjetniki in zaposleni v družinskem podjetju, saj bodo lahko s strokovnimi vsebinami pokrili ključna poslovna področja v podjetju.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Zaključne knjižbe, izkazi in poročila

On-line priročnik Zaključne knjižbe, izkazi in poročila

171,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbuzu.dashofer.si

On-line priročnik Zaključne knjižbe, izkazi in poročila je namenjen vsem računovodjem ob zaključevanju poslovnega leta. Vsebuje kontrolnike pravilnosti, analize uspešnosti in konkretne primere, ki vas po korakih privedejo do brezhibnega poročila in zaključka poslovnega leta.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem

On-line priročnik Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem

171,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbzdrlex.dashofer.si

On-line priročnik Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem je praktični vodič po ZDR-1. Obsega strokovni komentar vseh členov Zakona o delovnih razmerjih, primere iz prakse in vzorce pogodb o zaposlitvi po ZDR-1.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik DDV peresno lahko

On-line priročnik DDV peresno lahko

171,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbddvlex.dashofer.si

On-line priročnik DDV peresno lahko na enem mestu zajema celotno DDV zakonodajo. Odlikuje ga praktična zasnova, ki sledi strukturi Zakona o davku na dodano vrednost in vključuje tudi komentarje določb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Komentarjem se pridružujejo praktični primeri in pripomočki, ki vam zagotavljajo pravilno izpolnjevanje DDV obveznosti. 

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

On-line priročnik Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

198,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbvfp.dashofer.si


On-line priročnik Pravilniki, sklepi in akti v podjetju obsega obvezne in priporočljive vzorce pravilnikov, sklepov in ostalih aktov ter komentarje, ki vas napotujejo na pravno podlago, iz katere smo izhajali pri pripravi posameznih vzorcev dokumentacije.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Od projekta do objekta

On-line priročnik Od projekta do objekta

258,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbvos.dashofer.si

On-line priročnik Od projekta do objekta je namenjen vsem, ki želijo celovite informacije o organizaciji gradnje. Primeren je za investitorje, izvajalce, projektante in vse ostale, ki jih zanima področje gradbeništva. Vsebuje napotila na aktualno zakonodajo in potrebne napotke za gradnjo ter tako bistveno vpliva na kakovost gradbenih objektov v procesu projektiranja, izgradnje in uporabe.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Konti, knjižbe, protiknjižbe

On-line priročnik Konti, knjižbe, protiknjižbe

258,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbkaz.dashofer.si

On-line priročnik Konti, knjižbe, protiknjižbe na enem mestu vsebuje vse obveznosti poročanja po SRS (2016). Prinaša vam gotovost v postopkih za obračun kakršne koli operacije.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo

On-line priročnik Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo

258,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbropo.dashofer.si

On-line priročnik Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo vas vodi po vseh računovodskih opravilih v negospodarstvu. Je učinkovit pripomoček za javne zavode, zasebne zavode, neposredne proračunske uporabnike, javne sklade ter agencije, ustanove in društva.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Obračun plač in delovna razmerja v praksi

On-line priročnik Obračun plač in delovna razmerja v praksi

258,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbmu.dashofer.si

On-line priročnik Obračun plač in delovna razmerja v praksi je praktični pomočnik pri zaposlovanju in obračunavanju plač ter drugih prejemkov. Na praktičen način prikazuje celoten postopek od sklenitve do prekinitve delovnega razmerja. Je nepogrešljiv pripomoček za vsakega sodobnega kadrovika in računovodjo.

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Računovodstvo v stroki in praksi

On-line priročnik Računovodstvo v stroki in praksi

258,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbppu.dashofer.si

On-line priročnik Računovodstvo v stroki in praksi je namenjen vodenju poslovnih knjig in vrednotenju za bilančne izkaze gospodarskih družb. Vsebuje aktualno zakonodajo za računovodsko obravnavo ekonomskih kategorij, saj natančno napotuje na točke SRS. Vsako informacijo ponazori na primeru, pri čemer uporablja prikaz na temeljnici in T kontih. 

Več informacij o produktu >>

On-line priročnik Davki enostavno in jasno

On-line priročnik Davki enostavno in jasno

258,00 EUR + DDV

Tip produkta: On-line priročnik

Spletna stran: onbppd.dashofer.si

On-line priročnik Davki enostavno in jasno na enem mestu združuje strokovne vsebine, ki vam omogočajo podrobno poznavanje slovenskega davčnega sistema in davčnega prava.

Več informacij o produktu >>