Poročanje o odpadni embalaži


Skrajni rok za poročanje o odpadni embalaži je 31. 3. 2019. V pomoč pri seznanitvi s to novo obveznostjo smo za vas pripravili strokovno gradivo Poročanje o odpadni embalaži. Gradivo vsebuje natančne napotke, katere podatke morate vključiti v poročilo o odpadni embalaži, kaj vse morate sporočiti in katerim institucijam. Poleg pravnih razlag in definicij v gradivu najdete tudi pojasnila računovodskih (primeri knjiženj) in davčnih vidikov.
Input:

Prodajne različice produktov Poročanje o odpadni embalaži:

89 € brez DDV

Vsebina

Gradivo obsega:

  • 4 poglavja: poročanje o embalaži, okoljske dajatve, odpadki, embalaža
  • napotke, katere podatke morate sporočiti, kdaj in komu
  • pojasnila pravne podlage z opozorili o obveznostih
  • navodila za ustrezno postopanje pri računovodstvu: primeri poslovnih dogodkov in knjiženja
  • davčni vidik obravnavane problematike
  • video seminar z odgovori na pereče dileme

Avtorji

mag. Katarina Železnik Logar, Polonca Poljanec Perič, Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 2
Naslednji termin: 20.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

O produktu

S spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je prišlo do kar nekaj novosti glede poročanja o odpadni embalaži in uporabi plastičnih nosilnih vrečk. Bistvene novosti so tri:

  1. Obvezno je poročanje o odpadni embalaži tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajo do 15 ton embalaže.
  2. Vse plastične nosilne vrečke se zaračunajo, brezplačne so lahko edino zelo lahke plastične nosilne vrečke, vendar le v primeru, da se uporabljajo za nezaščitena/nepakirana živila.
  3. Obvezen je vpis (in plačilo okoljskih dajatev) proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov plastičnih nosilnih vrečk na FURS. 

V strokovnem gradivu Poročanje o odpadni embalaži vas čakajo štirje strokovni članki v PDF formatu, ki se dotikajo tako pravnih kot računovodskih in davčnih vidikov področja - poročanja o odpadni embalaži, okoljskih dajatev, odpadkov in embalaže. Dodan je tudi video seminar, v katerem so natančno razložena vsa pravila in pogoji poročanja o odpadni embalaži do 31. 3. 2019, podani pa so tudi odgovori na najbolj pereča vprašanja.