Seminar:
Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi

Osnovne informacije

Kotizacija: 950 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00 -15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 13.11.2020 - 4.12.2020
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 13.11.2020 - 4.12.2020
 • mag. Boštjan J. Turk, Dida Volk
 • 950 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi

1. MODUL: seminar »Pojem in pravni viri gradbenega prava, odnos med gradbeno pogodbo in podjemno pogodbo, pravna narava gradbene pogodbe»˝

Predavatelj: mag. Boštjan J. Turk
Termin: četrtek 13. 11. 2020 med 9.00 in 11.30.

V modulu bodo zajeti :

 • pregled zakonodaje, ki ureja gradbeno problematiko (Obligacijski zakonik, ZGO-1, Posebne gradbene uzance, ipd.)
 • primerjava gradbene pogodbe na eni in podjemne pogodbe na drugi strani (odnos subsidiarnosti)
 • pregled različnih pravnih posledic pri uporabi gradbene pogodbe na eni in podjemne pogodbe na drugi strani
 • vpliv uporabe ene in druge pogodbe na spremembo dogovorjene cene
 • bistvene zaveze pogodbenih strank po gradbeni pogodbi in po podjemni pogodbi​

2. MODUL: seminar in delavnica »Vrste pogodb v gradbeništvu˝

Predavatelj: mag. Boštjan J. Turk
Termin: četrtek 13.11. 2020 med 12.30. in 15.00

V modulu bodo zajeti:

 • Gradbena pogodba (gradbena pogodba na ključ (turnkey), gradbena pogodba na enoto mer
 • Pogodba o izdelavi projekta
 • Podizvajalska pogodba
 • Pogodba o nadzoru nad gradnjo

3. MODUL: seminar in delavnica ˝Osnovni pojmi za razumevanje pogodbene cene, sprememba cene" v praksi˝

Predavatelj: mag. Boštjan Turk
Termin: petek 20. 11. 2019 med 9.00 in 11.30.

V modulu bodo zajeti:

 • osnovni pojmi pri definiranju pogodbene cene (vrste del, količine del, presežna dela, manjkajoča dela, nepredvidena dela
 • nujna nepredvidena dela
 • dodatna - posebej naročena dela
 • odstop od pogodbe zaradi zvišanja cene
 • odmik od načrta
 • sprememba cene
 • določilo o nesprejemljivosti cen (fiksnost cene)
 • odstop od pogodbe zaradi zvišanja cene​​​​​

4. MODUL: seminar in delavnica "Oblikovanje cene pri gradbeni pogodbi"

Predavatelj: mag. Boštjan Turk
Termin: petek 20. 11. 2020 med 12.30. in 15.00
V modulu bodo zajeti:
 • cena na enoto
 • skupaj dogovorjena cena
 • cena po sistemu ključ v roke (turn key contract

5. MODUL: seminar in delavnica ˝Specifike konkretnih pogodbenih razmerij v gradbenem pravu in odgovornost posameznih udeležencev gradnje˝

Predavatelji: mag. Boštjan J. Turk
Termin: petek 27. 11. 2020 med 9.00 in 11.30
V modulu bodo zajeti:
 • opis razmerij med različnimi deležniki v gradbenem pravu (investitor, projektant, izvajalec, podizvajalec, revident, nadzornik)
 • kateri deležniki so med seboj v pogodbenem razmerju
 • obveznosti posameznih udeležencev v gradnji (investitor, projektant, nadzornik, izvajalec
 • prevzem in predaja gradnje ter pomen primopredajnega zapisnika
 • končni obračun
 • pogodbeni roki, zamuda, podaljšanje pogodbenega roka in pogodbena kazen ter odškodnina

6. MODUL: seminar in delavnica ˝Odgovornost za stvarne napake˝

Predavatelji: mag. Boštjan J. Turk
Termin: četrtek 27. 11. 2020 med 12.30 in 15.00

V modulu bodo zajeti:

 • stvarne napake - pojem
 • vrste stvarnih napak (očitne, skrite, solidnost, pomanjklivost zemljišča
 • jamčevalni zahtevki (vrste in roki za uveljavljanje
 • jamčevalni zahtevki in odškodnina
 • način uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov (grajanje napak
 • rok za uveljavljanje zahtevka pred sodiščem
 • izjeme (zavajanje izvajalca in nasprotni zahtevek naročnika
 • kumulacija odgovornosti projektanta in izvajalca
 • prehod pravic iz odgovornosti za napake
 • zmanjšanje in izključitev odgovornosti

7. MODUL: seminar in delavnica ˝Sankcije v primeru kršitve gradbene pogodbe,gradbena inšpekcija, varstvo potrošnikov, sodno varstvo˝

Predavatelj: mag. Boštjan J. Turk
Termin: petek 4. 12. 2019 med 9.00 in 11.30

V modulu bodo zajeti:

 • pogodbene sankcije in kako se jim izogniti
 • sankcije gradbene in drugih inšpekcij in kako se jim izogniti
 • dolžnost upoštevanje zakonodaje s področja varstva potrošniko
 • sodno varstvo - kako ga uveljavljati

8. MODUL: seminar in delavnica ˝Pregled najzanimivejše sodne prakseiz navedenih področij˝

Predavatelj: Dida Volk
Termin: petek 4. 12. 2020 med 12.30 in 15.00

V modulu bodo zajeti:

 • pregled najzanimivejših primerov iz sodne prakse in njihov vpliv na gradbeno prakso

9. MODUL: preizkus znanja

Termin: po dogovoru

Opis - Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na novo znanje in poglobitev že obstoječega na področju gradbenega prava. Praktično zastavljeno izobraževanje je zasnovano tako, da sledi izzivom, s katerimi se srečujete v praksi in ponuja rešitve. S prejemom certifikata pridobite ne samo dokazilo o znanju s področja poznavanja gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi ampak tudi samozavest pri reševanju tudi zapletenih situacij na obravnavanem področju.

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov izobraževanlne hiše Verlag Dashöfer, Fakultete za managment in pravo MLC Ljubljanain Slovensko-nemške gospodarske zbornice ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi« v slovenskem in angleškem jeziku.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Kontaktna oseba

Jana Ursiny
jana.ursiny@dashofer.si
+386 (0)40 716 896

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi

Izobraževanje je zasnovano na praktičnih primerih prakse in interaktivnem pristopu med udeleženci in predavateljem. Namenjeno je vsem, ki se srečujejo s problematiko gradbenega prava - pravnikom, gradbenikom, investitorjem, projektantom, strokovnim sodelavcem na upravnih enotah in ostalim, ki so vključeni v proces priprave, sprejemanja in implementacije gradbene pogodbe in drugih vrst pogodb v gradbeništvu v praksi.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi

Dida Volk

Dida Volk

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

mag. Boštjan J. Turk

mag. Boštjan J. Turk

je direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in diplomant svetovno znane akademije Saint George International iz Londona iz področja poslovnih ved. Je tudi sodelavec Dublin Business School (DBS) iz Irske. Ima številne študijske in delovne izkušnje iz tujine, saj je bil ekskluzivni zastopnik REUTERS TV iz Londona in član Akademije za politične študije iz New Yorka. Poleg tega je habilitirani učitelj za področje gospodarskega, poslovnega in nepremičinskega prava in predavatelj na številnih dobro obiskanih seminarjih doma in v tujini.

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi

  • Interaktivne delavnice trajajo po 6 šolskih ur z daljšim vmesnim odmorom za pogostitev in krajšim za kavo.
  • Program modulov jezastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb Obligacijskega zakona in drugih pravnih virov ,postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere iz prakse povezane s pripravo in implementacijo gradbene pogodbe.
  • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
  • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
  • V sklopu študijskega gradiva boste prejelion-line priročnik Od projekta do objekta tervideo seminar »Reševanje reklamacij v praksi«(podatke za dostop vam bomo ob začetku izobraževanja poslali po elektronski pošti).
  • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 75-minutnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec gradbene pogodbe in njene implementacije v praksi«v slovenskem in angleškem jeziku (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).