Seminar:
Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Osnovne informacije

Kotizacija: 1350 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00 - 15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 14.5.2021 - 4.6.2021
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 14.5.2021 - 4.6.2021
 • Simona Štravs, Biserka Šubelj, Mag. Dejan Petkovič
 • 1350 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

1. MODUL: interaktivna delavnica»Obdavčitev fizičnih oseb – načela, pravila in posebnosti«

Predavateljica:Simona Štravs, univ. dipl. prav.
Termin: ponedeljek 14.5.2021 med 9. in 15. uro

V modulu bodo zajeti:

 • Zakon o dohodnini - kaj moramo vedeti o osnovnih načelihpri obdavčitvi fizičnih oseb
 • rezident, nerezident, viri dohodnine
 • struktura dohodnine in način obdavčitve
 • davčne stopnje, olajšave, »ocvirki« in posebnosti
 • odmera dohodninein posebnosti iz ZDavP-2
 • obdavčitev dohodkov iz opravljanja dejavnosti (kaj moramo vedeti, na kaj biti pozoren, da optimiramo davčno osnovo)

2. MODUL: interaktivna delavnica »Dohodki iz zaposlitve - konkretni primeri izračunov in potrebni obrazci za oddajo REK 1,2 in iREK«

Predavatelj: Biserka Šubelj
Termin: petek 21. 5. 2021 med 9. in 15. uro

V modulu bodo zajeti:

 • dohodki iz delovnega razmerja (plače, regres, povračila stroškov ...)
 • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorar, poslovodna pogodba, prokura, občasno začasno delo)
 • davčni odtegljaj in prispevki
 • obdavčitev izplačil raznih prejemkov zaposlenim:
  • obračun plače zaposlenim in drugih prejemkov povezanih z zaposlitvijo (regres, povračila stroškov v zvezi z delom, jubilejne nagrade, odpravnine)
  • obračun prispevkov za socialno varnost osebam, ki nimajo plače (nosilci obrti (s.p.) direktorji, lastniki , ki imajo zavarovalno podlago 040)
 • obdavčitev izplačil zunanjim izvajalcem - obrazložitev pomena 18. člen ZPIZ-2 (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, občasno začasno delo, prokura, poslovodenje)
  • primeri konkretnih izračunov obdavčitve različnih oblik prejemkov
  • predstavitev obveznih obrazcev, ki se oddajajo na Davčno upravo: REK-1, REK-2 in iRek

3. MODUL: interaktivna delavnica »Pasivni dohodki in drugi dohodki po ZDoh-2«

Predavatelj: mag. Dejan Petković
Termin: petek 28.5.2021 med 9. in 15. uro

V modulu bodo zajeti:

 • pomen razmejitve med aktivnimi in pasivni dohodki po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)
 • dohodek iz oddajanja premoženja v najem, oddaja v najem kmetijskih in gozdnih zemljišč, razlike, oddaja premoženja v podnajem, ugotovitev davčne osnove
 • način uveljavitve dejanskih stroškov pri oddajanju premoženja v najem
 • oprostitve pri oddajanju premoženja v najem
 • dohodek iz prenosa premoženjskih pravic
 • vrste dohodkov iz kapitala, kaj je kapital po Zakonu o dohodnini
 • vrste in načini odtujitev kapitala
 • obdavčitev obresti
 • različne vrste obresti, od katerih ne plačujemo davka
 • dohodki iz dividend, prejete dividende od domačih in tujih družb, razlike pri obračunu davka
 • kaj pomeni odlog ugotavljanja davčne obveznosti ob odtujitvi, odlog plačila davka pri statusnih preoblikovanjih družb, kdaj lahko izkoristimo odlog
 • kako pravilno izračunamo dobiček iz kapitala (nakupi, prodaje, darovanje, kako določimo nabavno in prodajno vrednost kapitala ob odtujitvi)
 • vrste neobdavčljivih odsvojitev kapitala in oprostitve pri dobičku iz kapitala
 • odtujevanje posameznih »zalog« kapitala, pomen za ugotovitev davčne obveznosti
 • davčne obveznosti družbenika pri prenehanju gospodarske družbe (ali pri prodaji deležev/delnic)
 • davčne obveznosti družbenika pri prodaji delnice (deleža) družbi (lastne delnice, lastni deleži) – praktični izračuni, kako določiti ceno deleža pri prodaji deleža družbi (vidik povezanih oseb)
 • pomen časa pridobitve kapitala
 • drugi dohodki po Zakonu o dohodnini, kaj vse sodi med »druge dohodke«
 • kaj se ne všteva v davčno osnovo pri »drugih dohodkih«
 • značilnosti izplačila dohodkov v nepridobitnih organizacijah in pri plačilih prostovoljcem
 • postopek in način plačila davčnih obveznosti pri posamičnih vrstah dohodkov (oddaja premoženja v najem, prenos premoženjskih pravic, dohodki iz kapitala, drugi dohodki)
 • sankcije v primeru napak pri davčnih napovedih ali obračunih davčnih odtegljajev

4. MODUL: Interaktivna delavnica za pripravo na pisni test z vsemi sodelujočimi predavatelji

Predavatelji:Simona Štravs,Biserka Šubelj, mag. Dejan Petkovič
Termin: petek 4.6.2021 med 9. in 14. uro

Udeleženci programa razčistijo še zadnja odprta vprašanja in dileme ter utrdijo pridobljeno znanje.

5. MODUL:Preizkus znanja v pisni obliki za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine«

Predavatelji:Simona Štravs,Biserka Šubelj, mag. Dejan Petkovič
Termin: po dogovoru v skupini

Opis - Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega. Nudi vam konkurenčnejšo prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja dohodnine in prispevkov. Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Zbornica dravčnih svetovalcev

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer ter Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.

 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.

 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.

 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine« v slovenskem in angleškem jeziku.

 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.

 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Kontaktna oseba

Jana Ursiny
jana.ursiny@dashofer.si
+386 (0)40 716 896

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja dohodnine in prispevkov. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju ... Za več informacij lahko pokličete GSM: 040 716 896, Jana

˝

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Biserka Šubelj

Biserka Šubelj

Biserka Šubelj, univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo, saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u, ki je nacionalni knjižnični informacijski sistem. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo. V letu 2013 si je pridobila tudi pedagoško - andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

Simona Štravs

Simona Štravs

Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov med drugim tudi priročnika "Davki enostavno in jasno", ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer.

Mag. Dejan Petkovič

Mag. Dejan Petkovič

samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo). Redno objavlja avtorske članke in strokovne prispevke na temo davčne problematike ter predava na različnih kongresih,konferencah, posvetih na temo davkov in računovodstva.

Reference - Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Akrapovič d.d.
Cinkarna Celje d.d.
Silk d.o.o.
Valentin Sitar, s.p.
Markelj & Co d.o.o.
Poteza - Du d.o.o.
Vir d.o.o.
Image, d.o.o.
Aquasystems d.o.o.
Kin.si d.o.o.
UNIJA računovodska hiša d.o.o.
R FAKTURA d.o.o.
Input d.o.o. Nazarje
DPD d.o.o.
SAM TRANS d.o.o.
Karmen Kenda s.p.
Svetlana Nikishina s.p.
KOŠLJAR, računovodske storitve, d.o.o.
Markelj & Co d.o.o.
SXS SABINA ŠABIĆ s.p.
Input d.o.o. Nazarje
Kontim d.o.o.
DMA storitve d.o.o.
H & M Hennes & Mauritz d.o.o.
Ota - S d.o.o., Ljubljana
NEBULOZA, MATEVŽ VIRANT S.P.
Majda Jankovec s.p.
Krevs - Finančni Biro d.o.o. Trebnje
M - KODEKS, d.o.o.
NUMERUS BLED d.o.o.
ANTANA ACCOUNTING d.o.o.
TAB - tovarna akumulatorskih baterij d.d.
MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.
PERLA-STAR d.o.o.
R IZZIV d.o.o.
Rafis d.o.o.
Morer d.o.o.

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb Zakona o dohodnini,postopoma in celovitoosvojili tudi bolj zapletene primere iz davčne prakse, se seznanili spodrobnostmi in novostmina področju obdavčitve fizičnih oseb in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 75-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine«v slovenskem in angleškem jeziku (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Pogoji in popusti - Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Na program certificiranega izobraževanja se lahko prijavite na spletni strani ali pa nam izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti ali faxu/e-mailu. Po uspešni prijavi preko spleta boste prejeli e-potrdilo. Na podlagi prejete prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnajte v navedenem plačilnem roku oz. najkasneje do datuma izobraževanja. Odpoved mora biti pisna in najmanj 5 delovnih dni pred datumom pričetka izobraževanja. Pri neudeležbi brez pisne odjave, kotizacije ne vračamo. Plačilo je pogoj za udeležbo.
Zadnji rok za odjavo udeležbe je 5 dni pred datumom seminarja. V primeru, da se stranka ne odjavi, je obvezana poravnati celoten znesek seminarja.