Seminar:
Preizkušeni poznavalec davčnega postopka

Osnovne informacije

Kotizacija: 990 EUR brez DDV, vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter prigrizke.

Trajanje: 7-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00 - 15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 17.10.2019 - 25.10.2019
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec davčnega postopka

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
  • 17.10.2019 - 25.10.2019
  • Simona Štravs, Aleš Budja
  • 990 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec davčnega postopka

1. modul: Temelji poznavanja davčnega postopka

termin: 17. 10. 2019 ( 9.00 – 11. 30)

predavatelj: Simona Štravs

- Temeljni pojmi davčnega postopka

- Temeljna načela davčnega postopka

- Razmerje med splošnim upravnim postopkom in davčnim postopkom

- Postopek do izdaje odločbe v davčnem postopku

- Upravni akti (sklep, odločba)

- Pravna sredstva v davčnem postopku

(pritožba, izredna pravna sredstva)

- Odpis, delni odpis, odlog plačila in obročno plačilo davka

2. modul: Posebnosti v davčnem postopku I.

termin: 17. 10. 2019 (12. 15. – 15.00)

predavateljica: Simona Štravs

- Davčni nadzor

(davčni nadzor davčnih obračunov, davčni nadzor posameznega področja poslovanja)

- Davčni inšpekcijski nadzor

- Davčna izvršba

3. modul: Posebnosti v davčnem postopku II.

termin: 18. 10. 2019 (9.00 – 11. 30)

predavateljica: Simona Štravs

-Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah

-Posebnosti postopka pobiranja posameznih davkov

Dohodnina

Obvezni prispevki za socialno varnost

Davek od dohodkov pravnih oseb

Ostali davki

- Kazenske določbe

- Praktični nasveti za postopanje v davčnem inšpekcijskem nadzoru

4. modul: Upravni spor

termin: 18. 10. 2019 (12.15 – 15.00)

predavateljica: Tamara Kek

- Temeljna načela

- Uporaba procesnih predpisov

- Postopek v upravnem sporu

(Stranke, pooblaščenci, izpodbijalni akti, roki,

dokazni postopek in dokazna sredstva, odločba)

- Redna pravna sredstva v upravnem sporu

- Izredna pravna sredstva v upravnem sporu

(Revizija, obnova postopka)

- Praktični nasveti za postopanje v upravnem sporu

- Stališča sodne prakse s področja davčnih zadev v upravnem sporu

- Najpogostejše kršitve ustavnih pravic v upravnem postopku

5. modul: Delavnica in vaje

termin: 25. 10. 2019 ( 9.00 – 15.00)

vodje delavnice: Simona Štravs, Tamara Kek

- udeleženci aktivno sodelujejo in rešujejo izbrane situacije s področja davčnega postopka

Opis - Preizkušeni poznavalec davčnega postopka

Praktično spoznavanje procesa obdavčevanja, nasveti in napotki davčnih strokovnjakov, kako zastopati svoje stranke v davčnem postopku oz. korektno sodelovati z davčnim inšpektorjem. Za računovodjo je poznavanje pravil davčnega postopka neizogibno, saj mu poznavanje tega zagotovi korektno in samozavestno komunikacijo z nadzornimi organi. Dobro poznavanje davčnega postopka je koristno tudi v fazi davčne optimizacije.

Na certificiranem izobraževanju Preizkušeni poznavalec davčnega postopka bodo udeleženci dobili pregled nad posebnostmi v davčnem postopku in konkretnim potekom postopkov na sodiščih. Sestavni del je tudi delavnica s praktičnimi vajami.

Certifikat Preizkušeni poznavalec davčnega postopka potrjuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) in Fakulteta za management in pravo MLC Ljubljana.

Zbornica dravčnih svetovalcev

Kontaktna oseba

Daniela Ključevšek
daniela.kljucevsek@dashofer.si
+386 (0)1 434 56 00

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec davčnega postopka

Vodjem FRS, vodjem računovodskega servisa, računovodjem, pravnikom, odvetnikom.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec davčnega postopka

Aleš Budja

Aleš Budja

univ. dipl. pravnik, davčni in pravni svetovalec z več kot 10-letnimi izkušnjami s področja davčnega in pravnega svetovanja.Poslovni sekretar Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter predstavnik Slovenije v skupščini mednarodnega združenja davčnih svetovalcev CFE.S svojimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno zastopa in svetuje davčnim zavezancem,  gospodarskim subjektom in fizičnim osebam pri izpolnjevanju davčnih in pravnih obveznosti.Je avtor in idejni vodja portalov Davčni slovar in Pravni slovar, ki vsebujeta prevode iz angleškega v slovenski jezik in obratno za najpomembnejše davčne, računovodske, finančne in pravne pojme. Prav tako je avtor številnih člankov v strokovnih revijah s področja davčnega, obligacijskega, delovnega iz izvršilnega prava.Predava  na seminarjih o davčni in pravni tematiki, v okviru katere posebej izstopajo pravila davčnega postopka ter obligacijsko, delovno in izvršilno pravo.

Simona Štravs

Simona Štravs

Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov med drugim tudi priročnika "Davki enostavno in jasno", ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer.