Seminar:
Preizkušeni poznavalec DDV pri carinskih postopkih uvoza in izvoza ter veržnih poslih

Osnovne informacije

Kotizacija: 1300 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00 - 15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 3.9.2020 - 2.10.2020
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec DDV pri carinskih postopkih uvoza in izvoza ter veržnih poslih

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
  • 3.9.2020 - 2.10.2020
  • Andreja Kostelec, mag. Aleksandra Heinzer
  • 1300 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec DDV pri carinskih postopkih uvoza in izvoza ter veržnih poslih

1. MODUL: »DDV obravnava izvoza blaga v države izven EU ter storitve povezane z izvozom blaga«

Termin: četrtek, 3. 9. 2020, 9.00 – 15.00

Predavateljica: Andreja Kostelec

V modulu bodo zajeti:
- Predstavitev carinske zakonodaje z vidika DDV
Uvozni carinski postopki
Posebni postopki
Izvoz in ponovni izvoz blaga
Poslovanje s carinskimi organi
Centralizirano carinjenje in predložitev blaga
Pooblaščeni gospodarski subjekt
- Carinsko območje, območja EU kjer velja EU DDV Direktiva, tretja ozemlja
- Izvoz blaga – dvostopenjski postopek
Vložitev carinske deklaracije
Predložitev blaga
Izstop blaga – potrdilo
Enotna upravna listina
Evidentiranje izvoza blaga za namene DDV
- Ponovni izvoz blaga
- Izvoz blaga v potniškem prometu
Kdo so upravičenci do vračila DDV
Obrazec DDV-VP
- Izvozni račun – sestavine
Podatki na računu
Evidentiranje izvoza blaga za namene DDV
- Prevozne storitve pri izvozu blaga
Prejem storitev
Izdaja računa za opravljen prevoz blaga
Storitev, ki jo opravi podprevoznik
Prevozne storitve, opravljene izven EU

2. MODUL: »DDV obravnava uvoza blaga iz držav izven EU ter storitve povezane z uvozom blaga«

Termin: četrtek, 10.9.2020, 9.00 – 15.00

Predavateljica: Andreja Kostelec

V modulu bodo zajeti:
- Uvoz blaga z vidika DDV – kdaj, kje, obveznosti, posebnosti, poročanje
- Uvozni carinski postopki
- Sprostitev v prosti promet – postopka 40 in 42
Uvoz blaga iz tretjih ozemelj
Kraj uvoza in trenutek nastanka obdavčljivega dogodka
Carinska vrednost in davčna osnova
Uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo
Poreklo blaga
Plačilo uvoznega DDV – dve možnosti
Enotna upravna listina
Poročanje za namene DDV
Oprostitve DDV pri sprostitvi v prosti promet
- Carinsko skladiščenje in prosta cona
- Začasni uvoz - z delno in popolno oprostitvijo dajatev
- Aktivno oplemenitenje
- Zunanji tranzitni postopek
- Ponovni uvoz blaga (postopka 61 in 63)
- Prevozne storitve povezane z uvozom
Prevozne storitve s strani izvajalca in podizvajalca
Prevozne strani s strani prejemnika
- Uvoz blaga v drugi državi članici
Uvoz in tranzitni postopek
Uvoz in sprostitev v prosti promet (postopek 40)
Uvoz in sprostitev v prosti promet (postopek 42)
- Odbitek/vračilo DDV plačanega pri uvozu blaga
- Uvoz preko pošte, hitre pošte

3. MODUL: ˇVerižni posli in spletne prodaje blagaˇ

Termin: petek, 18. 9. 2020, 9.00 – 15.00

Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer

- Pravila določanja kraja dobave blaga (tudi kraj pridobitve blaga, izvoza in uvoza blaga)
- Definiranje verižnih poslov
- Zaporedne dobave blaga
Pripisovanje prevoza k posamezni transakciji
Vloga vmesnega subjekta
Prelomi transakcij
- Tristranski posli
- Kompleksnejši verižni posli, ki zajemajo tudi uvoze in izvoze blaga (tudi evidentiranje)
- Davčni vrtiljaki (primeri)
- Dobave in nabave blaga izven Unije (poročanje in opozorila glede izdajanja računov)
- Dobave blaga na daljavo znotraj
- Dobave blaga na daljavo kot del zaporednih dobav
- Opozorila glede sprememb v zvezi s spletnimi prodajami blaga, ki začnejo veljati s 1.1.2021

4. MODUL: Interaktivna delavnica, ponavljanje in reševanje bolj kompleksnih primerov na podlagi pridobljenega znanja.

Termin: petek 2. 10. 2020, 9.00 – 15.00

Vodji delavnice: Andreja Kostelec, mag. Aleksandra Heinzer

5. MODUL: preizkus znanja, 16. 10. 2020

Opis - Preizkušeni poznavalec DDV pri carinskih postopkih uvoza in izvoza ter veržnih poslih

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo nadgraditi poznavanje obračuna DDV pri uvozu in izvozu blaga z države EU in storitvami, povezanimi z uvozom in izvozom blaga.
Udeleženec bo pridobil slednje kompetence:
- poznavanje DDV in carinske zakonodaje z vidika DDV,
- poznavanje evidentiranja, obračuna in poročanja DDV pri izvozu/uvozu blaga z države članice EU in storitvah povezanih z izvozom/uvozom blaga,
- poznavanje posebnosti evidentiranja, obračuna in poročanja DDV pri verižnih poslih, tristranskih poslih in zaporednih dobavah blaga.

Kontaktna oseba

Daniela Ključevšek
daniela.kljucevsek@dashofer.si
+386 (0)1 434 56 00

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec DDV pri carinskih postopkih uvoza in izvoza ter veržnih poslih

Certificirano izobraževanje je namenjeno računovodjem, ki želijo okrepiti svoje znanje na področju DDV pri uvozu/izvozu blaga in povezanih storitev v/iz držav EU v tretje države. Izobraževanje je zasnovano kot nadgradnja certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec DDV.
Izobraževanje je namenjeno vodjem računovodskih servisov, vodjem FRS, strokovnim svetovalcem, zaposlenim v računovodstvu in revizorjem.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec DDV pri carinskih postopkih uvoza in izvoza ter veržnih poslih

mag. Aleksandra Heinzer

mag. Aleksandra Heinzer

je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

Andreja Kostelec

Andreja Kostelec

univ.dipl.ekon. od leta 2008 svetuje na področju posrednih davkov v mednarodni svetovalni družbi KPMG, prej pa je bila več kot 10 let zaposlena na Generalnem carinskem uradu. Dnevno svetuje slovenskim in tujim družbam pri kompleksnih vprašanjih s področja DDV in carin ter drugih posrednih davkov, zastopa družbe v postopkih inšpekcijskih pregledov, opravlja davčne skrbne preglede, pripravlja in vodi postopek samoprijave, pomaga pri implementaciji novih računovodskih programov. Je avtorica številnih člankov, seminarjev in soavtorica Priročnika DDV v praksi.

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec DDV pri carinskih postopkih uvoza in izvoza ter veržnih poslih

• Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
• Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja izbrane zakonodaje postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere iz davčne prakse na področju poslovanja z blagom s tretjimi državami in posebnosti poslovanja z blagom.
• Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
• Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljic zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
• Program izobraževanja se zaključi z 90-minutnim pisnim preizkusom znanja. Pozitivno opravljen preizkus znanja (treba je pridobiti 60 % točk) je pogoj za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec DDV pri carinskih postopkih uvoza in izvoza ter verižnih poslih« (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).