Seminar:
Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

Osnovne informacije

Kotizacija: 950 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00- 15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 12.11.2020 - 26.11.2020
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
  • 12.11.2020 - 26.11.2020
  • doc. dr. Lidija Robnik, mag. Darja Sušnik
  • 950 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

1. modul: Stroškovno računovodstvo in kontroling

Termin: 12. 11. 2020 ( 9.00 – 11.30)

V modulu bodo zajeti:

- serijska proizvodnja, proizvodnja po naročilu, vitka proizvodnja,

- vrste stroškov (fiksni, variabilni, direktni, indirektni),

- osnove obvladovanja in zniževanja stroškov v proizvodnji, nadzor nad stroški - evidence, pravilniki, ¨krogotok¨ dokumentov,

- Activity based costing vs. Proceskostenrechnung.

2. modul: Vrste porabe materiala, vrednotenje, kalo materiala, polproizvodov, gotovih proizvodov

Termin: 12. 11. 2020 (12.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- poraba materiala po metodi FIFO, drseče povprečne cene, povprečne tehtane cene ter njihov vpliv na poslovni izid in bilanco stanja, računovodski in davčni vpliv,

- določanje kala, računovodski in davčni vidik določenega in dejanskega kala, obračun

DDV.

3. modul: Obračun proizvodnje glede na različne metode vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov

Termin: 19. 11. 2020 (9.00 – 11.30)

V modulu bodo zajeti:

- metoda proizvajalnih stroškov, metoda zožene cene, metoda spremenljivih stroškov ter njihov računovodski in davčni vidik, konkretni primeri,

- primeri knjiženj in obračunov s področja zalog, vrednotenja in inventurnih razlik.

4. modul: Vrednotenje proizvodnje

Termin: 19. 11. 2020 (12.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- od vrednotenja proizvodnje po proizvajalnih stroških do prodajne cene, profitabilnost izdelkov, kalkulacije, ocene stroškov,

- case studies, delavnica.

5. modul: Zaloge – oslabitve, računovodsko in davčno obravnavanje ter evidentiranje popisnih razlik

Termin: 26. 11. 2020 (9.00 – 11.30)

V modulu bodo zajeti:

- računovodski in davčni vidik, kdaj in zakaj narediti oslabitev, evidentiranje razlik v zalogah materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov, breme družbe, odgovorne osebe, zavarovalnice

6. modul: Načini določanja uporabnih kazalnikov

Termin: 26. 11. 2020 (12.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- konkretni primeri, obrazložitve dobre prakse, case studies, kompleksni pogled na določanje in uporabo kazalnikov v praksi.

7. modul: preizkus znanja (trajanje 90 min. )

Termin: po dogovoru v skupini (9.00 – 11.00)

Opis - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodstva in kontrolinga v proizvodnem podjetju. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih odločitev.

˝ Izobraževanje je Agencija za nadzor nad revidiranjem izbrala v nabor dodatnih izobraževanj revizorjev z oznako B.˝

Kontaktna oseba

Daniela Ključevšek
daniela.kljucevsek@dashofer.si
+386 (0)1 434 56 00

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

doc. dr. Lidija Robnik

doc. dr. Lidija Robnik

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje s podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnimi inštitucijami.

mag. Darja Sušnik

mag. Darja Sušnik

 je po izobrazbi univ.dipl.ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved. Od leta 2006 je samostojna podjetnica na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. Prejela je 2 nagradi: leta 2008 nagrado Feniks za najboljši svetovalni projekt leta »Usposabljanje vodij po integrirani metodi« in leta 2011 Bronasto priznanje za inovacijo »Produktni tim kot podjetje« pri RGZ Celje. Ima bogate izkušnje v proizvodnem okolju kot vodja kakovosti, razvojni tehnolog, svetovalec in trener zaposlenih. Svoje praktične izkušnje uspešno povezuje s teoretičnim znanjem. Ima  odlične pedagoške  sposobnosti in veščine javnega nastopanja. Ima certifikacijo za zunanjo presojevalko po zahtevah standarda ISO 9001. Je zunanja sodelavka  certifikacijske hiše SIQ za izvedbo presoj  po zahtevah standarda ISO 9001. V sklopu statističnega modula Usposabljanje manegerjev kakovosti, ki ga redno izvaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO izvaja predavanja statistike in orodij vodenja kakovosti. Redno objavlja članke v strokovni literaturi in predava na  strokovnih srečanjih.

Reference - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

Simfin d.o.o.
Kendales d.o.o.
RENAULT TECH, OPREMA VOZIL, NOVO MESTO D.O.O.
P & K inženiring d.o.o.
Eta d.o.o. Cerkno
Input d.o.o. Nazarje
ISKRA ISD - STORITVE d.o.o.
Svetlana Nikishina s.p.
SOLIS STRAŽA d.o.o.
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d.
Koto d.o.o.
Morer d.o.o.
Strenia Ind d.o.o.
INTERBLOCK igralniške tehnologije d.d.
JUB d.o.o.
ŽITO d.o.o.
TBP tovarna bovdenov in plastike d.d.
ADVICO-FRK d.o.o.
Roto Group d.o.o.
Aluminium Kety Emmi d.o.o.
ŽITO d.o.o.
DI KONTO d.o.o.
Knapič, d.o.o.
Arex d.o.o. Šentjernej

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

Pogoji in popusti - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

  • Interaktivne delavnice trajajo po 6 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo
  • Program modulov je zastavljen tako, da se boste udeleženci seznanili s pravilnimi in posebnimi postopki računovodenja v proizvodnih podjetjih, kakor tudi določanjem koristnih in splošno sprejetih kazalnikov v finančnem kontrolingu.
  • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s pomočjo praktičnih primerov (case study).
  • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljev zanje poiskali optimalno rešitev.
  • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 90 -minutnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju.

Drugi sorodni produkti