Seminar:
Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

Osnovne informacije

Kotizacija: EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje:

Tema

Termin

Trenutno ni določenega termina. Če se zanimate za izobraževanje na to temo, nas kontaktirajte s pomočjo kontaktnega obrazca.
 Naslednji termin:
Lokacija:

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

1. modul: interaktivna delavnica˝Opredelitev, razvrščanje ter računovodska in davčna podlaga dolgoročnih sredstev˝

datum: 24. 11. 2020 (9.00 – 11.30)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

 • Razumevanje in razvrščanje neopredmetenih sredstev (NS), opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) in naložbenih nepremičnin (NN) v skladu s SRS 2016, PSR 2016 in MSRP.
 • Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o letnem inventurnem popisu s poudarkom na vsebini NS, OOS in NN.
 • Opredelitev zemljišč, nepremičnin, opreme – z vidika računovodskega evidentiranja (stopnja amortizacije) ter davčne zakonodaje (olajšave ter morebitno njihovo vračanje).
 • Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

2. modul: interaktivna delavnica ˝Nabavna vrednost, vrednotenje, amortizacija˝

datum: 24. 11. 2020 ( 12.30 – 15.00)

predavateljica. doc. dr. Lidija Robnik

 • Kalkulacija in sestavine nabave vrednosti NS, OOS in NN.
 • Izbira metod (nabavna vrednost, revalorizacije) in pomen vrednotenj NS, OOS in NN (oslabitve, okrepitve).
 • Amortizacija in metode amortiziranja (računovodski in davčni vidik).
 • Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

3. modul: interaktivna delavnica ˝Vzdrževanje, vlaganje v OS in prodaja OS˝

datum: 1. 12. 2020 (9.00 – 11.30)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

 • Investicijsko vzdrževanje ali naknadna vlaganja in nova amortizacija.
 • Lastna režija pri pridobivanju OOS in lastni razvoj.
 • Amortizacija od naknadnih vlaganj.
 • Prodaja NS, OOS in NN – računovodski in davčni vidik.
 • Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

4. modul: interaktivna delavnica ˝Invetura in najem OS˝

datum: 1. 12. 2020 (12.30 – 15.00)

predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Inventurne razlike – računovodski in davčni vidik.
 • Donacije in javni razpisi – računovodski in davčni vidik.
 • Dana in prejeta NS, OOS in NN v najem (finančni in poslovni).
 • Sale and lease back – prodaja in povratni najem.
 • primeri knjiženj NS, OOS in NN.

5. modul: delavnica ¨Ekonomski vidik pogodbe o najemnini, davčne olajšave pri OS¨

datum: 8. 12. 2020 (9.00 – 11.30)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

 • Pomembna vsebina pogodbe o najemnini in izjava glede DDV ali DPN.
 • Stavbna pravica, etažna lastnina, služnostna pravica, nujna pot.
 • OOS in NN evidentirane med zalogami – vrednotenje, prenos, prodaja, stroški.
 • Vrste davčnih olajšav (koriščenje, vračilo) in kaj so raziskave in razvoj.
 • Primeri knjiženj OOS in NN.

6. modul : seminar ´ Evidence nepremičnin, pravni vidik upravljanja z OS˝

datum: 8. 12. 2020 (12.30 - 15.00)

predavatelj: mag. Boštjan Turk

 • Vodenje evidenc nepremičnin, postopek vpisa, drugi pravni postopki v zvezi z nepremičninami.
 • Predstavitev pomembnih stvarnih in obligacijskih pravic na nepremičninah in posledic njihovih kršitev.

7. modul preizkus znanja

datum: po dogovoru v skupini

Opis - Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

Ciljem izobraževanja je poglobiti in utrditi znanje potrebno za upravljanje z nepremičninami kot je nakup, najem, vrednotenje, vzdrževanje, dodatno vlaganje, amortizacija, prodaja ali likvidacija nepremičnine. Poudarek je predvsem na ekonomskem, računovodskem in davčnem vidiku upravljanja z nepremičninami, obdelane bodo tudi pomembne področja stvarnega prava.

Kontaktna oseba

Jana Ursiny
jana.ursiny@dashofer.si
+386 (0)40 716 896

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

Izobraževanje je namenjeno vodjem računovodstva, strokovnim svetovalcem v računovodstvu, računovodjem in revizorjem.

˝ Izobraževanje je Agencija za nadzor nad revidiranjem izbrala v nabor dodatnih izobraževanj revizorjev z oznako B.˝

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

doc. dr. Lidija Robnik

doc. dr. Lidija Robnik

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje s podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnimi inštitucijami.

mag. Boštjan J. Turk

mag. Boštjan J. Turk

je direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in diplomant svetovno znane akademije Saint George International iz Londona iz področja poslovnih ved. Je tudi sodelavec Dublin Business School (DBS) iz Irske. Ima številne študijske in delovne izkušnje iz tujine, saj je bil ekskluzivni zastopnik REUTERS TV iz Londona in član Akademije za politične študije iz New Yorka. Poleg tega je habilitirani učitelj za področje gospodarskega, poslovnega in nepremičinskega prava in predavatelj na številnih dobro obiskanih seminarjih doma in v tujini.

Reference - Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

Cinkarna Celje d.d.
R FAKTURRA D.O.O.
Elektro Primorska d.d.
Odelo Slovenija d.o.o.
Dars d.d.
FILC, tovarna filca, d.o.o.