Seminar:
Preizkušeni poznavalec zakonodaje in drugih pravnih predpisov za namene vodenja računovodstva

Osnovne informacije

Kotizacija: EUR brez DDV, vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter prigrizke.

Trajanje:

Tema

Termin

Trenutno ni določenega termina. Če se zanimate za izobraževanje na to temo, nas kontaktirajte s pomočjo kontaktnega obrazca.
 Naslednji termin:
Lokacija:

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec zakonodaje in drugih pravnih predpisov za namene vodenja računovodstva

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec zakonodaje in drugih pravnih predpisov za namene vodenja računovodstva

Udeleženci certificiranega izobraževanja se bodo seznanili z izbranimi zakoni in drugimi predpisi ter jih znali med sabo povezovati za namene pravilnega obračunavanja in poročanja. Pravilna uporaba zakonske podlage in predpisov predstavlja temelje razumevanja računovodstva in komunikacije z različnimi državnimi inštitucijami in poslovnimi partnerji (delodajalci, stranke, ...). 

 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) – (razvrstitev gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po velikosti; vodenje poslovnih knjig; pojem direktor, poslovodja, prokurist; računovodska, poslovna in letna poročila ter razkritja in javna objava poročil).
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) – (finančna reorganizacija, prisilna poravnava, stečaj, osebni stečaj in likvidacija z vidika računovodskega in davčnega vidika za upnike in tudi dolžnike).
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) – (vsebine pogodbe o zaposlitvi za nedoločen in določen čas, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči).
 • Zakon o davku na dodano vrednost – (zavezanci in nezavezanci, zavezanci za DDV EU in ne v Sloveniji, odbitek DDV in posebnosti, ko odbitek ni dovoljen, oddaja obračuna in plačila DDV, samoobdavčitev ali plačilo carine, plačilo DDV po fakturirani ali plačani realizaciji).
 • Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – (davčni zavezanci pravne osebe in njihove poslovne enote, davčno priznani, delno priznani, nepriznani prihodki in nepotrebni odhodki, davčne stopnje, določitev davčne osnove, davčne olajšave, razlika med obdavčitvijo med gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetnik, povezane osebe in transferne cene ter obresti med njihovimi posojilnimi razmerami).
 • Zakon o dohodnini - (vrste aktivnih in pasivnih dohodkov fizičnih oseb in njihova obdavčitev, kot so: aktivni – pogodbe o zaposlitvi ter pasivni, kot so dohodki pogodb civilnega prava).
 • Slovenski računovodski standardi – (pomen SRS 2016 in PSR 2016 na vodenja računovodstva in evidentiranja poslovnih dogodkov in knjigovodskih listin, ki morajo biti verodostojni).
 • Interni pravilniki (predstavitev potrebne vsebine - Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, Pravilnik o blagajniškem poslovanju) ter sklepi podjetnika.

Opis - Preizkušeni poznavalec zakonodaje in drugih pravnih predpisov za namene vodenja računovodstva

Namen certificiranega izobraževanja je poglobiti znanje pravne podlage ukrepov v računovodstvu in pridobiti samozavest pri računovodskih/poslovnih odločitvah oziroma komunikaciji z državnimi inštitucijami. Izobraževanje je postavljena kot delavnica in praktične vaje, na katerih udeleženec aktivno sodeluje. Svoje znanje potem preveri na preizkusu znanja in pridobi certifikat ˝Preizkušeni poznavalec zakonodaje in drugih pravnih predpisov povezanih z vodenjem računovodstva˝.

Kontaktna oseba

Daniela Ključevšek
daniela.kljucevsek@dashofer.si
+386 (0)1 434 56 00

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec zakonodaje in drugih pravnih predpisov za namene vodenja računovodstva

Program je namenjen računovodjem, ki se zavedajo pomembnosti poznavanja zakonodaje pri izvajanju svojega dela. Poznavanje zakonodaje, povezovanje posameznih zakonov in drugih pravnih predpisov, kakor tudi pravilno sklicevanje na pravno podlago je edina pravilna utemeljitev računovodskih in poslovnih odločitev v komunikaciji z FURS oz. drugimi inštitucijami. 

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec zakonodaje in drugih pravnih predpisov za namene vodenja računovodstva

doc. dr. Lidija Robnik

doc. dr. Lidija Robnik

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje s podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnimi inštitucijami.

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec zakonodaje in drugih pravnih predpisov za namene vodenja računovodstva

 • Interaktivne delavnice (srečanja) trajajo po 6 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere obravnavanega področja računovodstva in s pomočjo predavateljice našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljice zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 75-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec«  (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

 

 

 

Pogoji in popusti - Preizkušeni poznavalec zakonodaje in drugih pravnih predpisov za namene vodenja računovodstva

Na program certificiranega izobraževanja se lahko prijavite na spletni strani ali pa nam izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti/faxu/e-mailu. Po uspešni prijavi preko spleta boste prejeli e-potrdilo. Na podlagi prejete prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnajte v navedenem plačilnem roku oz. najkasneje do datuma izobraževanja. Odpoved mora biti pisna in najmanj 5 delovnih dni pred datumom pričetka izobraževanja. Pri neudeležbi brez pisne odjave, kotizacije ne vračamo. Plačilo je pogoj za udeležbo.
Zadnji rok za odjavo udeležbe je 5 dni pred datumom seminarja. V primeru, da se stranka ne odjavi, je obvezana poravnati celoten znesek seminarja.