Primerjava novega ZJN-3 s prejšnjim ZJN-2 z vključenim strokovnim komentarjem


V e-gradivu je predstavljena primerjava leta 2016 sprejetega ZJN-3 s preteklima ZJN-2 in ZJNVETPS. Pregledna struktura besedil vam učinkovito prikaže, kaj velja po ZJN-2 in ZJNVETPS ter kaj po ZJN-3. Strokovno gradivo ne vsebuje sprememb, ki jih uvaja novela ZJN-3A.
Input:

E-gradivo Primerjava novega ZJN-3 s prejšnjim ZJN-2 z vključenim strokovnim komentarjem:

32 € brez DDV

Vsebina

V e-gradivu je predstavljena primerjava leta 2016 sprejetega ZJN-3 s prejšnjima ZJN-2 in ZJNVETPS. Pregledna struktura besedil vam učinkovito prikaže, kaj je veljalo po ZJN-2 in ZJNVETPS ter kaj velja po ZJN-3A. Strokovno gradivo ne vsebuje sprememb, ki jih je prinesla novela ZJN-3A.

E-gradivo obsega 244 strani v A4 pdf formatu. Vzorčne strani si lahko ogledate tukaj.


Podrobna vsebina

Uvod k rabi komentarja
Kazalo Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)
Kazalo novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
Primerjava novega ZJN-3 s prejšnjim ZJN-2 z vključenim strokovnim komentarjem (komentar k členom od 1 do 120)
Komentar k 1. členu
Komentar k 2. členu
Komentar k 3. členu
...
Komentar k 120. členuAvtorji

mag. Nataša Jeršič

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 2
Naslednji termin: 30.3.2021
Lokacija: V živo prek spleta

O produktu

Zakaj kupiti?

Primerjava prejšnjega ZJN-2 z leta 2016 sprejetim ZJN-3 je pripravljena pregledno in sistematično:

  • iz prečrtanega besedila člena ZJN-2 je razvidno, da je vsebina, ki se je nanašala na posamezno določbo člena, spremenjena
  • iz odebeljenega besedila ZJN-3 je razvidno, da je vsebina, ki se nanaša na posamezno določbo člena, spremenjena ali nova
  • vsak člen vsebuje strokovni komentar