Strokovno gradivo

Priprava podjetij za vstop na tuje trge

Strokovno gradivo na USB ključku Priprava podjetij za vstop na tuje trge je namenjeno vsem družbam, ki razmišljajo o širitvi prodajne mreže v tujino in pa tudi tistim, ki s tujino že sodelujejo, pa si želijo preveriti, ali so se mednarodnih poslov pravilno lotile.

Avtorji

mag. Ivanka Šenk Ileršič

Vsebina

 • Priprava podjetij za vstop na tuje trge - splošne ugotovitve
  • Presoja lastnega poslovnega potenciala
  • Raziskava makrookolja tujih trgov
  • Segmentiranje in selekcioniranje (izbira) tujih trgov
  • Oblikovanje prodajnih področij na izvoznih trgih
  • Načini in oblike vstopa podjetij na tuje trge
  • Organizacijske oblike v izvozni prodaji za ključna delovna mesta
  • Opis delovnih nalog za ključna delovna mesta v izvozni prodaji
  • Proces načrtovanja izvozne prodaje na tujih trgih
  • Poslovni razgovori in priprave na poslovni sestanek s tujim poslovnim partnerjem
  • Mednarodne gospodarske pogodbe

Storitve

Priprava za vstop in nastop podjetja na izbranem tujem trgu je zelo zahteven projekt, ki lahko za podjetje pomeni visoko tveganje in negotovost, če k temu projektu ne bo pristopilo profesionalno in po določenih zaporednih korakih. V strokovnem gradivu Priprava podjetij za vstop na tuje trge, ki obsega 36 strani, vas v 10ih korakih pripravimo na začetek poslovanja v tujini. Gradivo je primerno tako za tiste, ki se šele spogledujejo z izvozom na tuji trg, kot tudi za tiste, ki v tujini že poslujejo, pa želijo preveriti, ali to počnejo pravilno.

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Maša Vajs - masa.vajs@dashofer.si