Konferenca:
S počitnic nazaj v davčni direndaj

Trajanje konference: -dnevna konferenca

Osnovne informacije

Kotizacija: EUR brez DDV, , vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter kosilo.

Trajanje:

Tema

Vse o aktualnih davčnih "orehih" in še trših, ki nas čakajo. .

Želite biti med prvimi seznanjeni katere novosti nam prinaša jesen? Kaj lahko storimo že danes, da bo lahko dobra podlaga za nadaljnje odločitve ob koncu leta?

Vabljeni na prvo jesensko srečanje. Izkoristite ugodnosti za zgodnje prijave.

Termin

 Naslednji termin:

Termini in prijava - S počitnic nazaj v davčni direndaj

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program konference - S počitnic nazaj v davčni direndaj

… in vse o aktualnih davčnih "orehih" in še trših, ki nas čakajo.

18. 9. 2019, od 9.00 do 15.00, Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana (BTC)

Rezervirajte si 18. september za vaš dan in se čim prej prijavite na konferenco, ki jo organiziramo v sodelovanju z ZDSS. Pričakujemo vas v prijetnem ambientu hotela Blu Radisson Plaza, z odličnimi predavatelji ZDSS, mag. Aleksandro Heinzer, mag. Dejanom Petkovič, mag. Sabino Lamut in Simono Štravs.

Vabljeni: računovodje, kadroviki in vsi, ki vas zanimajo spremembe v davčno-računovodski in delovnopravni zakonodaji ‒ zaposleni v računovodstvu, zaposleni v financah, odvetniki, pravniki, direktorji malih in srednjih družb, zaposleni v računovodskih servisih.

Vljudno vabljeni na letošnje prvo jesensko srečanje.

Letos lahko res ponovno rečemo, da nas čaka vroča jesen, kajti poleg vseh sprememb, s katerimi se moramo seznaniti v jeseni, smo priča še strožjemu nadziranju v davčnih postopkih.

Na srečanju se bomo posvetili aktualni problematiki v postopkihter predstavili okvire predlaganih sprememb zakonov, ki naj bi začeli veljati že s 1. 1. 2020. Javna obravnava zakonov z davčnega področja se je iztekla 1. 8. 2019, zakoni s pokojninskega področja pa bodo v javni obravnavi do 1. 9. 2019.

Spregovorili bomo in podali najnovejša mnenja o:

 • napovedanih DDV spremembah (zaostrovanje pravil pri transakcijah z blagom in novosti v zvezi z DDV stopnjo)
 • spremembah pri zakonu o dohodnini (predlagani višji obdavčitvi kapitala, novi dohodninski lestvici, olajšavi, ukinitvi olajšav za študente),
 • spremembi zakona o dohodku pravnih oseb (nova minimalna stopnja obdavčitve),
 • izvedenih finančnih instrumentih in njihovi obdavčitvi,
 • spremembi davčnega postopka in ponovni uvedbi nekaterih administrativnih ovir (predhodna soglasja FURS pri pridobitvi lastnih poslovnih deležev),
 • novostih glede spremembe pokojninske zakonodaje.

PROGRAM:

9:05 – 9:50
Napovedane DDV spremembe – zaostrovanje pravil pri transakcijah z blagom in novosti v zvezi z DDV stopnjo
(Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer)

 • Dodatni pogoji za oproščeno dobavo blaga znotraj Unije,
 • nova pravila pri zaporednih dobavah blaga in vloga vmesnega subjekta,
 • poenotenje pravil skladiščenja na odpoklic,
 • sprememba stopnje DDV za elektronske publikacije,
 • ukinitev popravka odbitka DDV pri tatvinah,
 • druge napovedane DDV spremembe.

9:50 -10:50
Predvidene spremembe pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb (ZDoh-2) ter pravnih oseb (ZDDPO-2) ter obdavčitve IFI od 1.1 2020 dalje
(Predavateljica: mag. Sabina Lamut)

 • Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb:
  • obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (regres, poslovna uspešnost,nova dohodninska lestvica, spremembe glede olajšav in vpliv na izračun davčne osnove),
  • minimalna plača in upoštevanje že sprejetih sprememb Zakona o minimalni plači – posebna pozornost za delodajalce,
  • predstavitev pripomb na določbe ZDoh-2 v delu sprememb,
 • obdavčitev dohodkov pravnih oseb:
  • sprememba in vpliv amortizacije povezane s poslovnim najemom,
  • izstopna obdavčitev za čezmejne situacije,
  • omejitev zmanjšanja davčne osnove in posledično uvedba minimalne obdavčitve ter povišanje davčne stopnje z vplivom obdavčitev skozi primer,
  • prenos pravil glede hibridnih neskladij,
 • izvedeni finančni instrumenti in obdavčitev.

10:50 - 11:05
Kratek odmor


11:05 - 12:15
Spremembe ZDoh-2 v delu dohodkov iz kapitala in dohodkov iz dejavnosti
(Predavatelj: mag. Dejan Petkovič)

 • Omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti (ter kmetijske dejavnosti), ki se všteva v letno davčno osnovo,
 • zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala, ali imamo prehodno obdobje?
 • kapital pridobljen pred 1.1.2003 in prodaja le-tega,
 • davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe,
 • davčna obravnava naknadnih izplačil, povezanih z odsvojitvijo deležev v gospodarski družbi,
 • dohodek iz odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe,
 • priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala - novost
 • obresti, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve,
 • pomembna novost - obdavčitev nadomestila za pokrivanje morebitne izgube pri upravljanju premoženja.

12:15 - 13:00
Odmor s pogostitvijo


13:00 - 14:30
Aktualno v praksi, inšpiciranje, novosti v davčnem postopku, ki veljajo od 1. 7. 2019, predvidene spremembe na področju pokojninske zakonodaje

(Predavateljica: Simona Štravs)

 • Pregled zakonov, ki se nam obetajo (zakoni v javni razpravi, ki so v pripravi na pristojnih ministrstvih, obravnavi v državnem zboru – vsi pomembni za področje podjetništva),
 • akcija delovne inšpekcije (regresi, izplačila, evidence po zakonu o evidencah na področju dela delovnega časa),
 • dopolnitve urejanja področja trga dela,
 • predlagane spremembe evidentiranja delovnega časa,
 • predlagane spremembe na področju zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev,
 • predlog spremembe ZGD-1,
 • ZDavP-2L, velja od 1. 7. 2019:
  • obveznost dajanja podatkov,
  • nov člen glede popravkov obračunov in 399. člen - izjema od prekrška pri predložitvi davčnega obračuna,
  • davčni obračun na podlagi samoprijave,
  • obveznosti plačnika davka,
  • spremembe pri obračunu obresti, vračilu davka, prekrški.
 • predlog ZDavP-2M:
  • nujni postopki pri pridobitvi lastnih poslovnih deležev,
  • obveznosti zavezancev glede na spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2,
 • spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Kotizacija: 188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

za prijave do 13. 9.: 145 EUR+DDV (prva oseba), 99 EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije); popust za POLETNE prijave bo upoštevan na računu.

prijava

Opis - S počitnic nazaj v davčni direndaj

Želite biti med prvimi seznanjeni,katere novosti na prinaša jesen? Kaj lahko storimo že danes, da bo lahko dobra podlaga za nadaljnje odločitve ob koncu leta.

Vabljeni na prvo jesensko srečanje. Izkoristite ugodnosti za zgodnje prijave.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
+386 (0)40 895 501
+386 (0)1 434 55 29

Ciljna skupina - S počitnic nazaj v davčni direndaj

Vabljeni: računovodje, kadroviki in vsi, ki jih zanimajo spremembe v davčno-računovodski in delovnopravni zakonodaji ‒ zaposleni v računovodstvu, zaposleni v financah, odvetniki, pravniki, direktorji malih in srednjih družb, zaposleni v računovodskih servisih.

Imate strokovno vprašanje za predavatelje na konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji - S počitnic nazaj v davčni direndaj

Simona Štravs

Simona Štravs

Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov med drugim tudi priročnika "Davki enostavno in jasno", ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer.

mag. Aleksandra Heinzer

mag. Aleksandra Heinzer

je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

mag. Sabina Lamut

mag. Sabina Lamut

je diplomirala na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo s poudarkom na računovodstvu in reviziji. Storitve računovodskega in davčnega svetovanja je več kot desetletje opravljala v privatni družbi v Celju in prav tako v mednarodni revizijski družbi Deloitte & Touche, kjer je kot vodja računovodskega oddelka pridobila prve izkušnje tudi na mednarodnem področju. V letu 2015 se je zaposlila na družbi LamutS d. o. o. Podiplomski študij je nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru na smeri davčnega prava in pridobila naziv magistrica znanosti s področja davčnega prava. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. V juniju 2012 je uspešno opravila izpit za pridobitev licence davčne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije. Je že drugi mandat članica izvoljenega upravnega odbora ZDSS. Zaposlena je na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje  računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Poleg navedenega dela opravlja tudi storitve poslovodenja družbe. Kot predavateljica in strokovna oseba pri pripravi člankov sodeluje tudi z Inštitutom za računovodstvo. 

Mag. Dejan Petkovič

Mag. Dejan Petkovič

samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo). Redno objavlja avtorske članke in strokovne prispevke na temo davčne problematike ter predava na različnih kongresih,konferencah, posvetih na temo davkov in računovodstva.

Časovni razpored - S počitnic nazaj v davčni direndaj

08:30 – 09:00 | Registracija udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi

09:00 – 09:05 | Pozdrav organizatorja in otvoritev srečanja

09:05 – 09:50 | Napovedane DDV spremembe – zaostrovanje pravil pri transakcijah z blagom in novosti v zvezi z DDV stopnjo

09:50 – 10:50 | Predvidene spremembe pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb (ZDoh-2) ter pravnih oseb (ZDDPO-2) ter obdavčitve IFI od 1.1 2020 dalje

10:50 – 11:05 | Kratek odmor

11:05 – 12:15 | Spremembe ZDoh-2 v delu dohodkov iz kapitala in dohodkov iz dejavnosti

12:15 –13:00 | Odmor s pogostitvijo

13:00 – 14:30 |Aktualno v praksi, inšpiciranje, novosti v davčnem postopku, ki veljajo od 1. 7. 2019, predvidene spremembe na področju pokojninske zakonodaje

Partnerji - S počitnic nazaj v davčni direndaj