Seminarji, ki prinašajo kreditne točke IZS

Nova poklicna (ZAID) in gradbena zakonodaja (GZ) v praksi
*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

Vse novosti gradbene zakonodaje ter aktualna praksa. Predstavljene bodo tudi predlagane spremembe gradbeno-prostorske zakonodaje s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Več informacij

Vodenje gradnje in priprava dokumentacije
*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

Praktična delavnica s primeri iz prakse, najpogostejše napake ter priporočila! Gradbeni zakon prinaša tudi dva podzakonska predpisa, ki podrobneje urejata vrste objektov.

Več informacij

Nadzor nad gradnjo in rekonstrukcijo objektov - primeri iz prakse, najpogostejše napake, priporočila
*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

Sprejeta sta tudi dva podzakonska predpisa, ki podrobneje urejata vrste objektov, namembnost, vrste vzdrževalnih del, dokumentacijo in obrazce v postopkih povezanih z graditvijo.

Več informacij

Nakup nepremičnine, pridobivanje dovoljenj, gradnja, nadzor in uporaba objekta
*2 kreditni točki iz izbirnih vsebin

Gradbeni zakon (GZ) predpisuje novosti, ki jih morajo poznati in upoštevati tudi individualni investitorji, poleg ostalih udeležencev gradnje. Za kršitve so namreč predpisane kazni.

Več informacij

Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij
*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

Pogledali bomo, kako uveljaviti in zavarovati zahtevke ter vse posebnosti glede bančnih garancij. Preverili bomo tudi posebnosti glede zahtevkov podizvajalcev in zahtevkov iz naslova grajanja napak opravljenega dela izvajalca.

Več informacij

Vodenje pogodb po FIDIC-u
*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

Na seminarju bodo izpostavljene glavne posebnosti FIDIC pogodb, način njihove uporabe ter vsi »triki«, ki jih mora poznati gradbeni izvajalec pri izvajanju FIDIC pogodb. Poudarek bo na določbah, ki jih izvajalec lahko uporabi, kadar želi uveljaviti svoje pravice ter prikazani načini uveljavitve pravic izvajalca.

Več informacij

Standard SIST EN 16310:2013 inženirske storitve
*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

Na seminarju bodo predstavljeni izrazi iz privzetega evropskega standarda SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve - Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte v povezavi z novo gradbeno zakonodajo.

Več informacij