Seminar:
Šola praktičnih znanj s področja računovodstva

Osnovne informacije

Kotizacija: 490 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00-12.00

Tema

Z našo šolo, ki bo v obliki on-line predavanj, želimo da pridobite, potrdite in nadgradite znanja s področja računovodstva. Namenjena je vsem, ki se šele srečujejo z računovodstvom ali knjiženjem v gospodarstvu, kot tudi tistim, ki bi želeli osvežiti ali poglobiti svoje znanje.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 5.5.2021 - 10.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

Termini in prijava - Šola praktičnih znanj s področja računovodstva

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 5.5.2021 - 10.5.2021
 • doc. dr. Lidija Robnik
 • 490 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Šola praktičnih znanj s področja računovodstva

 1. modul – Računovodska pravila, ekonomske kategorije in primeri knjiženj pogostih poslovnih dogodko:

 • osnovnimi pojmi iz računovodstva na podlagi SRS 2016 in PSR 2016 ter internimi pravili,
 • spoznanje vlog in pomena najpomembnejših ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po dejanskih prihodkih in normiranih stroških (gospodarske družbe, samostojni podjetniki),
 • knjiženje prejetih in izdanih računov in dobropisov (storitve, material, trgovsko blago, opredmetena osnovna sredstva) v Sloveniji, EU, tretjih državah,
 • obračun amortizacije in poraba materiala,
 • razmejevanje stroškov v okviru aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev.

2. Modul -  Dohodki fizičnih oseb – obračuni in primeri knjiženj:

 • vrste in obračun dohodkov zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen in določen čas (bruto plača, nadomestila, bonitete, boleznine, letni dopust, odpravnine, krajši delovni čas in drugi stroški dela),
 • obračun službenih poti po Sloveniji in tujini (dnevnica, kilometrina, nočitve, vinjete ipd.),
 • pogodbe civilnega prava, kot so: podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, sejnine, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri ipd.).
 • davčno priznani in nepriznani stroški,
 • primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja stroškov fizičnih oseb.

3. Modul – Prodaja premoženja, inventurni popis in posojil:

 • vrednotenje, odpisi in prodaja premoženja (opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge, terjatve),
 • inventurne razlike (opredmetena osnovna sredstva, zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga),
 • prejem in vračanje posojil (kratkoročnih, dolgoročnih),
 • zamudne in pogodbenih obresti,
 • primeri obračunov in knjiženj poslovnih dogodkov.

Po zaključku izobraževanja boste vi sodelujoči (sodelujoči so vsi tisti, ki se prijavijo v prenos ali udeležijo šole z udeležbo) prejeli potrdilo o pridobljenem znanju s področja knjiženja in računovodskih znanj v gospodarstvu.

Pomembno: Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno webinarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri dni pred izvedbo webinarja/seminarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Če bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Opis - Šola praktičnih znanj s področja računovodstva

V treh dneh se seznanite s praktičnimi znanji s področja računovodstva.

V sklopu kratkih, a intenzivnih posameznih webinarjev se boste seznanili z:

 • osnovami s področja računovodskih predpisov in davčne zakonodaje,
 • vrstami in vsebino knjigovodskih listin in poslovnih knjig,
 • pomenom vsebin posameznih ekonomskih kategorij iz računovodskih izkazov,
 • obračuni in knjiženji vseh vrst aktivnih in pasivnih dohodkov fizičnih oseb,
 • vrstami in pomenom dolgoročnih sredstev ter njihovo vrednotenje, obračun amortizacije z vidika računovodskih in davčnih predpisov,
 • evidentiranjem terjatev in obveznosti iz poslovnega in finančnega vidika (Slovenija, EU, tretje države),
 • razmejevanjem kratkoročnih in dolgoročnih stroškov,
 • obračunom obresti,
 • praktičnimi obračuni in knjiženju najpogostejših poslovnih dogodkov.

Prednost izobraževanja je teoretično učenje s praktičnim delom!

Delavnice oziroma seminarji bodo potekali v manjših skupinah, ki bodo zagotavljali individualen pristop predavateljce, ki je izkušeni strokovnjak.

Šola bo potekala:

 • 3., 4. in 8. marca 2021 (preko ZOOM) - POTRJENA IZVEDBA;
 • 5., 6. in 10. maja 2021 (preko ZOOM).

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)31 829 101

Ciljna skupina - Šola praktičnih znanj s področja računovodstva

Šola je namenjena vsem, ki se prvič srečujejo z računovodstvom ali knjiženjem v gospodarstvu (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, računovodski servisi) in vsem tistim, ki želijo osvežili ali poglobiti znanje na računovodskem področju.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Šola praktičnih znanj s področja računovodstva

doc. dr. Lidija Robnik

doc. dr. Lidija Robnik

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje s podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnimi inštitucijami.

Reference - Šola praktičnih znanj s področja računovodstva

"Poudarila bi, da je predavateljica ga. Lidija zelo strokovna in zna prikazati snov skozi zelo razumljiv način. Pozitivni vtisi tudi glede organizacije. Hvala za vaš trud!" (Maja Berginc, KOVI Etvin Berginc s.p.)

"Odlična predavateljica, razumljivo predavanje, prijetno vzudšje, sproščeno." (Tatjana Grahek, LANEA Engineering d.o.o.)

"Dobila sem pregled računovodstva in pojmov, bilance ter davčnih osnov z obdavčitvami." (Helena Šegula, Intersport ISI, d.o.o.)

"Prijetno vzdušje, pripravljenost odgovarjati na vprašanja. Skratka odlično!" (Tea Klepec, Centerkontura d.o.o.)

"Navdušena sem nad predavateljico, saj snov razloži na zelo preprost način, tako da jo posameznik lahko razume. Rabila sem znanje iz vsakega področja, razmišljam še o nadaljevalnem izobraževanju." (Mateja Kuhar, ISKRA ISD STORTIVE d.o.o.)

"Uporabne vsebine, možnost aktivnega sodelovanja." (Sandra Klinar, NATO MW COE)

"Strokovna predavateljica, ki zahtevno temo prikaže na razumljiv način." (Tatjana Kokalj, Eko sklad)

Časovni razpored - Šola praktičnih znanj s področja računovodstva

Webinar in seminar bosta potekala sočasno, med 9. in 12.00 uro (vmes naredimo 15 min odmor). Izvedba bo potekala preko ZOOM-a. Število mest je omejeno!

 • V času epidemije ne izvajamo predavanj z udeležbo.

Za udeležbo preko on-line prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, boste povabljeni na ponovitev webinarja ali pa vam bo poslan posnetek predavanja, v kolikor bo le ta na voljo.

Vsa navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Tekom webinarja ali seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavatelj sproti podal odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).