Seminar:
Spremembe SRS v letu 2019

Osnovne informacije

Kotizacija: 220 EUR brez DDV, vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter prigrizke.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00-14.00

Tema

V kratkem času boste dobili vpogled v vse spremembe SRS. Sestavni del gradiva bodo priloge z zgledi knjiženj ključnih poslovnih dogodkov. V veliko pomoč vam bodo priloge s primerjavo spremenjenih členov standardov v dveh vzporednih stolpcih stolpcih, saj boste hitro lahko našli spremembe, ki vplivajo na vaše podjetje.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
 Naslednji termin: 15.1.2019
Lokacija: Ljubljana

Vsebina izobraževanja - Spremembe SRS v letu 2019

1. SRS 15 (2019) Prihodki

 • Primerjava SRS 15 (2019) in SRS 15 (2016)
 • Osnovne definicije iz standarda: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena,..
 • Primerjalni prikaz SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) po členih (Priloga v gradivu)

2. Sprememba SRS 3 - Finančni instrumenti

3. Pojasnilo o kriptovalutah

4. Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)

 • Kdaj govorimo o najemih in kdaj o storitvah
 • Najemi manjših vrednosti in kratkotrajni najemi
 • Začetno merjenje obveznosti iz najema

5. Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)

 • Kasnejše spremembe najemov – podaljšanje ali krajšanje trajanje najema, odpoved, sprememba višine obroka,….
 • Prehod na nov standard
 • Primerjalni prikaz 2016/2019 obstoječih členov SRS (2016) povezanih z najemi (Priloga v gradivu)

Cena vključuje:
• gradivo,
• jutranjo kavico,
• pogostitev med odmori in
• potrdilo o udeležbi.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje. Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Opis - Spremembe SRS v letu 2019

Zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS) je bila temeljito prenovljena v letu 2016. Od takrat je zbirka mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) doživela kar nekaj sprememb, ki jim SRS sledijo.

24. avgusta 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki.

22. oktobra 2018 pa so bile na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo objavljene še spremembe standardov zaradi uskladitve z MSRP 16 – Najemi in MRSP 9- Finančni instrumenti. Tudi uporabniki zbirke SRS bodo v bodoče poslovne najeme izkazovali v bilanci stanja. Obstaja pa nekaj izjem. Spremembe so doživeli naslednji standardi:

 • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, ki na novo ureja področje najemov. Večino najemov bo potrebno pripoznati v poslovnih knjigah. Standard je sedaj usklajen z zbirko MSRP, razen na področju prodaje in povratnega najema.
 • SRS 2 – Neopredmetena sredstva se spreminja zaradi najemov in napotuje na smiselno uporabo sprememb SRS 1.
 • SRS 3 – Finančne naložbe, spreminja način odprave pripoznanja finančnih sredstev vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala.
 • SRS 6 – Naložbene nepremičnine, se nanaša na spremembo SRS 1.
 • SRS 14 – Odhodki, se nanaša na spremembo SRS 3.
 • SRS 35 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih, se nanaša na spremembo SRS 1.

Med prvimi državami v svetu pa bomo uredili tudi računovodenje kriptovalut s pojasnilom k SRS 11. Pojasnilo ima sicer naslov Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe, vendar pa ureja tako vrednotenje kripto sredstev pri imenikih kot tudi 'obveznosti' pri izdajateljih.

Na našem seminarju boste v kratkem času boste dobili vpogled v vse spremembe SRS:

 • Sestavni del gradiva bodo priloge z zgledi knjiženj ključnih poslovnih dogodkov.
 • V veliko pomoč vam bodo priloge s primerjavo spremenjenih členov standardov v dveh vzporednih stolpcih stolpcih, saj boste hitro lahko našli spremembe, ki vplivajo na vaše podjetje.

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)40 895 147

Ciljna skupina - Spremembe SRS v letu 2019

Seminar je namenjen uporabnikom zbirke SRS - pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Predavatelj - Spremembe SRS v letu 2019

Silva Koritnik Rakela

Silva Koritnik Rakela

univ. dipl. ekon., Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim Praktični vodič po računovodstvu, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

Reference - Spremembe SRS v letu 2019

˝Res strokovna predavateljica.˝

˝Odlična predavateljica, ki je v celoti izpolnila moja pričakovanja.˝ (Iskra ISD d.o.o.)

˝Odlična predavateljica.˝ (Mohorjeva družba)

 

Časovni razpored - Spremembe SRS v letu 2019

08.45 – 09.00 Dobrodošlica ob kavi

09.00 – 10.30 Predavanje I. del s diskusijo

10.30 – 11.00 Odmor s pogostitvijo in čas za druženje

11.00 – 12.30 Predavanje II. del s diskusijo

12.30 – 12.45 Krajši odmor

12.45 - 14.15 Predavanje III. del s diskusijo

14.15 Zaključek srečanja

Termini in prijava - Spremembe SRS v letu 2019

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 15.1.2019
 • Silva Koritnik Rakela
 • 220 EUR + DDV
Input:
 • 29.1.2019
 • Silva Koritnik Rakela
 • 220 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.