Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih

Slovenski strokovnjaki z bogatimi izkušnjami iz prakse sledijo spremembam slovenske zakonodaje in vam jo pomagajo pravilno razumeti. Z napotitvijo na pravno podlago, opozorili na napake in ponazorjenimi primeri iz prakse vam pokažejo, kako ustrezno ravnati v praksi.

Strokovni avtorski kolektiv založbe Verlag Dashöfer sestavlja več kot 150 strokovnjakov z davčnega, računovodskega, pravnega, kadrovskega in tehničnega področja.

Strokovnjaki jamčijo za pravilnost vsebin. V vsaki strokovni vsebini, ki je objavljena v produktih založbe Verlag Dashöfer, sta navedena avtor in datum nastanka vsebine, tako da ste vedno prepričani, kdo je besedilo pripravil in kdaj je nastalo. O vsebini posameznega strokovnega članka ali video seminarja se je kadar koli mogoče posvetovati s strokovnjakom.

Uredništva založbe Verlag Dashöfer in strokovni avtorski kolektiv vam zagotavljajo, da ste o spremembah zakonodaje obveščeni pravočasno in celovito. V najhitrejšem možnem času vam dostavimo najboljše strokovne informacije. Poleg poglobljenega znanja omogočamo tudi individualen odgovor strokovnjaka na vaše vprašanje in takojšnjo rešitev vašega problema v spletnih seminarjih in spletnih klepetalnicah.


Računovodstvo in davki

Mag. Aleksandra Heinzer je diplomirala na Fakulteti za upravo. Opravila je strokovni izpit iz upravnega postopka in je članica Zbornice davčnih svetovalcev. Leta 2016 je na matični fakulteti uspešno zagovarjala magistrsko s področja DDV in pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti. Skozi dolgoletno delo na področju davčnega svetovanja se je v tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer specializirala za področje DDV. Poleg tega, da svojim strankam pomaga reševati DDV probleme, je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.
 
Darko Bohte, univ. dipl. politolog in davčni svetovalec je slovenski strokovnjak, specializiran za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje. Ukvarja se s sodnim izvedeništvom za ekonomijo. Je avtor številnih strokovnih prispevkov, objavljenih v publikacijah založbe Verlag Dashöfer.
Ida Kavčič, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka, vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko ter kot višješolska predavateljica predava na Gea College v Ljubljani. V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva - davčna svetovalka.
Simona Štravs je univerzitetna diplomirana pravnica in davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev (ZDS). Je direktorica podjetja DEPS consulting d. o. ol ter tudi predsednica Zbornice davčnih svetovalcev. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov med drugim tudi priročnika "Davki enostavno in jasno", ki ga izdaja založbe Verlag Dashöfer.
Mag. Sabina Lamut je diplomirala na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo s poudarkom na računovodstvu in reviziji. Storitve računovodskega in davčnega svetovanja je več kot desetletje opravljala v privatni družbi v Celju in prav tako v mednarodni revizijski družbi Deloitte & Touche, kjer je kot vodja računovodskega oddelka pridobila prve izkušnje tudi na mednarodnem področju. V letu 2015 se je zaposlila na družbi LamutS d. o. o. Podiplomski študij je nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru na smeri davčnega prava in pridobila naziv magistrica znanosti s področja davčnega prava. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. V juniju 2012 je uspešno opravila izpit za pridobitev licence davčne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije. Je že drugi mandat članica izvoljenega upravnega odbora ZDSS. Zaposlena je na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje  računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Poleg navedenega dela opravlja tudi storitve poslovodenja družbe. Kot predavateljica in strokovna oseba pri pripravi člankov sodeluje tudi z Inštitutom za računovodstvo. 
Andreja Schwarzmann je finančna in poslovna svetovalka ter direktorica računovoskega servisa KOŠIR & Co. d. o. o., ki deluje že od leta 1992. Je predavateljica na Gea College v Ljubljani, med drugim pa kot avtorica člankov sodeluje s Verlag Dasöfer in  tudi predava tudi na seminarjih, kjer udeležencem predstavlja svoje bogate izkušnje iz prakse.
Majda Strel, svetovalka in predavateljica, predvsem pa praktik, ki že vrsto let skrbi za urejeno knjigovodstvo za družbe, samostojne podjetnike, predvsem pa za kmete. Od leta 2014 deluje znotraj podjetja Strela storitve d. o. o., kjer sta svoje mesto našli tudi njeni hčerki Nežka in Barbara. Odlika predavateljice je v tem, da k problemu pristopa predvsem praktično, dileme rešuje na konkretnih primerih iz prakse. 
Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.
Helena Filipič je se v okviru svojega podjetja Karantanija BH d. o. o.  ukvarja s podjetniškim in poslovnim svetovanjem. Je preizkušeni davčnik, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka. Ima ogromno izkušenj iz prakse, ki jih je kot notranja revizorka pridobila v bančnem sektorju, kjer je delovala med leti 2005 in 2012. Na portalu VDU je predstavila tematiko odkupa terjatev in factoringa.
Tomaž Glažar, univ.dipl.ekon., je svetovalec na področju računovodskega spremljanja zalog in proizvodnje. Predava na Visoki šoli za računovodstvo, bil je glavni avtor Praktičnega vodiča po računovodstvu za področje zalog in proizvodnje od začetka izhajanja v Sloveniji. Trenutno aktivno ustvarja prispevke za priročnik Računovodstvo v stroki in praksi. Med drugim je tudi avtor in predavatelj najuspešnejšega predavanja, ki ga je organizirala založba Verlag Dashöfer: Računovodsko spremljanje proizvodnje.
mag. Tanja Urbanija, univ. dipl. oec., je davčna svetovalka z licenco ZDSS, ki svetuje predvsem na področju davka na dodano vrednost in davka od dohodkov pravnih oseb. Objavlja številne članke v strokovnih publikacijah in sodeluje kot predavateljica. Kot soavtorica je objavila knjigo DDV po vstopu Slovenije v EU in e-knjigi Obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja, avtorskih honorarjev, bonitet, daril, najemnin, štipendij in študentskega dela ter knjigo Uvedba evra - vplivi na knjiženje, davke in informacijsko tehnologijo.
mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je svetovalka na področju financ, računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih strokovnih knjig, člankov in prispevkov ter urednica Računovodskega praktikuma. S prispevki sodeluje na mednarodnih in domačih strokovnih in znanstvenih konferencah. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev in delavnic s področja financ in računovodstva.

Plače in personalistika

Renata Praća, diplomirana organizatorka managerka, zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj, kot vodja izpostave Škofja Loka. Sodelovala je pri nastanku portala e-VEM, in sicer kot vsebinski vodja projekta na ZZZS (poleg priprave navodil, je bila ena izmed nalog je tudi usposabljanje referentov točk VEM in strokovnih delavcev za izvajanje zavarovanja v prijavno-odjavnih službah ZZZS). Sodeluje tudi kot predavateljica na seminarjih na prodročju prijav podatkov v obvezna socialna zavarovanja.
Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., se je po diplomi zaposlila kot davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje, d. o. o. Svetuje predvsem na področju dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom. V znanstvenih in strokovnih revijah objavlja predvsem dela z davčnega področja, je pa tudi soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla v letu 2012 pri GV Založbi.
Tanja BOHL je odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.
Nataša Sorko je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Je strokovna izvajalka številnih seminarjev s področja financ in računovodstva v gospodarstvu in javnem sektorju. Kot predavateljica sodeluje z različnimi poslovno izobraževalnimi centri v Sloveniji, prav tako pa je avtorica številnih člankov, referatov in gradiv, objavljenih v strokovnih publikacijah.
Polonca BEZLAJ, mag. posl. ved, je diplomirala na Visoki komercialni šoli Celje, nato pa uspešno opravila magisterij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. Ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja računovodskega servisa ter svetovanja s področja davkov in računovodstva. Deluje v svojem podjetju Nenehno se usposablja in poglablja znanje v svoji stroki, saj so tudi primeri strank čedalje kompleksnejši in zato tudi njihove potrebe. 
Nina Globočnik, univ. dipl. prav., ima opravljen pravniški državni izpit in večletne izkušnje iz odvetništva, svetovanja in predavanja z delovno pravnega in socialnega področja. Pred nadaljevanjem odvetniške poti je bila več let zaposlena najprej kot vodja pravne službe na Združenju delodajalcev Slovenije, kasneje  pa kot vodja pravne službe in Direktorica inštituta za delovno pravo na GZS. Za sabo ima vrsto predavanj tako doma, kot v tujini, med drugim tudi kot asistentka pri predmetu Delovno pravo in Mednarodno pravo pri prof. dr. Etelki Korpič Horvat.
Dušan Bavec, univ. dipl. prav., je svetovalec SC OZS za delovno in socialno pravo z več kot 10 letnimi izkušnjami iz praktičnega svetovanja članom Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, v zadnjem obdobju še posebej pogosto s področja pokojninskega, pa tudi invalidskega zavarovanja. Je namestnik predsednice Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter član strokovne delovne skupine, ki je pripravljala in obravnavala predlog ZPIZ-2.
Vanja Mavri je univerzitetna diplomirana pravnica z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela v javnem sektorju, dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Pripravlja odgovore na vprašanja in članke s področja delovnega prava, predvsem delovne uspešnosti, dodatkov k plači, regresa in letnega dopusta ter napredovanj. Je avtorica komentarja Zakona o javnih uslužbencih.
dr. Grega Strban, je zaposlen kot redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi prodekan za gospodarske zahteve, prav tako pa opravlja tudi funkcijo predsednika Društva za delovno pravo in socialno varnost. Podiplomsko specializacijo je opravil na Univerzi v Cambridgeu, magisterij pa na Pravni fakulteti Univerze v Leuvnu.
Ksenija Mihovar Globokar je univ. dipl. pravnica, direktorica Službe Vlade RS za zakonodajo, pravna strokovnjakinja in članica pogajalske skupine za uvedbo novega plačnega sistema od l. 2003.

Pravo in management

Gregor Gartner je dipl. var. inž ter dela na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Leta 2003 je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer tehniška varnost. Deset let je bil zaposlen v srednje velikem kovinsko-predelovalnem podjetju, potem pa ustanovil lastno podjetje, ki deluje na področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in razvoja osebnih karier. Leta 2014 je prejel priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju varnosti in zdravja pri delu.
Ivanka Šenk Ileršič, mag. ekonomskih znanosti s področja mednarodnega marketinga, ima dolgoletne izkušnje na vodstvenih in vodilnih mestih na področju internacionalizacije podjetij ter trženju in prodaji njihovih izdelkov na tujih trgih. V podjetjih, kjer je bila zaposlena, je zgradila in organizirala celotno prodajno mrežo na trgih Avstrije, Nemčije, Švice in Italije. Njena velika prednost je znanje tujih jezikov, brez katerega bi bilo delo na tujih trgih praktično nemogoče. V zadnjih 5 letih je sodelovala z različnimi slovenskimi podjetji na področju svetovanja pri vstopanju na tuje trge, iskanju novih poslovnih partnerjev (kupcev), raziskavi trga, operativni izvedbi (formalno-pravni del) izvoznega poslovanja (naročanje, pogodbe, sejmi, reklamacijski postopek itd.). Je višješolska predavateljica za predmete Mednarodno poslovanje, Trženje in Prodaja ter avtorica učbenikov s tega področja. Pred kratkim je izdala tudi obsežno knjigo - priročnik Mednarodno poslovanje. 
Primož Obolnar je leta 2007 je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo - oddelek za tehniško varnost. Že od leta 2005 je zaposlen v podjetju, kjer se ukvarja tako z varnostjo in zdravjem pri delu, kot tudi z varstvom pred požarom. Ima izkušnje z delom na mnogih področjih, od lesne in mesne industrije, proizvodnje elektronskih komponent, gostinskih obratov in trgovin ter pisarniškega okolja. Ukvarja se z izobraževanjem zaposlenih, kot tudi s pripravo ustrezne dokumentacije, izvajanjem meritev mikroklime, pregledovanjem delovne opreme, izdeluje požarne rede in načrte reševanja ter svetuje delodajalcem pri celostni ureditvi delovnih mest, upoštevajoč tudi ergonomske zahteve.
mag. Brigita Lazar Lunder je magistrica znanosti s področja poslovodenja in organiziranja – MBA. Dela v sklopu svojega podjetja Plan B+. Za sabo ima dolgoletne delovne izkušnje v medpodjetniškem poslovanju (B2B) in v poslovanju s končnimi uporabniki (B2C) v različnih gospodarskih in negospodarskih dejavnostih za priznane domače in tuje blagovne znamke.
Aleš Budja, univ. dipl. prav., je pravni in davčni svetovalec z več kot 5-letnimi izkušnjami na področju prava in davkov. Svojo kariero je začel leta 2009 kot davčni svetovalec, jo nadaljeval leta 2011 kot odvetniški pripravnik, leta 2013 pa je prevzel funkcijo poslovnega sekretarja Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Je avtor številnih strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim računovodsko-davčnega portala Dara, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer, sodeluje pa tudi pri izvajanju on-line seminarjev. Je priznan mednarodni in domači predavatelj ter ustanovitelj in vodja portala Davcni-Slovar.si.
Jaka Repanšek, spec., MBA, je ustanovitelj in partner v svetovalni družbi RePublis. V medijskih, oglaševalskih, tehnoloških in internetnih podjetjih deluje že od leta 1996. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični podiplomski študij evropskega prava pa je opravil na Univerzi v Cambridgeu ter na Pravni fakulteti v Ljubljani ter zaključil tudi dve-letni podiplomski študij MBA na University of Kansas v ZDA (CIMBA). Repanšek je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj, predavatelj na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ) in Visoki šoli za storitve (VIST) ter na številnih konferencah in seminarjih v Sloveniji in tujini. 
Mateja Dimnik je diplomirala na ljubljanski filozofski fakulteti kot profesorica slovenskega jezika in primerjalne književnosti. Že več kot 20 let se ukvarja s komuniciranjem in sodeluje z različnimi podjetji, ki jim pomaga pri načrtovanju in snovanju različnih komunikacijskih aktivnosti, pri snovanju in poimenovanju blagovnih znamk ter podjetij, strateški zasnovi in izvedbi celostnih podob, pri direktnem marketingu, promocijskih akcijah, snovanju spletnih strani, pripravi besedil ...
mag. Primož Hvala, svetovalec za Human & Sales Consulting, je član upravnega odbora DMS, avtor več kot 60 izobraževalnih dogodkov, predsednik programskega sveta prodajne konference Sales Summit in član programskega sveta Slovenske marketinške konference. Njegovo področje so analiza prodaje, vodenje prodajnih ekip, dvig sposobnosti managerjev in prodajalcev ... Zelo verjame v vodilo "Prodaja je odvisna od ljudi. Več dobimo z njimi, boljši bo prodajni rezultat."
Mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke, je leta 2001 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, z zagovorim diplomskega dela Informacijske ceste - infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. Leta 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, leta 2006 pa magistriral iz informacijsko upravljavskih ved. Pri informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi.
Polona Zupančič, uni. dipl. ekon., ima kot predavateljica bogate izkušnje v odnosih s strankami iz svoje komercialne prakse v slovenskem in mednarodnem okolju. Je direktorica podjetja Sedi.5 d.o.o.in že 10 let vodi komunikacijske delavnice s področja odnosov s strankami (prodajni in nabavni razgovori, pogajanja, bonton, reševanje pritožb in izterjava dolgov, pridobivanje novih kupcev...) in medsebojnimi odnosi v podjetju (vodstvena komunikacija za motiviranje sodelavcev, timsko delo, reševanje konfliktov...). Je tudi habilitirana predavateljica na višji strokovni šoli, ukvarja pa se tudi z mediacijo pri reševanju sporov ter moderiranjem pri reševanju problemov z iskanjem kreativnih idej.
Mag. Barbara Rovere je magistrirala iz evropskih političnih in administrativnih študij na College d'Europe v Brugu v Belgiji (2001) in diplomirala z najvišnjimi akademskimi častmi iz mednarodnih odnosov ter nemškega jezika in književnosti na University of Pennsylvania v Filadelfiji v ZDA (2000). Poklicno pot je pričela v Službi Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve kot svetovalka na področju pristopnih pogajanj med Slovenijo in Evropsko unijo. Je samostojna podjetnica. Podjetjem in nevladnim organizacijam že leta uspešno svetuje pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz virov Evropske unije, sodelovala pa je tudi pri nekaterih najvidnejših projektih s področja družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji.
Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica Bonorum d.o.o., je strokovnjakinja  na področju javnega naročanja. Izkušnje s področja javnih naročil si je pridobila v okviru dolgoletnega dela na Državni revizijski komisiji ter v okviru družbe Bonorum d.o.o., kjer uspešno svetuje tako ponudnikom kot naročnikom. Je soavtorica Komentarja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), avtorica več strokovnih člankov, urednica strokovnih besedil in izkušena predavateljica.
Jana Šušteršič, univ.dipl.psih., spec. psihoterapije TA, spec. managementa, senior licenced consultatnt Profiles International, usposobljena za delo z EMDR. Vrsto let je delala v gospodarstvu na vodstvenih delovnih mestih, kjer je bila odgovorna za doseganje poslovnih rezultatov, za selekcijo in razvoj kadrov, za izobraževanje, za razvoj timov. Ves čas se izobražuje in dela kot coach, psihoterapevtka, predavateljica, kot svetovalka za selekcijo in razvoj kadrov in kot trenerka v organizacijah.
Dr. Klemen Podjed je specializiran je za področje obvladovanja stresa in osebne produktivnosti. Je trener, svetovalec in coach z dolgoletnimi izkušnjami iz poslovnega sveta. In kar je najpomembneje - sam vsak dan aktivno posveti 2 uri ali več uporabi različnih tehnik, obvladovanja stresa, ki jih uči. Je doktor ekonomskih znanosti in mag. managementa, VŠ predavatelj z opravljenimi pedagoško andragoškimi izpiti, učitelj joge, INLPTA NLP praktik in avtor številnih študij in člankov.
Dida Volk, univ. dipl. prav., je sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani in avtorica več knjig. Redno objavlja članke v strokovni literaturi in ima bogate izkušnje v izvršilnem pravu in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike, za Verlag Dashöfer pa med drugim izvaja seminarje, spletne seminarje v živo in video seminarje.
Milica Gotiša je strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami, ki se aktivno ukvarja s področjem računovodstva, davkov in financ. Izkušnje ima tako v negospodarstvu kot gospodarstvu ter zasebnih podjetjih. Med drugim se ukvarja s preoblikovanji s.p. v kapitalsko družbo d. o. o., razdelitvijo, oddelitvijo, izčlenitvijo ter združitvijo kapitalskih družb, likvidacijami kapitalskih in osebnih družb po skrajšanem postopku, itd. Izvaja različne delavnice in je predavateljica na seminarjih.
Ivan Kranjec je po izobrazbi magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007. Trenutno je zaposlen v družbi CMS REICH-ROHRWIG HAINZ, pravno svetovanje d. o. o. kot davčni svetovalec, kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pri svojem delu je nenehno v stiku s pravno tematiko, predvsem na področju mednarodnega, statusnega in delovnega prava. Z omenjenih področij tudi redno objavlja strokovne članke in predava na seminarjih.

Drugi člani avtorskega kolektiva