Avtomobil in obdavčitev podjetja


Strokovno gradivo vam pomaga do obvladovanja različnih situacij, povezanih z avtomobili, ki imajo davčne posledice za podjetje ali samostojnega podjetnika. Poudarek je na DDPO oziroma dohodku iz dejavnosti in DDV vidiku. Vsebuje 21 odgovorov na vprašanja in 12 komentarjev členov predpisov.
Input:

E-gradivo Avtomobil in obdavčitev podjetja:

29 € brez DDV

Vsebina

1. Poslovni dogodki

1.1. Prodaja

1.1.1 Rabljena osebna vozila - trgovina

1.1.2 Prodaja avtomobila za najem

1.2. Uporaba v privatne namene

1.2.1 Obračun akontacije dohodnine iz dejavnosti in uporaba službenega vozila za zasebne namene

1.3. Nakup

1.3.1 Olajšava za nakup rabljene tovorne prikolice

1.3.2 Olajšava za investiranje - motorna vozila

1.3.3 S.p. in nabava osnovnih sredstev

1.3.4 Olajšava za investiranje - motorna vozila

1.3.5 Nakup osebnega avtomobila za potrebe opravljanja dejavnosti

1.4. Najem

1.4.1 Davčno priznavanje stroška rezervacije

1.4.2 Najem vozila od zaposlenega

1.4.3 Osebna vozila pri dejavnosti avtošole

1.4.4 Finančni najem s strani prodajalca avtomobilov

1.4.5 Odbitek DDV pri nabavi testnih in nadomestnih vozil

1.4.6 Pojasnilo DURS, št. 4230-494103/2012-2 01-620-03, 5. 2. 2013

1.4.7 Uporaba osebnih vozil za prevoz zaposlenih na delo

1.5. Poslovno sodelovanje

1.5.1 Pospeševanje prodaje in izstavitev računa

1.5.2 Evidentiranje predelave tovornega vozila v avtodom

1.5.3 Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje dejavnosti prevoza  potnikov in za druge službene namene

1.6. Dotacija vozila podružnici

1.6.1 Podružnica tujega podjetja iz EU

1.7. Nagradna igra

1.7.1 Obdavčitev v nagradnih igrah

1.7.2 Nagradna igra, kjer bomo kupcu podelili avto

2. Predpisi s komentarji členov

2.1 ZDDV-1

2.1.1 15. člen (opravljanje storitev za neposlovne namene)

2.1.2 3. in 4. točka 44. člena (druge oproščene dejavnosti)

2.1.3 63. člen (obseg pravice)

2.1.4 66. člen (omejitev pravice do odbitka)

2.1.5 68. člen (popravek odbitka DDV)

2.1.6 94. člen (oprostitev obračunavanja DDV)

2.2 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

2.2.1 106. člen (Osebni avtomobili in motorna kolesa)

2.3 ZDoh-2

2.3.1 66.a člen (olajšava za investiranje)

2.4 ZDDPO-2

2.4.1 16. člen (transferne cene)

2.4.2 29. člen (splošno)

2.4.3 30. člen (nepriznani odhodki)

2.4.4 55.a člen (olajšava za investiranje)

2.5 ZDavP-2

2.5.1 76. člen (dokazno breme)

Avtorji

mag. Aleksandra Heinzer
mag. Katja Erjavšek
Darko Bohte
Erika Stražar
Klemen Šivic
Dejan Petkovič
Anka Kosič Mirnik
Majda Lukner

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 1
Naslednji termin: 15.11.2018
Lokacija: Ljubljana
Najbližji potrjeni termin: 15.11.2018, Lokacija Ljubljana

O produktu

E-gradivo obravnava situacije, ki se pojavijo z uporabo avtomobila za doseganje poslovnih ciljev podjetja ali podjetnika. Poglavja obravnavajo nakup, prodajo, najem, storitve poslovnega sodelovanja povezane z avtomobilom, avtomobili v nagradni igri in podobno.

Za vsako od teh transakcij so avtorji odgovorili na več vprašanj, ki so kompleksna in zato se odgovori sklicujejo na več članov. Na koncu smo dodali najpogosteje navedene člene in komentarje, ki olajšajo njihovo uporabo v praksi.

Strokovno gradivo obsega 52 strani besedila v A4 formatu (PDF oblika).