Logistika in gradbeništvo

Tiskani produkti in gradiva
On-line produkti

Oblika:

Strokovno gradivo

Cena:

79 € brez DDV

Gradivo Dokumentacija za gradbeništvo obsega temeljne vzorce, ki jih potrebujete pri delu v gradbeništvu – v gradivu tako najdete vzorce gradbene pogodbe, pogodbe o izvajanju investicijskih del, dvopartitne podizvajalske pogodbe in pa pogodbe o gradbenem nadzoru. Prav tako smo dodali vzorce za splošno poslovanje podjetij, ki se nanašajo na zavarovanje poslovne skrivnosti, postopke javnega naročanja in pa zaposlovanje tujcev, v priloženem video seminarju pa vas obveščamo o novostih, ki jih je uvedla nova gradbena zakonodaja.

Oblika:

On-line priročnik

Cena:

258 € brez DDV

On-line priročnik Od projekta do objekta je namenjen vsem, ki želijo celovite informacije o organizaciji gradnje. Primeren je za investitorje, izvajalce, projektante in vse ostale, ki jih zanima področje gradbeništva. Vsebuje napotila na aktualno zakonodajo in potrebne napotke za gradnjo ter tako bistveno vpliva na kakovost gradbenih objektov v procesu projektiranja, izgradnje in uporabe.

Oblika:

On-line workshop

Cena:

€ brez DDV