Varstvo osebnih podatkov

Tiskani produkti in gradiva
On-line produkti

Oblika:

Strokovno gradivo

Cena:

189 € brez DDV

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR – Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) se je v državah članicah Evropske unije začela neposredno uporabljati 25. maja 2018. Uredba je uvedla kar nekaj novih pravil, zato v praktičnem e-gradivu Dokumentacija po GDPR dostopate do pravno preverjenih vzorcev dokumentacije, skladnih z novo uredbo. Vzorci so dostopni v Wordu, zato jih zlahka prilagodite svojim potrebam in uporabite takoj. E-gradivu smo priložili tudi pojasnila o bistvenih novosti in ukrepih, ki jih morate podjetja sprejeti.

Oblika:

Strokovno gradivo

Cena:

98 € brez DDV

Gradivo Varstvo osebnih podatkov: vzorci dokumentacije zajema pravno preverjene vzorce internih pravilnikov in drugih aktov ter pogodb za varstvo osebnih podatkov, ki vam bodo v pomoč pri ustreznem urejanju tega področja v vašem podjetju. Da bi bili pravočasno seznanjeni z vso relevantno zakonodajo smo gradivu dodali tudi nekaj napotkov glede prihajajočega ZVOP-2, prav tako pa najdete v gradivu informacije o pravnih podlagah za zbiranje osebnih podatkov in pripravi ocene učinka.

Oblika:

Portal

Cena:

384 € brez DDV

Varstvo osebnih podatkov je strokovni portal, ki na enem mestu združuje vse informacije s področja varovanja osebnih podatkov, ne glede na to, ali delujete v zasebnem ali javnem sektorju. Poleg dobro obrazložene pravne podlage ga odlikujejo praktični primeri, ki vam pomagajo do najboljše rešitve v dani situaciji. Strokovni članki so napisani na razumljiv in jedrnat način, napredni iskalnik pa vam pomaga, da hitro pridete do informacij, ki jih potrebujete.

Oblika:

On-line workshop

Cena:

€ brez DDV