Varno poslovanje na trgu


Strokovno gradivo na USB ključku Varno poslovanje je namenjeno vsem, ki želijo na trgu poslovati po pravilih in biti temeljito pripravljeni na obisk tržnega inšpektorja. V gradivu so zbrane vse najpomembnejše informacije o pripravi na obisk tržnega inšpektorja, varstvu potrošnikov in varnosti proizvodov.
Input:

Prodajne različice produktov Varno poslovanje na trgu:

79 € brez DDV

Vsebina

Strokovne vsebine:

 • Splošno o Tržnem inšpektoratu RS
 • Varstvo potrošnikov
 • Varnost proizvodov
 • Vzorci dokumentacije in pripradajoči komentarji
  • Osebna izkaznica podjetja
  • Garancijski list
  • Obvestilo potrošniku o prostovoljnem umiku ali odpoklicu proizvoda s trga
  • Obvestilo TIRS-u o prostovoljnem umiku ali odpoklicu proizvoda s trga
  • Prijava kršitve pri TIRS
  • Obvestilo o nevarnem proizvodu
  • Splošne informacije o kreditni pogodbi za nepremičnino
  • Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit
  • Predhodne informacije v zvezi s kreditno pogodbo za nepremičnino - ESIS obrazec
  • Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe
  • Izjava o odstopu od pogodbe
  • Obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca o njegovem prevzemu in zadržanju
  • Obvestilo potrošnikom glede pomanjkljive varnosti proizvoda

Avtorji

Mojca Fakin, univ. dipl. prav. Ela Omersa, univ. dipl. prav., LL. M. Ana Vran, univ. dipl. prav.

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 2
Naslednji termin: 20.4.2021
Lokacija: V živo prek spleta

O produktu

Strokovno gradivo na USB ključku Varno poslovanje na trgu zajema strokovne vsebine, ki vas temeljito pripravijo ne samo na obisk tržnega inšpektorja, pač pa tudi na varno poslovanje v skladu s pravili tekom celega leta. Vsebinsko je gradivo v grobem razdeljeno na 2 sklopa, strokovne vsebine in vzorce dokumentacije s pripadajočimi komentarji, same strokovne vsebine pa so nadalje razdeljene na 3 sklope, v katerih se nahajajo informacije o TIRS, varstvu potrošnikov in varnosti proizvodov. Gradivo obsega 93 strani, vzorci dokumentacije pa so na USB ključek dodani tudi v Word formatu, da jih lahko prenesete na računalnik ter prilagodite svojim potrebam.