Varstvo osebnih podatkov: vzorci dokumentacije


Gradivo Varstvo osebnih podatkov: vzorci dokumentacije zajema pravno preverjene vzorce internih pravilnikov in drugih aktov ter pogodb za varstvo osebnih podatkov, ki vam bodo v pomoč pri ustreznem urejanju tega področja v vašem podjetju. Da bi bili pravočasno seznanjeni z vso relevantno zakonodajo smo gradivu dodali tudi nekaj napotkov glede prihajajočega ZVOP-2, prav tako pa najdete v gradivu informacije o pravnih podlagah za zbiranje osebnih podatkov in pripravi ocene učinka.
Input:

Prodajne različice produktov Varstvo osebnih podatkov: vzorci dokumentacije:

98 € brez DDV

Vsebina

Članki:

 • Pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov
 • Kako pripraviti oceno učinka?

Vzorci:

 • Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja fizičnim osebam (po e-pošti/telefonu)
 • Pravilnik o nadzoru bolniške odsotnosti
 • Pravilnik o evidencah s področja dela in socialne varnosti
 • Izjava delavca o seznanjenosti z načinom varovanja osebnih podatkov pri delodajalcu
 • Izjava delavca o prejemu plačnih list po elektronski pošti
 • Izjava o varstvu osebnih podatkov
 • Pogodba o obdelavi osebnih podatkov
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pisno dovoljenje upravljavca obdelovalcu za pooblastilo podobdelovalca

Dodatno:

 • Strokovni komentar predloga ZVOP-2 z dne 14. 8. 2019

Avtorji

 • Ana Vran, univ. dipl. prav.
 • Ela Omersa, univ. dipl. prav., LL.M,
 • Nataša Gros, pravnica
 • Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl, d.o.o.

Seminar