Seminar:
Zahtevnejši poslovni dogodki - računovodski in davčni vidik

Osnovne informacije

Kotizacija: 210 EUR brez DDV, vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter prigrizke.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00-13.30

Tema

Pogledali bomo kako zahtevnejših poslovnih dogodkov obravnavajo Slovenski računovodski standardi in kako ti vplivajo na davčne obračune. Prikazali in razložili bomo zahtevnejše primere knjiženja poslovnih dogodkov, ki se pojavljajo v praksi.

v praksi.

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 3
 Naslednji termin: 16.4.2019
Lokacija: Ljubljana

Vsebina izobraževanja - Zahtevnejši poslovni dogodki - računovodski in davčni vidik

  • Neopredmetena sredstva
  • Opredmetena sredstva (nabava, uporaba, naknadna vlaganja, najemi, odtujitev, amortizacija)
  • Inventurne razlike
  • Naložbene nepremičnine
  • Vrednotenje dolgoročnih sredstev
  • Terjatve – slabitve (popravki) in odpisi
  • Nezaračunani in odloženi prihodki
  • Odloženi in vnaprej vračunani stroški
  • Primeri knjiženj in davčni vidik posameznih poslovnih dogodkov
  • Odgovori na vprašanja udeležencev