Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem


E-gradivo zajema komentar vseh členov Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), sprejetega leta 2016, ki je nadomestil pretekli Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).

Pregledni in jedrnati komentarji vam bodo v pomoč pri razumevanju ZJN-3 in izvajanju njegovih določb v praksi. Strokovno gradivo še ne vključuje sprememb, sprejetih z novelo zakona ZJN-3A.

Input:

E-gradivo Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem:

72 € brez DDV

Vsebina

Podrobna vsebina

 1. Uvod
 2. Kazalo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
 3. Kazalo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem
 4. 1. Prvo poglavje SPLOŠNE DOLOČBE (komentar 1. do 38. člena)
 5. 2. Drugo poglavje PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL (komentar od 39. do 92. člena
 6. 3. Tretje poglavje IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (komentar od 93. do 96. člena)
 7. 4. Četrto poglavje SOCIALNE IN DRUGE POSEBNE STORITVE (komentar od 97. do 99. člena)
 8. 5. Peto poglavje PRAVILA, KI UREJAJO PROJEKTNE NATEČAJE (komentar od 100. do 104. člena)
 9. 6. Šesto poglavje POROČILA IN STATISTIKA (komentar od 105. do 108. člena)
 10. 7. Sedmo poglavje PREKRŠKOVNI ORGAN (komentar 109. in 110. člena)
 11. 8. Osmo poglavje KAZENSKE DOLOČBE (komentar od 111. do 113. člena)
 12. 9. Deveto poglavje UPRAVLJANJE (komentar od 114. in 115. člena)
 13. 10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (komentar od 116. do 119. člena)

Avtorji

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 2
Naslednji termin: 3.12.2019
Lokacija: Ljubljana

O produktu

O produktu

E-gradivo zajema komentar vseh členov novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), sprejetega leta 2016, ki je nadomestil pretekli Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).

Pregledni in jedrnati komentarji vam bodo v pomoč pri razumevanju ZJN-3 in izvajanju njegovih določb v praksi.

E-gradivo obsega 164 strani v A4 formatu. Vzorčne strani si lahko ogledate tukaj.

Zakaj kupiti?

Tretja korenita sprememba področja javnega naročanja, ki je začela veljati 1. aprila 2016, je v slovenski pravni red prinesla kar nekaj novosti. E-gradivo vam omogoča pregled nad le-temi in vam s komentarji členov pomaga pri razumevanju zakona in njegovi uporabi. 

POZOR: Strokovno gradivo še ne vsebuje sprememb, ki jih je prinesla novela ZJN-3A, ki v uporabo stopi s 1. 11. 2018.