Konferenca:
Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trajanje konference: 1 -dnevna konferenca

Osnovne informacije

Kotizacija: 188 EUR brez DDV, , vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter kosilo.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00 - 15.00

Tema

Na srečanju se bomo seznanili z najpomembnejšimi vidiki zaposlovanja in napotitve delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev, upoštevajoč Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakon o tujcih.

Na praktičen in uporaben način vam bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri čezmejnem kadrovanju.

Termin

 Naslednji termin: 29.8.2019

Termini in prijava - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
  • 29.8.2019
  • Grega Malec
  • 188 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program konference - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trend naraščanja zaposlovanja tuje delovne sile na slovenskem trgu dela je v veliki meri posledica strukturnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem (npr. nizka stopnja nezaposlenosti na eni ter težko zaposljive brezposelne osebe na drugi strani) ter slabih demografskih kazalcev (upokojuje se več delavcev, kot jih vstopa na trg dela).

Brez dobrega poznavanja postopkov zaposlovanja tujcev se v praksi podjetjem velikokrat pripeti, da prihaja do vložitve nepopolnih vlog za izdajo dovoljenj za prebivanje in delo ter posledično do podaljševanja obdobja odločanja pristojnih organov v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Seveda pa veliko slovenskih delodajalcev, ki zaposluje tujo delovno silo svoje poslovne priložnosti išče na notranjem trgu EU. V tem kontekstu lahko govorimo o čezmejnem izvajanju storitev z napotenimi delavci. Pri tem pa je zelo pomembno tudi dobro poznavanje pravil ter pogojev pod katerimi se lahko v okviru EU zakonito opravlja čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci.

Opis - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Na srečanju bomo predstavili najpomembnejše vidike zaposlovanja in dela tujcev. Na praktičen in uporaben način bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju državljanov tretjih držav. Na najpogostejše napake bomo opozorili in dali priporočila. Vljudno vabljeni.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
+386 (0)40 895 501
+386 (0)1 434 55 29

Ciljna skupina - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter zanje pridobivate dovoljenja za zaposlitve, urejate ostale zakonsko zahtevane prijave, obračunavate plače,....ter vse, ki bi želeli dobiti dodatna priporočila pri napotitvi delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev.

Imate strokovno vprašanje za predavatelje na konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Grega Malec

Grega Malec

vodja sektorja za delovne migracije na MDDSZ, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 sodeloval pri delu različnih delovnih skupin in institucij EU na področju migracij.