Konferenca:
Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trajanje konference: -dnevna konferenca

Osnovne informacije

Kotizacija: EUR brez DDV, , vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter kosilo.

Trajanje:

Tema

Na srečanju se bomo seznanili z najpomembnejšimi vidiki zaposlovanja in napotitve delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev, upoštevajoč Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakon o tujcih.

Na praktičen in uporaben način vam bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri čezmejnem kadrovanju.

Termin

 Naslednji termin:

Termini in prijava - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program konference - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Zaposlovanje tujcev v času gospodarske rasti predstavlja pomemben dejavnik za uravnavanje stanja na slovenskem trgu dela. V zadnjem obdobju tudi na območju Zahodnega Balkana, tradicionalnem kadrovskem bazenu za slovensko gospodarstvo, zmanjkuje ustrezne delovne sile. Zato je še kako pomembno, da slovenski delodajalci poznajo sistem zaposlovanja tujcev, še posebej sistem t.i. kontrole trga dela ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci oziroma tuji delavci.

V skladu s tem, bo na srečanju pomemben del predstavitve namenjen tudi predstavitvi sprememb pri zaposlovanju delavcev iz Srbije. Junija 2019 je Državni zbor RS sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 38/2019 z dne 14.6.), ki spreminja ureditev zaposlovanja državljanov Srbije. Nov sistem zaposlovanja državljanov Srbije v RS bo uveljavljen predvidoma s 1. septembrom 2019.

Brez dobrega poznavanja postopkov zaposlovanja tujcev se v praksi podjetjem velikokrat pripeti, da prihaja do vložitve nepopolnih vlog za izdajo dovoljenj za prebivanje in delo ter posledično do podaljševanja obdobja odločanja pristojnih organov v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Seveda pa veliko slovenskih delodajalcev, ki zaposluje tujo delovno silo svoje poslovne priložnosti išče na notranjem trgu EU. V tem kontekstu lahko govorimo o čezmejnem izvajanju storitev z napotenimi delavci. Pri tem pa je zelo pomembno tudi dobro poznavanje pravil ter pogojev pod katerimi se lahko v okviru EU zakonito opravlja čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci.

Delovno pravni vidiki zaposlovanja tujcev ter napotitve delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev

1. Problematika zaposlovanja tujcev ter delovnopravni vidiki napotitve delavcev
(Predavatelj: Grega Malec, vodja sektorja za delovne migracije na MDDSZ)

 • Zaposlovanje tujcev iz tretjih držav v Republiki Sloveniji:
  • predstavitev trenutnega stanja na področju zaposlovanja tujcev,
  • aktualne spremembe zakonodaje:
   • spremembe pri zaposlovanju delavcev iz Srbije:
    • zaposlovanje državljanov Srbije na podlagi sporazuma - značilnosti prebivanja in zaposlovanja na podlagi sporazuma,
    • pogoji in postopek za pridobitev dovoljenja za zaposlitev,
    • obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev migrantov,
    • vračanje delavcev migrantov v državo izvora ter možnost ponovne zaposlitve v RS.
 • Predstavitev konkretnega primera zaposlitve tujca po korakih.
 • Novosti in posebnosti elektronskega vlaganja vlog za delovna dovoljenja.

2. Enotna delovna dovoljenja za prebivanje in delo tujcev – zakonodajni okvir, pogoji, postopek, priporočila
(Predavateljica: Tjaša Škedelj, podsekretarka na Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo na MNZ)

Predstavljen bo zakonodajni okvir, ki se nanaša na pridobitev in izdajo enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji na podlagi določb Zakona o tujcih (ZTuj-2), podrobneje tudi pogoje, ki se nanašajo na pristojnost za vložitev prošnje in pristojne organe za izdajo in vročitev enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. Prikazan bo postopek izdaje dovoljenja za prebivanje in pogoje za izdajo ter kakšna je vloga tujca in delodajalca.

Govorili bomo še o dodatni novosti, ki je bila v ZTuj-2 vključena v začetku leta 2018, prenos direktive EU in sicer glede izdaja enotnega dovoljenja za osebe, premeščene znotraj gospodarsko povezanih družb - pogoji za izdajo, kratkotrajne in dolgotrajne premestitve tujcev znotraj povezanih gospodarskih družb.

 • Vstop in prebivanje tujcev v Republiko Slovenijo.
 • Pridobitev in izdaja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo v RS:
  • vložitev vloge, vročitev izdanega enotnega dovoljenja,
  • kategorije tujcev, ki lahko za pridobitev prvega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo zaprosijo pri pristojnem organu v RS, kjer se tujcu dovoljenje tudi vroči,
  • pogoji in postopek za izdajo enotnega dovoljenja,
  • sprememba zaposlitve oziroma delodajalca v času veljavnosti enotnega dovoljenja;
  • roki za odločanje,
  • izdaja enotnega dovoljenja "ICT" (osebe, premeščene znotraj gospodarsko povezanih družb).
 • Odgovori na vprašanja.

3. Inšpekcijski nadzor pri postopkih zaposlitve delavca v tujini in tujega delavca pri nas ter priporočila IRSD
(Predavateljica: Suzana Mašat, Inšpektorat Republike Slovenije za delo)

 • Pristojnosti inšpektorjev za delo in inšpekcijski nadzor pri postopkih zaposlitve delavca v tujini in tujega delavca.
 • Vrste in načini inšpekcijskih nadzorov (redni, izredni, kontrolni).
 • Pasti zakonodaje v smislu prepovedi zaposlovanja - posledice inšpekcijskih postopkov o prekršku in prepoved zaposlovanja po ZZSDT.
 • Najpogostejše kršitve pri zaposlovanju tujcev in priporočila inšpektorata.

4.4. Zaposlovanje tujcev in ZDoh-2 ter druge aktualne davčne posebnosti pri zaposlovanju tujcev
(Predavateljica: mag. Irena Kamenščak)

 • Zaposlovanje tujcev in ZDoh-2:
  • prihod v Slovenijo - obveznosti pri FURS,
  • nastop davčne obveznosti v Sloveniji,
  • kako pravilno postopati pri oddaji obračunov / napovedi,
  • uporaba 116. člen ZDoh-2 v primeru nerezidentov.
 • Pregled različnih obrazcev in napovedi:
  • dohodki iz delovnega razmerja (rezident / nerezident),
  • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (rezident / nerezident),
  • uveljavljanje dejanskih stroškov (nerezident),
  • uveljavljanje olajšav po 116. členu ZDoh-2 (nerezident).

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslovkonference@dashofer.si(vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Datum, čas in kraj izvedbe srečanja:

 1. 8. 2019, od 9. do 15. ure, Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana, Bratislavska cesta 8

Kotizacija: 188 EUR + DDV

Ne zamudite:

UGODNOSTI za prijave podaljšujemo še do 26.8..: 149 EUR+DDV (prva oseba), 99 EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije); popust za POLETNE prijave bo upoštevan na računu.

Opis - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Na srečanju bomo predstavili najpomembnejše vidike zaposlovanja in dela tujcev. Na praktičen in uporaben način bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju državljanov tretjih držav. Na najpogostejše napake bomo opozorili in dali priporočila. Vljudno vabljeni.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
+386 (0)40 895 501
+386 (0)1 434 55 29

Ciljna skupina - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter zanje pridobivate dovoljenja za zaposlitve, urejate ostale zakonsko zahtevane prijave, obračunavate plače,....ter vse, ki bi želeli dobiti dodatna priporočila pri napotitvi delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev.

Imate strokovno vprašanje za predavatelje na konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Grega Malec

Grega Malec

je sekretar na MDDSZ, na sektorju za delovne migracije, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 sodeloval pri delu različnih delovnih skupin in institucij EU na področju migracij.

Tjaša Škedelj

Tjaša Škedelj

je podsekretarka na Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo na MNZ, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim pravniškim državnim izpitom (PDI). S področjem migracij se ukvarja že od leta 2005. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve  ukvarjala s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS. Na ravni Evropske unije je v obodbju od leta 2007-2008 sodelovala pri projektu Predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU, od leta 2008 dalje pa aktivno sodeluje pri delu različnih delovnih skupin in institucij EU na področju migracij.

Suzana Mašat

Suzana Mašat

je univerzitetna diplomirana pravnica z bogatimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje in delovnih razmerij. Zaposlena je na Uradu IRSD kot inšpektorica, sodeluje v medresorskih skupinah in nadzorih s posebnimi pooblastili ter deluje na področju nadzora tujcev in trgovine z ljudmi.

Irena Kamenščak

Irena Kamenščak

univ. dipl. prav., davčna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.