Konferenca:
Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trajanje konference: 1 -dnevna konferenca

Osnovne informacije

Kotizacija: 188 EUR brez DDV, , vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter kosilo.

Trajanje: 9.00-15.00

Tema

Na srečanju se bomo seznanili z najpomembnejšimi vidiki zaposlovanja in napotitve delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev, upoštevajoč Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakon o tujcih.

Na praktičen in uporaben način vam bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri čezmejnem kadrovanju.

Termin

 Naslednji termin: 28.8.2020

Termini in prijava - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 28.8.2020
 • Grega Malec, Dušanka Uhan, mag. Matjaž Dovžan
 • 188 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program konference - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trend zaposlovanja tuje delovne sile na slovenskem trgu dela je še vedno v naraščanju.

Zato je za delodajalce pomembno dobro poznavanje postopkov zaposlovanja tujcev, dane pride do vložitve nepopolnih vlog za izdajo dovoljenj za prebivanje in delo ter posledično do podaljševanja obdobja odločanja pristojnih organov v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo .

Seveda pa veliko slovenskih delodajalcev, ki zaposluje tujo delovno silo svoje poslovne priložnosti išče na notranjem trgu EU. V tem kontekstu lahko govorimo o čezmejnem izvajanju storitev z napotenimi delavci. Pri tem pa je zelo pomembno tudi dobro poznavanje pravil ter pogojev pod katerimi se lahko v okviru EU zakonito opravlja čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci.

 1. Zaposlovanje tujcev in čezmejno izvajanje storitev.
  (Predavatelj: Grega Malec, strokovnjak za delovne migracije)

- Obnovitev temeljnih vsebin, načel, pravil sistemske ureditve navedenih področij,
- praktični nasveti za lažje in hitrejše pridobivanje ustreznih dovoljenj,
- konkretni odgovori na zastavljena vprašanja in naslovljene težave strank,
- razumevanje pravil koordinacije sistema socialne varnosti na področju napotitev; EU zakonodaja,
- razumevanje določb mednarodnih sporazumov o socialni varnosti na področju napotitev,
- pravila za zaposlovanje in napotovanje po urejenem izstopu VB iz EU – BREXIT.

 1. Davčna obravnava napotenih delavcev in pravilna uporaba davčnih pravil v praksi.
  (Predavateljica: Dušanka Uhan, strokovnjakinja s področja dohodnine in prispevkov)

- Razlikovanje med službenimi potmi in napotitvami,
- različna davčna obravnava - zakon o dohodnini,
- pravilen obračun prispevkov iz dela v kontekstu ZPIZ-2,- povračila stroškov v zvezi z napotitvijo,
- konkretni primeri iz prakse oz. priporočila.

 1. Pridobivanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo – praktični vidiki na upravnih enotah
  (Predavatelj: mag. Matjaž Dovžan, načelnik UE Kranj)

- Aktualna problematika na upravnih enotah v zvezi z izdajanjem enotnih dovoljenj,
- uporaba obrazcev,
- posredovanje informacij strankam,
- pooblastila za zastopanje strank v postopku,- vročanje odločitev.

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslovkonference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 10 dni pred dogodkom).

Datum, čas in kraj izvedbe srečanja:
27. 8. 2020, od 9. do 15. ure,
Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana, Bratislavska cesta 8

Kotizacija:188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

 • za prijave do 15.6.: kotizacija 135 EUR+DDV (prva oseba), 99 EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave do 1.8.: kotizacija 154 EUR+DDV (prva oseba), 99 EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)

Opis - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Na srečanju bomo predstavili najpomembnejše vidike zaposlovanja in dela tujcev. Na praktičen in uporaben način bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju državljanov tretjih držav. Na najpogostejše napake bomo opozorili in dali priporočila. Vljudno vabljeni.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
+386 (0)40 895 501
+386 (0)1 434 55 29

Ciljna skupina - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter zanje pridobivate dovoljenja za zaposlitve, urejate ostale zakonsko zahtevane prijave, obračunavate plače,....ter vse, ki bi želeli dobiti dodatna priporočila pri napotitvi delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev.

Imate strokovno vprašanje za predavatelje na konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Grega Malec

Grega Malec

je strokovnjak za delovne migracije, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 sodeloval pri delu različnih delovnih skupin in institucij EU na področju migracij.

Dušanka Uhan

Dušanka Uhan

je diplomirana ekonomistka, strokovnjakinja s področja dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Svojo poklicno pot je začela v računovodstvu srednje velike družbe in pri svojem delu uspešno združuje znanje pridobljeno v gospodarstvu in kasneje v javni upravi. Občasno tudi predava, predvsem področje predlaganje REK obrazcev in dohodki iz delovnega razmerja.

mag. Matjaž Dovžan

mag. Matjaž Dovžan

je načelnik Upravne enote Kranj, po poklicu univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, magister ustavno pravnih znanosti. Pred to funkcijo je bil zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve RS, nazadnje kot direktor Urada za migracije. Sodeloval je tudi pri delu Republike Slovenije v okviru institucij Evropske unije in predsedovanju Slovenije Svetu EU v letu 2008 kot vodja delovne skupine, sicer pa se je večino časa ukvarjal z migracijsko politiko Republike Slovenije v najširšem smislu. Bil je tudi imenovani strokovnjak Evropske komisije na področju migracij.